GlobeNewswire

Eolus Vind AB delårsrapport 1 juni 2020 – 31 augusti 2020

Dela

Hässleholm den 21 oktober 2020

Verksamhetsårets fjärde period 1 juni 2020 – 31 augusti 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 456,9 (1 033,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 76,8 (72,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,6 (72,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 32,8 (81,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,32 (3,25) SEK.
 • Under perioden togs 38 (28) nya vindkraftverk med en total effekt om 160,3 (104,4) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 39 (29) vindkraftverk med en total effekt om 161,1 (105,2) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 903 (524) MW.
 • I juli tecknade Eolus ett samarbetsavtal med SCA rörande utveckling av vindkrafts-projekt. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW i Sverige, Estland och Lettland.
 • I juli tecknade Eolus avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas av Vindkraft Värmland. Sammantaget bedöms projekten kunna omfatta upp till cirka 450 MW.
 • Den 27 augusti hölls en extra bolagsstämma som bland annat beslutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs och omfattar 16 månader, 1 september 2019 till och med 31 december 2020.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Bäckhammar (130 MW) till KGAL som också tecknat ett PPA med Amazon Web Services. Bäckhammar är den första vindparken utanför Nordamerika som tas i drift med ett PPA med Amazon Web Services. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Stigafjellet (30 MW) till ewz. Vindparken är den första Eolus färdigställer i Norge och Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I september tecknade Eolus avtal med Commerz Real om försäljning av vind-parkerna Boarp (24 MW), Dållebo (26 MW) samt Rosenskog (18 MW) omfattande totalt 68 MW för en preliminär köpesumma om 82,5 MEUR. Avtal har tecknats med Siemens Gamesa Renewables om leverans av 7 vindkraftverk Siemens Gamesa SG 5.8-170 och 4 vindkraftverk Siemens Gamesa SG 5.8-155 till parkerna som beräknas vara färdigställda under hösten 2023. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.
 • I oktober skrev Eolus avtal med Cubico Sustainable Investments om försäljning av den nyckelfärdiga vindparken Wind Wall 1 belägen nära Tehachapi i Kalifornien i USA med en installerad effekt om 46,5 MW. Etablering av anläggningar pågår och Wind Wall 1 beräknas vara färdigställt under hösten 2020.
Koncernens resultat i korthetDelårDelårAckumuleratAckumulerat
2020-06-012019-06-012019-09-012018-09-01
-2020-08-31-2019-08-31-2020-08-31-2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK456,91 033,71 391,12 031,9
Rörelseresultat, MSEK76,872,0220,2118,3
Resultat före skatt, MSEK37,672,6146,3116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK-1,715,050,4-24,9
Periodens resultat, MSEK32,881,0168,2132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK1,323,256,755,33
Eget kapital per aktie, SEK40,4735,6540,4735,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK-8,4920,5-370,7566,6
Balansomslutning, MSEK1 960,02 057,81 960,02 057,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK400,9800,1400,9800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK4 591,11 348,94 591,11 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal38,028,081,031,0
Verk överlämnade till kund, antal39,029,083,034,0
Under perioden drifttagna verk, MW160,3104,4323,7115,2
Verk överlämnade till kund, MW161,1105,2325,3120,0
Förvaltade verk, MW903524903524
Soliditet, %51,443,251,443,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, %17,715,617,715,6

Ändring av räkenskapsår

Eolus höll en extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti. Bolagsstämman beslutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår, 1 januari till 31 december, istället för 1 september till 31 augusti. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 31 december 2020 och omfattar perioden
1 september 2019 till 31 december 2020. Detta medför att fem delårsrapporter kommer att avlämnas där den femte omfattar fyra månader, 1 september – 31 december 2020. Totalt kommer räkenskapsåret att omfatta 16 månader.

Syftet med ändringen av räkenskapsår är att anpassa räkenskapsåret till Eolus verksamhet då färdigställandet av vindparker i Norden normalt sett sker under sommaren då vindarna är som svagast. Även om Eolus tillämpar successiv avräkning av projekt under etablering, så har det fått stor effekt på helårsresultaten om ett projekt färdigställs före eller efter utgången av augusti.

Årsredovisning kommer att offentliggöras under vecka 12 2021. Årsstämman kommer att hållas i Hässleholm onsdagen den 19 maj 2021.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 21 oktober 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav cirka 905 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 28 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Update on arbitration proceedings between EssilorLuxottica and GrandVision21.6.2021 22:00:00 CEST | Press release

Update on arbitration proceedings between EssilorLuxottica and GrandVision Schiphol, The Netherlands, 21 June 2021. Today, the arbitral tribunal in the proceedings GrandVision (Euronext: GVNV) and HAL initiated against EssilorLuxottica (Euronext: EL) on 30 July 2020 has declared by majority that GrandVision has breached its obligations under the Support Agreement it had entered into in connection with the sale of HAL’s 76.72% interest in GrandVision to EssilorLuxottica (the “Transaction”). GrandVision is disappointed by the decision of the arbitral tribunal. Throughout the process, GrandVision has fully supported the Transaction. All antitrust clearances that are required for closing of the Transaction have been obtained. The arbitral tribunal held in today’s decision that EssilorLuxottica is not obliged to consummate the Transaction and is entitled to terminate the Transaction if it so decides. Further announcements will be made if and when required. Attachment GrandVision Press Relea

Huhtamaki introduces 100% plastic free egg carton, Smilepack, in the U.S. and Brazil21.6.2021 20:00:00 CEST | Press release

HUHTAMÄKI OYJ PRESS RELEASE 21.6.2021 AT 21:00 Huhtamaki introduces 100% plastic free egg carton, Smilepack, in the U.S. and Brazil Huhtamaki, a key global provider of sustainable packaging solutions, introduces Smilepack, a 100% plastic free molded fiber egg carton, in the United States and Brazil. Smilepack cartons are Huhtamaki’s first product designed especially for the U.S. egg industry, providing a sustainable and functional alternative to traditional polystyrene foam or plastic packaging for eggs. In the United States, the egg packaging market is expected to reach $405 MN at a CAGR of 4.38% by 2025*. The Smilepack egg cartons are made with fiber recovered from recycled paper, which can be reused up to seven times. The cartons can be recycled in regular paper stream and they are home and industrially compostable. Smilepack is already in use in the U.S. by a prominent producer and distributor of free-range eggs, whose products are sold in retail stores across the country. It is es

Agfa-Gevaert: Share buyback program – regulated information21.6.2021 17:40:00 CEST | Press release

Mortsel, Belgium – June 21, 2021 – 5:40 p.m. CET Within the framework of the share buyback program which was announced in the press release of March 10, 2021, Agfa-Gevaert NV proceeded with the purchase of own shares on the market of Euronext Brussels. The authorization to acquire own shares was granted to the Board of Directors by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of May 12, 2020. Agfa-Gevaert NV has requested a financial intermediary to repurchase Agfa-Gevaert shares for a maximum amount of 50,000,000 Euro on its behalf under the terms of an initial discretionary mandate agreement with validity until March 31, 2022, effective as from April 1, 2021. On June 18, 2021, the Agfa-Gevaert Group held 1,946,884 own shares, which represents 1.16% of the total number of shares of the Group. Detailed operations per day: DateNumber of sharesAverage price (€)Minimum price (€)Maximum price (€)Total price (€)June 14, 2021 50,0003.84083.83003.8500 192,040.00June 15, 2021 48,0003.8112

Correction: On substantial participation21.6.2021 16:50:00 CEST | Press release

AS AB CITY announcement on substantial participation has been clarified. JSC Olainfarm has received announcement on substantial participation from Nika Saveļjeva. According to the announcement share of voting rights has decreased from 7.8% to 0%. JSC Olainfarm has received announcement on substantial participation from AS AB CITY. According to the announcement total share of voting rights is 30.84%. AS AB CITY has 7.8% and other persons that belong to controlled company’s chain have 1.07% (AS RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA) and 21.97% (SIA FARMA FUND) of voting rights. The received announcements (in Latvian) are attached. Additional information: Jānis Dubrovskis Investor Relations Advisor of JSC Olainfarm Phone: +371 29178878 Email: janis.dubrovskis@olainfarm.com Attachments Pazinojums_lidzdaliba_N.S._Olainfarm_19.06.2021.docxPazinojums_lidzdaliba_AS AB CITY_N.S._21.06.2021(1).docx

Correction: On substantial participation21.6.2021 16:43:00 CEST | Press release

AS AB CITY announcement on substantial participation has been clarified. JSC Olainfarm has received announcement on substantial participation from Nika Saveļjeva. According to the announcement share of voting rights has decreased from 7.8% to 0%. JSC Olainfarm has received announcement on substantial participation from AS AB CITY. According to the announcement share of voting rights is 7.8%. Other persons that belong to controlled company’s chain have 1.05% (AS RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA) and 21.97% (SIA FARMA FUND) of voting rights. The received announcements (in Latvian) are attached. Additional information: Jānis Dubrovskis Investor Relations Advisor of JSC Olainfarm Phone: +371 29178878 Email: janis.dubrovskis@olainfarm.com Attachments Pazinojums_lidzdaliba_N.S._Olainfarm_19.06.2021.docxPazinojums_lidzdaliba_AS AB CITY_N.S._21.06.2021(1).docx

On substantial participation21.6.2021 15:20:00 CEST | Press release

JSC Olainfarm has received announcement on substantial participation from Nika Saveļjeva. According to the announcement share of voting rights has decreased from 7.8% to 0%. JSC Olainfarm has received announcement on substantial participation from AS AB CITY. According to the announcement share of voting rights is 7.8%. Other persons that belong to controlled company’s chain have 1.05% (AS RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA) and 21.97% (SIA FARMA FUND) of voting rights. The received announcements (in Latvian) are attached. Additional information: Jānis Dubrovskis Investor Relations Advisor of JSC Olainfarm Phone: +371 29178878 Email: janis.dubrovskis@olainfarm.com Attachments Pazinojums_lidzdaliba_N.S._Olainfarm_19.06.2021.docxPazinojums_lidzdaliba_AS AB CITY_N.S._21.06.2021.docx

Leading Edge Materials Announces Preliminary Life Cycle Assessment Results on Woxna Graphite Project21.6.2021 15:00:00 CEST | Press release

Vancouver, June 21, 2021 – Leading Edge Materials Corp. (“Leading Edge Materials” or the “Company”) (TSXV: LEM) (Nasdaq First North: LEMSE) (OTCQB: LEMIF) is pleased to announce preliminary Live Cycle Assessment (“LCA”) results for its Woxna Graphite anode project. On December 10, 2020, the Company announced it had commissioned Minviro Ltd. (“Minviro”), a London based globally recognized LCA consultancy, to build an LCA model and deliver a report for the planned vertically integrated production of natural graphite anode material in Sweden as described in the Company’s recently announced Preliminary Economic Assessment (“PEA”) results. The LCA results show that the production of 1 tonne of natural graphite anode material (coated spherical purified graphite (“CSPG”)) from natural graphite extracted at the Woxna Graphite mine is forecast to have an impact of 1.8 tonnes CO2 eq. Minviro applied the same methodology in the report to evaluate current Chinese natural and synthetic graphite ano