GlobeNewswire by notified

Equinor ASA: Informasjon angående kontantutbytte for andre kvartal 2022 og ekstraordinært utbytte for tredje kvartal 2022

Del

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte og ekstraordinært utbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for andre kvartal 2022.

Kontantutbyttebeløp: 0,20

Ekstraordinært utbyttebeløp: 0,50

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 10. november 2022

Ex-dato: 11. november 2022

Record date (eierregisterdato): 14. november 2022

Betalingsdato: 29. november 2022

Øvrig informasjon: Kontantutbytte og ekstraordinært utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 18. November 2022.

Relevante nøkkeldatoer for ekstraordinært utbytte for tredje kvartal 2022 vil bli publisert i forbindelse med presentasjon av resultater for 3Q 2022 den 28. oktober 2022.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 20233.10.2022 10:00:00 CEST | Pressemelding

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Jan Svedjebrant, SCA Pensionsstiftelser m fl, Mikael Schmidt, Essity Pensionsstiftelser m fl, samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,

Nominating committee ahead of Industrivärden’s 2023 AGM3.10.2022 10:00:00 CEST | Press release

In accordance with a resolution for the Nominating Committee made by the 2011 Annual General Meeting, and which applies until further notice, the Chairman of the Board is assigned the task of contacting four shareholders from among the largest registered shareholders in terms of votes in Euroclear Sweden AB's printout of the shareholder register as per the last business day in August, who each appoints one representative who is not a director on the Company's board, to form together with the Chairman of the Board a Nominating Committee for the time until a new Nominating Committee has been appointed. The Nominating Committee appoints a committee chair from among its members. The composition of the Nominating Committee shall be made public not later than six months before the next Annual General Meeting. No fee is payable for work on the Nominating Committee. Accordingly, the Nominating Committee has the following composition: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Walla

Sampo plc: Managers’ Transactions (Wahlroos/Alectoris AS)3.10.2022 08:55:00 CEST | Press release

SAMPO PLC MANAGERS’ TRANSACTIONS 3 October 2022 at 9:55 am Sampo plc: Managers’ Transactions (Wahlroos/Alectoris AS) Sampo plc (business code 0142213-3) has received the following notification under Article 19 of the Market Abuse Regulation. The transaction concerns the change of ownership in Alectoris AS. After the transaction, Wahlroos doesn’t have controlling interest in Alectoris AS. ____________________________________________ Person subject to the notification requirement Name: Björn Wahlroos Position: Member of the Board/Deputy member Issuer: Sampo plc LEI: 743700UF3RL386WIDA22 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 20225/5/4 ____________________________________________ Transaction date: 2022-09-27 Venue not applicable Instrument type: SHARE ISIN: FI0009003305 Nature of the transaction: GIFT, DONATION OR INHERITANCE (MADE) Transaction details (1): Volume: 570,000 Unit price: 0 N/A Aggregated transactions (1): Volume: 570,000 Volume weighted average price: 0 N/

Norsk Hydro: Status share buyback program3.10.2022 08:10:00 CEST | Press release

Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share buyback program: March 29, 2023 Overview of transactions: Date Aggregate daily volume (no. of shares) Volume weighted average price (NOK) Total transaction value (NOK) 26.09.2022177 00055.919 895 23827.09.2022170 00057.779 820 30528.09.2022178 00055.879 945 44729.09.2022170 00057.679 803 52630.09.2022170 00058.539 950 746Total transactions under the program:865 00057.1349 415 263 Following the above listed transactions, Norsk Hydro ASA owns a total of 17 317 403 shares, corresponding to 0.84% of Norsk Hydro ASA's share capital. Attachment: An overview of all the completed transactions under the program for the dates specified above is attached to this notification and available on www.newsweb.no. This is information that Norsk Hydro ASA is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse

Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer3.10.2022 08:10:00 CEST | Pressemelding

Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023 Oversikt over transaksjoner: Date Aggregate daily volume (no. of shares) Volume weighted average price (NOK) Total transaction value (NOK) 26.09.2022177 00055,919 895 23827.09.2022170 00057,779 820 30528.09.2022178 00055,879 945 44729.09.2022170 00057,679 803 52630.09.2022170 00058,539 950 746Total transactions under the program:865 00057,1349 415 263 Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 17 317 403 egne aksjer, tilsvarende 0,84% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital. Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no. Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav