GlobeNewswire

Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 – 31 maj 2020

Dela

Hässleholm den 8 juli 2020

Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 – 31 maj 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK.
  • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.
  • Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förlängning tecknades samtidigt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I juli tecknade Eolus ett samarbetsavtal med SCA rörande utveckling av vindkrafts-projekt. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter för Eolus att teckna nyttjande-rättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW i Sverige, Estland och Lettland.
Koncernens resultat i korthetDelårDelårAckumuleratAckumuleratHelår
2020-03-012019-03-012019-09-012018-09-012018-09-01
-2020-05-31-2019-05-31-2020-05-31-2019-05-31-2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK380,6520,3934,3998,22 031,9
Rörelseresultat, MSEK38,110,9143,446,4118,3
Resultat före skatt, MSEK13,510,0108,743,3116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK32,2-18,752,2-39,9-24,9
Periodens resultat, MSEK17,612,2135,451,8132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK0,710,495,442,085,33
Eget kapital per aktie, SEK39,4032,4339,4032,4335,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK37,8-328,1-362,2-353,9566,6
Balansomslutning, MSEK2 073,62 211,12 073,62 211,12 057,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK373,1-120,4373,1-120,4800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK4 826,02 691,64 826,02 691,61 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal0,00,043,03,031,0
Verk överlämnade till kund, antal0,01,044,05,034,0
Under perioden drifttagna verk, MW0,00,0163,410,8115,2
Verk överlämnade till kund, MW0,02,0164,214,8120,0
Förvaltade verk, MW687421687421524
Soliditet, %47,336,647,336,643,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, %24,228,324,228,315,6

Ändring av räkenskapsår

Eolus planerar en extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti. Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman att besluta om ändrat räkenskapsår till kalenderår, 1 januari till 31 december, istället för 1 september till 31 augusti. Innevarande räkenskapsår förlängs till 31 december 2020 och omfattar perioden 1 september 2019 till 31 december 2020 och omfattar därmed 16 månader. Fem delårsrapporter kommer att avlämnas där den femte kommer att omfatta fyra månader, 1 september – 31 december 2020. Årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret kommer att avges våren 2021.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 8 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 300 MW åt kunder varav cirka 745 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 26 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS14.8.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Kommuninvest Bonds, 2020-08-18 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2022-06-012206SE00092694180.25 %500 +/- 2502023-11-132311SE00109482401.00 %500+/- 2502025-05-12 2505 SE0011414010 1.00 % 500+/- 250 2026-11-12 2611 SE0012569572 1.00 % 500+/- 250 Maximum volume 2 000 million in total Settlement date 2020-08-20 Bids have to be entered by 11.00 on AUG 18, 2020 Highest permitted bid volume: 500 SEK million in issue 2206, 2311, 2505, and 2611. Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 11.15 (CEST) ON AUG 18, 2020 For more information, please contact: Trading desk at the Riksbank + 46 8 696 6970 General and special terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURES SEK GOVERNMENT BONDS14.8.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Government Bonds, 2020-08-21 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2028-05-121060SE00094963670.75 %1000 +/- 2502031-05-121062 SE00139353190.125 1000 +/- 250 Settlement date 2020-08-25 Bids have to be entered by 10.00 on AUG 21, 2020 Highest permitted bid volume: 1000 SEK million in issue SGB 1060 and 1000 SEK million in issue SGB 1062 Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.10 (CEST)ON AUG 21, 2020. For more information, please contact: Trading desk at the Riksbank + 46 8 696 6970 General and special terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

SEK CREDIT OPERATION ANNOUNCEMENT14.8.2020 16:20:00 CESTPress release

SEK CREDIT OPERATION ANNOUNCEMENT 2020-08-18 Transaction type:SEK CreditTender date:2020-08-18Time for submission of bids:11.00-11.30 (CEST)Payment date:2020-08-18 (at 3 pm)Maturity date:2020-11-16Duration:13 weeks. For credit in consequence of the auction on 18 August 2020, the maturity is however 12 weeks and 6 daysOffered volume:UnlimitedLowest accepted bid volumeSEK 50 millionMaximum number of bids from each participant: 1RateRepo rate Transaction type:SEK CreditTender date:2020-08-18Time for submission of bids:11.00-11.30 (CEST)Payment date:2020-08-18 (at 3 pm)Maturity date:2021-02-15Duration:26 weeks. For credit in consequence of the auction on 18 August 2020, the maturity is however 25 weeks and 6 days. Offered volume:UnlimitedLowest accepted bid volumeSEK 50 millionMaximum number of bids from each participant: 1RateRepo rate All monetary counterparties are invited to submit volume bids to the Riksbank, tel + 46 8 6966970 by 11.30 am on August 18, 2020. Confirmation of bids to e

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURES SEK COVERED BONDS14.8.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Covered Bonds, 2020-08-20 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2025-09-175535 SE00133584131.00 %1,000 +/- 5002024-12-18579 SE00121936211.00 %1,000 +/- 500 2024-12-031589SE00116433861.50 %1,000 +/- 5002025-06-18195SE00135460661.00 %1,000 +/- 5002024-12-182412SE00126218521.00 %400 +/- 2502025-09-17518SE00113092441.25 %400 +/- 2502025-06-11146SE00133815711.00 %400 +/- 250 Settlement date 2020-08-24 Bids have to be entered by 10.00 on AUG 20 2020 Highest permitted bid volume: 1,000 SEK million in issue 5535 1,000 SEK million in issue 579 1,000 SEK million in issue 1589 1,000 SEK million in issue 195 400 SEK million in issue 2412 400 SEK million in issue 518 400 SEK million in issue 146 Maximum volume 5 billion SEK in total Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.15 (CEST) ON AUG 20, 2020. For more information, please conta

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD)14.8.2020 14:00:00 CESTPressemelding

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors 14 augusti 2020 kl. 15.00 (EEST) NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD) Viktiga händelser januari–juni 2020 Vi fokuserade på att minimera effekterna av covid-19-pandemin och utforma en ny strategi. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde vi goda framsteg genom att sälja fyra nya NBS-system, tre i USA och ett i EU och installera fem nya NBT®-system på kliniker i USA och Europa för behandling av egentlig depression. Halvåret 1/1–30/6 2020 var det bästa någonsin för bolaget, med avseende på omsättningen, rörelseresultatet och räkenskapsperiodens resultat. Bolagets totala omsättning under första halvåret var 1,6 miljoner euro (H1 2019: 1,2 mn euro), rörelseresultatet var -1,8 miljoner euro (H1 2019: -3,4 mn euro) och räkenskapsperiodens resultat var -1,2 miljoner euro (H1 2019: -3,7 mn euro). Under första halvåret ökade omsättningen för NBS (med 47 %) till 0,9 miljoner euro (H1 2019: 0,2 mn euro) och för NBT (med 18 %)

NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY – 30 JUNE 2020 (UNAUDITED)14.8.2020 14:00:00 CESTPress release

Company announcement, Inside Information, Helsinki, 14 August 2020 at 15:00 (EEST) NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY – 30 JUNE 2020 (UNAUDITED Highlights, January – June 2020 Focused on minimizing the effect of COVID-19 pandemic as well as updating company strategy. Considering the difficult business environment, good progress with four new NBS systems sold, three in the US one in the EU and a total of five new NBT® systems installed to clinics in the US and Europe, across multiple sites, for the treatment of Major Depressive Disorder (MDD) January 1 – June 30, 2020 was historically the Company’s best first half to date when measured by net sales, operating result and result for the period. The total net sales in the first half was EUR 1.6 million (2019 H1: EUR 1.2 million), operating result EUR -1.8 million (2019 H1: -3.4 million) and result for the period EUR -1.2 million (2019 H1: EUR -3.7 million) NBS net sales grew by 47% in H1 to EUR 0.9 million (2019 H1: EUR 0.6 million)