WWF Verdens naturfond

Enorme skogsområder rasert på få år

Del

Den globale avskogingen fortsetter i et alarmerende tempo, ifølge en fersk WWF-rapport. Det medfører en høy risiko for nye pandemier, og setter både planeten, dyr og mennesker i fare.

Den brasilianske delen av Amazonas er et av skogområdene i verden som er hardest rammet av avskoging.
Foto: Marizilda Cruppe / WWF-UK
Den brasilianske delen av Amazonas er et av skogområdene i verden som er hardest rammet av avskoging. Foto: Marizilda Cruppe / WWF-UK

– Koronapandemien bør være en øyeåpner. Hvis vi ikke tar vare på verdens skoger, har vi ingen sjanse til å løse verken klimakrisen eller naturkrisen, og vi øker risikoen for nye pandemier, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Selv om mange av verdens land, inkludert Norge, har satt inn en massiv innsats for å stanse ødeleggelsen av skogområdene, fortsetter den globale avskogingen i en alarmerende fart.

Den ferske WWF-rapporten Deforestation Fronts viser at mesteparten er konsentrert i 24 områder, såkalte avskogingsfronter. Mellom 2004 og 2017 har vi mistet mer enn 43 millioner hektar skog i disse områdene, et areal nesten på størrelse med Sverige.

Avskogingen betyr ødeleggelse av dyrenes leveområder, som igjen er en av de viktigste årsakene til at arter utryddes i et historisk høyt tempo. Utslippene fra ødeleggelse av skog er den nest største kilden til klimagasser globalt.

  • Last ned hele rapporten her (PDF)

Rammer mennesker og dyr

I tillegg er ødeleggelse av arters leveområder den største underliggende risikofaktoren for utbrudd av nye smittsomme sykdommer som kan utvikle seg til pandemier.

– Når vi hugger ned og stykker opp regnskogen, må dyrene flokke seg sammen på mindre områder, og de kommer oftere i kontakt med mennesker. Det øker risikoen for smitte fra dyr til mennesker, sier Andaur.

De 24 avskogingsfrontene som beskrives i rapporten, befinner seg i 29 land i Asia, Latin-Amerika og Afrika. Avskogingen i disse områdene står for 52 prosent av den totale avskogingen i tropiske og subtropiske områder i perioden som er analysert.

– Dette rammer ikke bare dyr, men også mennesker som mister sine leveområder og livsgrunnlag, sier Andaur.

«Parisavtale» for naturen

Kommersiell, storskala landbruk er den viktigste årsaken til avskoging globalt. Andre årsaker er bygging av veier og annen infrastruktur, småskala jordbruk og gruvedrift.

Årsakene varierer fra område til område, og det finnes dermed ingen enkel løsning. Problemet må håndteres på mange ulike fronter.

WWF mener koronapandemien bør åpne for omfattende og radikale endringer i vårt forhold til naturen, som må føre til løsninger for å stanse avskoging og tap av natur.

I 2021 skal verdens ledere forhandle fram en ny avtale om naturmangfold – en «Parisavtale» for naturen. Denne avtalen må bli ambisiøs og forpliktende, og føre til konkret handling for å stanse årsakene til tap av natur.

– Vi trenger mer natur, ikke mindre. Vi må restaurere natur, verne viktige naturområder og bruke naturen på en mer bærekraftig måte. Bare slik vil vi kunne fortsette å leve av, og i harmoni med, naturen, sier Andaur.

Kontakter

Bilder

Den brasilianske delen av Amazonas er et av skogområdene i verden som er hardest rammet av avskoging.
Foto: Marizilda Cruppe / WWF-UK
Den brasilianske delen av Amazonas er et av skogområdene i verden som er hardest rammet av avskoging. Foto: Marizilda Cruppe / WWF-UK
Last ned bilde
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond
Last ned bilde

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg saker fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom