Gemini.no

Enkle livsstilsråd reduserer ikke diabetes

Del

Leger gir gjerne råd til folk som står i fare for å utvikle type 2 diabetes. Men pasientene får like ofte diabetes likevel.

Grunnleggende livsstilsråd til folk med høy risiko reduserer ikke andelen som får type 2 diabetes. Det viser en større undersøkelse fra NTNU.

– Vi ga folk råd angående motivasjon, kosthold og fysisk aktivitet, i omtrent samme omfang og med samme innhold som det en fastlege ville gitt, sier Anne Jølle, som selv er fastlege.

Jølle har sett på forebygging av type 2 diabetes i doktorgradsarbeidet sitt ved NTNUs Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, og fant oppsiktsvekkende resultater. Nemlig ingen resultater.

10,3 prosent av deltakerne utviklet type 2 diabetes i løpet av de to årene de ble fulgt opp. Dette er omtrent det samme som vi kan forvente blant folk i høyrisikogruppen som ikke mottar livsstilsråd.

Mer info om undersøkelsen

Kontakter

Anne Jølle, PhD stipendiat og spesialist i allmennmedisin/fastlege
Epost: anne.jolle@ntnu.no
Tel: 4821 6488

Om Gemini.no

Gemini.no
Gemini.no

Trondheim

91897323https://gemini.no

Gemini.no utgis av Sintef og NTNU. Nettstedet inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, nyskaping, helse, samfunn og humaniora.