Forskningsrådet

Enorm interesse for forskningsbasert innovasjon i norske bedrifter

Del

Forskningsrådet har mottatt svært mange søknader fra næringslivet.

Over halvparten av bedriftene som søker er under 10 år gamle. 8/10 av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. Mer enn 5/10 er fra bedrift med under 10 ansatte.
Foto: Unsplash
Over halvparten av bedriftene som søker er under 10 år gamle. 8/10 av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. Mer enn 5/10 er fra bedrift med under 10 ansatte. Foto: Unsplash

Det er enorm interesse for Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Vel 230 søknader på til sammen 2,3 milliarder kroner er mottatt. Områder som helse, energi, IKT og industri peker seg særlig ut som store og stadig økende.

– Innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille oss til en grønn fremtid. Men skal vi lykkes med den omstillingen må vi ha næringslivet med på laget. Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap for å skape vekst og nye grønne arbeidsplasser, spesielt på vei ut av pandemien. Derfor er det godt å se at dette tilbudet er veldig populært, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Den omstillingskraften denne søknadsmengden er et uttrykk for er utrolig gledelig og håpefull. Forskningsrådet er opptatt av å gi best mulig støtte og råd til bedrifter som investerer i forskning og innovasjon. Erfaringen viser at innovasjonsprosjekter vi finansierer både gir fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar. I tillegg gir de samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger som bidrar til omstilling blir tilgjengelig, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Unge og små- og mellomstore bedrifter søker

Over halvparten av bedriftene som søker er under 10 år gamle. 8/10 av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. Mer enn 5/10 er fra bedrift med under 10 ansatte.

​– Det synes som vi er inne i et "generasjonsskifte" med gründere og bedrifter som ser verdiskapingsmuligheter gjennom forskning og utvikling for innovative teknologier, produkter og tjenester, sier Sundli Tveit.

​ Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter, og der samarbeid med andre bedrifter eller forskningsorganisasjoner er nødvendig for å lykkes. Ordningen skal avlaste risiko forbundet med nødvendige FoU-investeringer hos bedrifter som skal utvikle nye eller forbedrede produkter og tjenester eller produksjonsprosesser.

Forskningsrådet har løpende søknadsfrist for å søke om støtte til innovasjonsprosjekter og mottar gjennom hele året. Det skal bevilges midler i tre puljer gjennom 2021, og per nå er ca 1,3 milliarder kroner avsatt til formålet for hele 2021.

I 2020 ble det investert et rekordhøyt beløp fra Forskningsrådet til FoU i næringslivet. Dette var mulig på grunn av tiltakspakker fra regjeringen og stor tilsøkning fra bredden av norsk næringsliv som ville bruke pandemien til forskning for å komme ut av krisen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Over halvparten av bedriftene som søker er under 10 år gamle. 8/10 av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. Mer enn 5/10 er fra bedrift med under 10 ansatte.
Foto: Unsplash
Over halvparten av bedriftene som søker er under 10 år gamle. 8/10 av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. Mer enn 5/10 er fra bedrift med under 10 ansatte. Foto: Unsplash
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

91 forskningsprosjekter skal møte utfordringer i samfunn og næringsliv23.6.2021 09:05:00 CEST | Pressemelding

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. Forskningsorganisasjonene utfører prosjektene i samarbeid med aktører fra det offentlige og næringslivet. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom