Avinor

Enighet om en sikker og god hangarplassering på Evenes

Del

Avinor, Forsvaret og Forsvarsbygg har kommet frem til en omforent løsning for plassering av hangarbygget til de maritime overvåkningsflyene P8 som skal operere fra Evenes. Løsningen ivaretar partenes interesser på en god måte.

Nå starter jobben med videre detaljprosjektering av den nye plasseringen for hangaren. Plasseringen er i det samme området som tidligere; sør-vest for rullebanen. Avinor har sendt søknad om endelig godkjenning til Luftfartstilsynet.

Nært samarbeid mellom fagfolkene

– Det har vært et omfattende og nært samarbeid mellom fagfolkene i Forsvarsbygg og Avinor samt Forsvaret de siste ukene. De har jobbet sammen med spesialister på fagområdet og kommet frem til en god løsning, sier sjef for nasjonale lufthavner i Avinor, Knut Holen.

Sikkerheten for luftfarten er ivaretatt

Prosjektet forventes ikke å gi noen endringer for regulariteten til den sivile luftfarten, og flysikkerheten på Harstad/Narvik lufthavn Evenes blir ivaretatt.

Ser frem til fortsettelsen

Med et godt samarbeid den siste tiden, har prosjektledelsen i Forsvarsbygg hatt god tro på resultater.

­– Vi er noen måneder forsinket i prosjekteringen. I løpet av de nærmeste ukene vil det bli gjennomført nye usikkerhetsanalyser på både kost og tid for å forsikre oss om rammene i prosjektet, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

Kontakter

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom