Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Enorm økning i spørsmål fra barn og unge i 2020

Del

Spørretjenesten UNG.no har i 2020 opplevd en kraftig økning av antall besvarte spørsmål fra året før. I 2020 svarte fagpersoner på 75.521 spørsmål fra barn og unge, opp 55 prosent fra 2019 da 48.605 fikk svar på sine spørsmål.

— Det er nærliggende å tro at koronasituasjonen har medført mer behov for informasjon blant barn og unge. Mange har opplevd pandemien som skremmende og at den har hatt stor innvirkning på deres liv. Fra forskning vet vi at korona-situasjonen forverrer allerede eksisterende problemer som utenforskap og ensomhet, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. Derfor er spørretjenesten på ung.no så viktig, fortsetter hun.

Årsrapporten til Ung.no er tilgjengelig her 

Antall spørsmål som spesifikt gikk på koronasituasjonen var over 2.000, men langt flere har stilt spørsmål som har relevans til koronapandemien.

— Koronarelaterte spørsmål er koblet opp mot alt fra hjemmesituasjonen, psykiske utfordringer, generell helse, kjæreste og venneforhold, grenser for hva de kan gjøre, skolesituasjonen, førerkort, sesjon og opptak, hjemmeskole, sex og smitte, russetid og generelle helseplager og ønske om å flytte, til jobb, sier Trommald.

Her er noen eksempler på spørsmål som er stilt til Ung.no:

«Kan man få bot av og være ute visst skolen er stengt pga korona-viruset? for jeg har skilte foreldre kan jeg få dra fra plas til plass?» Gutt 15


«Må man gå et år igjen pga korona?» Jente 15


«Hvis for eksempel jeg har corona, kan jeg da møte en annen person som også har corona da? Fordi man kan ikke akkurat få "2 coronaer" hvis det gir mening. Trenger svar fort.» Gutt 14


Av de som gir tilbakemelding sier 92 prosent at de får svar på det de lurer på.

— Det er fantastisk at så mange barn og unge bruker Ung.no og at de får gode svar på det de lurer på. Særlig i en tid som denne er det viktig at det offentlige treffer barn og unge der de er med god informasjon som de trenger, sier Trommald.

34 millioner visninger

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får barn og unge svar på det de lurer på av rundt 230 fagpersoner innenfor helse, utdanning, juss osv. Nettstedet er drevet av Bufdir. Nettstedet ble opprettet i 2003 og hadde i 2020 over 34 millioner sidehenvisninger. Undersøkelser viser at rundt 90 prosent av norske barn og unge vet om Ung.no.

Det er klart flest jenter som bruker Ung: 71 prosent av spørsmålene kom fra jenter, mens 27 prosent var gutter. 2 prosent identifiserte seg som hverken eller.
Både gutter og jenter spør mest om kropp og helse og sex, mens guttene også spør mye om lov og rett, skolehverdag og utdanning. Jenter spør mer om følelser, skolehverdag og vennskap. Det er ingen særlig forskjell i tematikken i spørsmålene fra 2019 til 2020.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom