Nærings- og fiskeridepartementet

Enklere rapportering for den minste flåten

Del
Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å forenkle i rapporteringskravene for den minste fiskeflåten.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

- I dialog med næringens organisasjoner har vi nå landet på en løsning som gir vesentlig enklere rapportering for den minste flåten. Jeg er trygg på at vi nå har kommet til et godt kompromiss i tråd med Hurdalsplattformen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Viktigst er at fartøy under 11 meter kun skal sende en enkel landingsmelding. Grunnregelen er fortsatt at ulike arter skal rapporteres for seg, men fartøy under 15 meter kan likevel rapportere inntil 200 kg bifangst samfengt. Fartøy under 15 meter fritas fra krav om «midnattsmelding» for turer som går over to dager. I tillegg blir det enklere for de som driver med låssettingsfiske.

- Med disse endringene har vi tatt hensyn til driftsmønsteret til den minste flåten, slik at fiskerne ikke får urimelige belastninger, sier Skjæran. Å skille på artene er viktig for at rapporteringen skal ha verdi for forskningen og kontrollen.

Samtidig forsikrer Skjæran om at fiskerne ikke trenger å frykte for feilestimering av bifangsten. Det skal ikke gis gebyr for dette. Fiskeridirektoratet vil utvide innkjøringsfasen og praktisere myk håndheving inntil næringa og Fiskeridirektoratet har evaluert rapporteringsregimet.

– Vi vil gjennomføre en evaluering innen september 2024, slik at denne kan legges til grunn for innfasing av ordningen for fartøygruppen 8-10 meter fra 1. januar 2025, sier Skjæran.

Om endringene

Følgende er besluttet:

  • Fartøy under 11 meter trenger kun å sende landingsmelding. Det betyr at de får fritak fra ERS-forskriftens krav om å sende havneavgangsmelding og fangstmelding.
  • Fartøy under 15 meter kan rapportere inntil 200 kg bifangst samfengt. Utover et slikt restkvantum må fangsten sorteres og rapporteres på art.
  • Fartøy under 15 meter som lagrer levende fisk i sjø (herunder bl.a. låssetting) fritas fra krav om omlastingsmelding for denne aktiviteten.
  • Fartøy under 15 meter fritas fra krav om daglig fangstmelding for turer som går over to dager.
  • Innkjøringsfasen utvides med myk håndheving inntil ordningen er evaluert
  • Det gjennomføres en evaluering innen september 2024, slik at denne kan legges til grunn for innfasing av ordningen for fartøygruppen 8-10 meter fra 1. januar 2025.
  • Det gjøres ikke endringer i dagens tekniske krav til kommunikasjonsutstyr.

I tillegg har Fiskeridirektoratet tidligere endret praksis for de samfiskelag hvor begge registrerte fartøy har et aktivitetskrav, slik at kun ett av disse fartøyene må rapportere fiske- og fangstaktivitet under samfiske.

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre forskriftsendringen innen kort tid.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Tang- og tarenæringen innlemmes i fiskeeksportloven26.5.2023 11:45:00 CEST | Pressemelding

Stortinget har enstemmig vedtatt at tang og tare skal innlemmes i fiskeeksportlovens virkeområde. Lovvedtaket ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd og trer i kraft 1. juli 2023. Dette innebærer at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) kan lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen kan benytte Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom