Norsk Arbeidsmandsforbund

Enighet mellom partene i vekterstreiken

Del

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har i dag kommet frem til enighet om en løsning på vekterstreiken.

Resultat

Løsningsforslaget innebærer at fastlønn er normen i Vekteroverenskomsten. Unntaket er for deltidsstillinger under 20 %. Videre vil en som et prøveprosjekt kunne gi timelønn for ansatte under 50 %. Det forutsetter frivillighet for den enkelte ansatte og avtaler om timelønn skal skriftlig godkjennes av tillitsvalgte. Prøveprosjektet opphører automatisk før neste tariffoppgjør dersom partene ikke er enige om å videreføre.

Videre fastslår løsningen at de som jobber fast dagtid (37,5 timer uke) har rett til fri på bevegelige helligdager med full lønn.

Den tar også vekk adgangen til å avtale kortere vakter enn tre timer. Vi har forsterket tekst mot ufrivillig deltid og vi har fått sikret lærlingene forutsigbarhet.

Denne konflikten har vært historisk lenge, og partene har stått langt fra hverandre. Partene har og opplevd at den nødvendige tillit mellom partene ikke har vært til stede. Vi er derfor enige om at det skal opprettes et fast bransjeforum mellom partene som skal møtes jevnlig. Rådets mandat skal være å jobbe for en god utvikling av bransjen gjennom et godt partssamarbeid, samt utvikling av overenskomsten for å forebygge konflikter fremover.

Økonomisk ligger avtalen på det samme som ble inngått med Parat tidligere.

En nødvendig streik

Forbundsleder Anita Johansen sier i en kommentar at det ikke var forsvarlig å fortsette denne konflikten, både av hensyn til de streikende, bransjen og dens kunder. Resultatet viser at konfliktens lengde var nødvendig for å oppnå resultater.

Forbundet vil rette en stor takk til alle våre medlemmer i vaktbransjen som har vist en enorm styrke og et fantastisk engasjement i hele streiken. Vi er stolte og ydmyke av å ha fått lov til å representere dere i den tiden vi har vært gjennom. Jeg vil også rette en stor takk til alle de som har støttet vår kamp gjennom denne konflikten, sier Johansen til slutt.

Medlemmene vil nå ta stilling til resultatet i uravstemning.

Vedlagt bilde på forbundsleder Anita Johansen er til fritt bruk. Fotograf er Werner Juvik. 

Kontakter

Bilder

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg pressemeldinger fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Arbeidsmandsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom