GlobeNewswire

Eolus Vind AB delårsrapport 1 juni 2020 – 31 augusti 2020

Dela

Hässleholm den 21 oktober 2020

Verksamhetsårets fjärde period 1 juni 2020 – 31 augusti 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 456,9 (1 033,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 76,8 (72,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,6 (72,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 32,8 (81,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,32 (3,25) SEK.
 • Under perioden togs 38 (28) nya vindkraftverk med en total effekt om 160,3 (104,4) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 39 (29) vindkraftverk med en total effekt om 161,1 (105,2) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 903 (524) MW.
 • I juli tecknade Eolus ett samarbetsavtal med SCA rörande utveckling av vindkrafts-projekt. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW i Sverige, Estland och Lettland.
 • I juli tecknade Eolus avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas av Vindkraft Värmland. Sammantaget bedöms projekten kunna omfatta upp till cirka 450 MW.
 • Den 27 augusti hölls en extra bolagsstämma som bland annat beslutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs och omfattar 16 månader, 1 september 2019 till och med 31 december 2020.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Bäckhammar (130 MW) till KGAL som också tecknat ett PPA med Amazon Web Services. Bäckhammar är den första vindparken utanför Nordamerika som tas i drift med ett PPA med Amazon Web Services. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Stigafjellet (30 MW) till ewz. Vindparken är den första Eolus färdigställer i Norge och Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I september tecknade Eolus avtal med Commerz Real om försäljning av vind-parkerna Boarp (24 MW), Dållebo (26 MW) samt Rosenskog (18 MW) omfattande totalt 68 MW för en preliminär köpesumma om 82,5 MEUR. Avtal har tecknats med Siemens Gamesa Renewables om leverans av 7 vindkraftverk Siemens Gamesa SG 5.8-170 och 4 vindkraftverk Siemens Gamesa SG 5.8-155 till parkerna som beräknas vara färdigställda under hösten 2023. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.
 • I oktober skrev Eolus avtal med Cubico Sustainable Investments om försäljning av den nyckelfärdiga vindparken Wind Wall 1 belägen nära Tehachapi i Kalifornien i USA med en installerad effekt om 46,5 MW. Etablering av anläggningar pågår och Wind Wall 1 beräknas vara färdigställt under hösten 2020.
Koncernens resultat i korthetDelårDelårAckumuleratAckumulerat
2020-06-012019-06-012019-09-012018-09-01
-2020-08-31-2019-08-31-2020-08-31-2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK456,91 033,71 391,12 031,9
Rörelseresultat, MSEK76,872,0220,2118,3
Resultat före skatt, MSEK37,672,6146,3116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK-1,715,050,4-24,9
Periodens resultat, MSEK32,881,0168,2132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK1,323,256,755,33
Eget kapital per aktie, SEK40,4735,6540,4735,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK-8,4920,5-370,7566,6
Balansomslutning, MSEK1 960,02 057,81 960,02 057,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK400,9800,1400,9800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK4 591,11 348,94 591,11 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal38,028,081,031,0
Verk överlämnade till kund, antal39,029,083,034,0
Under perioden drifttagna verk, MW160,3104,4323,7115,2
Verk överlämnade till kund, MW161,1105,2325,3120,0
Förvaltade verk, MW903524903524
Soliditet, %51,443,251,443,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, %17,715,617,715,6

Ändring av räkenskapsår

Eolus höll en extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti. Bolagsstämman beslutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår, 1 januari till 31 december, istället för 1 september till 31 augusti. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 31 december 2020 och omfattar perioden
1 september 2019 till 31 december 2020. Detta medför att fem delårsrapporter kommer att avlämnas där den femte omfattar fyra månader, 1 september – 31 december 2020. Totalt kommer räkenskapsåret att omfatta 16 månader.

Syftet med ändringen av räkenskapsår är att anpassa räkenskapsåret till Eolus verksamhet då färdigställandet av vindparker i Norden normalt sett sker under sommaren då vindarna är som svagast. Även om Eolus tillämpar successiv avräkning av projekt under etablering, så har det fått stor effekt på helårsresultaten om ett projekt färdigställs före eller efter utgången av augusti.

Årsredovisning kommer att offentliggöras under vecka 12 2021. Årsstämman kommer att hållas i Hässleholm onsdagen den 19 maj 2021.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 21 oktober 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav cirka 905 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 28 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

EPH European Property Holdings Limited (EPH) - Third Quarter 2020 Financial Update25.11.2020 19:00:00 CETPress release

25 November 2020, Road Town, Tortola, BVI BUSINESS HIGHLIGHTS In Q3 2020 the Company continued to expand its activity to Europe and diversify its portfolio to ensure long-term capital preservation. Following this strategy, in July 2020, the Company acquired 100% of interest in the entity holding a hotel property in Salzgasse 4 in Dresden, Germany. The property is located in the historic centre of Dresden, very close to the main city attractions and Dresden Airport. It comprises an area of 15,550 sqm. with a total of 180 rooms, 46 underground parking spaces, a spa, restaurant, 261 sqm. of retail space and meeting rooms for up to 230 people. The property and is occupied by 4-star Hotel Innside Dresden of Melia Hotels & Resorts Group. The current lease runs till December 2029. The Company’s rental properties continue generating sufficient cash to cover the Company’s operating expenses, service the debt and partially finance its new acquisitions.The Company successfully continued sales of

REPURCHASE OF SHARES25.11.2020 18:15:00 CETPress release

REPURCHASE OF SHARES Amsterdam, the Netherlands - Flow Traders N.V. (“Flow Traders”) (Euronext: FLOW) has repurchased 53,298 of its own shares in the period from 19 November 2020 up to and including 25 November 2020 at an average price of €26.43. As announced on 11 November 2020, these repurchases are being made in order to satisfy the requirements of various employee incentive plans. The consideration of this purchase was €1.4 million. The total number of shares purchased under this programme to date is 186,430 shares at an average price of €26.66 for a total consideration of €5.0 million. 1,417,599 shares were held in treasury as at 25 November 2020. Contact Details Flow Traders N.V. Jonathan Berger / Investor Relations Officer Phone: +31 20 7996799 Email: investor.relations@flowtraders.com About Flow Traders Flow Traders is a leading global financial technology-enabled liquidity provider in financial products, historically specialized in Exchange Traded Products (ETPs), now expandin

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING25.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid date, 2020-11-27Bid Submission Date2020-11-27Bid times10.30-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered Amount50 billion SEKMaximum Permitted Bid Volume12.5 billion SEK from an individual bidderSettlement Date2020-12-01Minimum Permitted Bid Volume10 million SEK per bidFinal Repayment Date2024-12-02Maximum Allocation25 per cent of Offered AmountAllocation TimeNo later than 11.30 (CET/CEST) on the Bid dateRepayment Date2021-12-01Option Repayment Date 12022-12-01Option Repayment Date 22023-12-01Interest rateThe Riksbank´s applicable repo rateAdditional interest rate0.10 per centConfirmation of bids to e-maileol@riksbank.se Stockholm, 2020-11-25 This is a translation of the special terms and conditions published on riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail.

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announce Total Depth (TD) reached on Tie South (7-TIE-2D-BA) and logging results.25.11.2020 16:00:00 CETPress release

The Company is pleased to provide the following Operational Update from its operations in Brazil. Tie-2 (Tie Field) The Tie-2 development well (7-TIE-2D-BA) reached a Total Depth of 2,195 m. on November 21. Both productive target formations were intersected. Electric logging has been completed and the well is now being prepared for production. Electric logging and drilling results confirmed the productive Agua Grande (AG) and Sergi formations are likely to be oil bearing. Indications are that both productive formations are above the Oil Water Contact and Tie-2 marks a new structural high in the Tie field with the top of its AG reservoir being 2 metres higher than the TIE-1 well (Attic well). The AG yielded 23 m. gross reservoir sand with an interpreted net productive thickness of 13 m. The Sergi yielded 17 m. gross reservoir sand with a net productive thickness of 7 m. Operations are now underway to complete the AG and Sergi formations and place 7-TIE-2D-BA on production. The informati

Klövern divests 12 properties in Malmö, Lund, Norrköping and Västerås for SEK 610 million25.11.2020 15:00:00 CETPress release

Klövern has signed contracts with Mileway to divest 12 properties for a total underlying property value of SEK 610 million. The properties, which are located in Malmö, Lund, Norrköping and Västerås, have a lettable area of approximately 120,700 sq.m. and primarily consist of warehouse/logistics premises. The rental value amounts to SEK 61 million and the economic occupancy rate amounts to 82 per cent. ”This divestment is yet another step in the streamlining of Klövern as we free up capital for other investments in our more prioritized segments”, says Peeter Kinnunen, Head of Transactions at Klövern. Transfer of possession is planned to be on 15 January 2021. The divestment encompasses the following properties: Malmö: Kullen 1, Fältsippan 8, Krukskärvan 9, Stiglädret 10 and Ventilen 4 Lund: Annedal 9, Kvartsen 6 and Trumlan 1 Norrköping: Malmen 5, Silvret 2 and Slakthuset 14 Västerås: Friledningen 18 Klövern AB (publ) For additional information, please contact: Rutger Arnhult, CEO, +46