Bane NOR

Enighet mellom Bane NOR og Skanska

Del

Bane NOR og Skanska har løst uenighetene om kontrakten knyttet til byggingen av dobbeltspor mellom Farriseidet og Solum på Vestfoldbanen. Enighet ble nådd i forkant av behandling av saken i Agder lagmannsrett.

Tog på Hallevannet bru på den nye dobbeltsportrekningen. (Foto: Terje Walle, Bane NOR)
Tog på Hallevannet bru på den nye dobbeltsportrekningen. (Foto: Terje Walle, Bane NOR)

– Bane NOR er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med en av Norges største entreprenører om denne vanskelige saken, sier Stine Undrum, fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR.

Saken var berammet over seks uker for Agder lagmannsrett den 8. oktober 2019. 

Vanskelig sak brakt til enighet

– Vi er veldig glade for at dette nå har latt seg løse utenfor domstolene. Dette bidrar til å legge grunnlaget for en positiv relasjon i kommende prosjekter, sier Steinar Myhre, konserndirektør Anlegg i Skanska.

Målet er å løse utfordringer underveis i prosjektene

Både Bane NOR og Skanska er opptatt av at byggherre og entreprenørbransjen sammen må jobbe med tiltak for å løse utfordringer i prosjektene underveis. Sterkere ledelsesinvolvering for å lukke gråsoner i kontraktene før problemene blir for store, er et viktig tiltak som Bane NOR ser har god effekt for bærekraftige relasjoner med entreprenørene. Begge parter ønsker å bidra aktivt fremover til å finne løsninger for å dempe konfliktnivået i bransjen.

– Konfliktnivået i bransjen er for høyt og krever enormt med oppmerksomhet fra alle involverte. Det bidrar til å dra ressurser vekk fra å gjennomføre prosjektene effektivt for alle parter, sier Stine Undrum, som berømmer Skanskas innsats for å komme i mål med denne saken.

Reisetiden ned med 24 minutter

Dobbeltsporet mellom Farriseidet og Solum er en del av strekningen mellom Larvik og Porsgrunn på Vestfoldbanen. Prosjektet, som er en del av Intercity-utbyggingen, åpnet for togtrafikk 24. september 2018.

Dette har gitt de reisende på Vestfoldbanen et nytt og bedre togtilbud til og fra Grenlandsregionen. Reisetiden mellom Skien og Larvik/Oslo er redusert med over 24 minutter, etter åpningen av dobbeltsporet. Ny reisetid Porsgrunn-Larvik er 12 minutter mot 36 minutter før åpning.

Siste måling viste en passasjervekst på 55% på strekningen Skien/Porsgrunn-Larvik. 

Bakgrunn

I april 2013 inngikk Skanska og Bane NOR kontrakten «entreprise UFP01 Vestfold» for bygging av underbygning for nytt jernbanespor mellom Farriseidet og Solum. Kontrakten var på 1 340 MNOK. Arbeidene ble ferdigstilt og overtatt av Bane NOR i august 2016, men i mai samme år stevnet Skanska Bane NOR til Larvik tingrett med påstand om betaling av 159,5 MNOK med tillegg av forsinkelsesrenter. Bane NOR nedla påstand om frifinnelse. Tvistetema i saken gjaldt kompensasjon for plunder og heft-krav. Dom fra Larvik tingrett i mai 2018 tilkjente Skanska 43,7 MNOK. Dommen ble anket av begge parter.

Kontakter

Bane NOR:

Stine Undrum, fungerende konserndirektør Utbygging
Mobil: 975 29 310

Henning Scheel, direktør Kontrakt og marked Utbygging
Mobil: 996 37 735

Skanska:

Steinar Myhre, konserndirektør Anlegg
Mobil: 928 51 253

Audun Brandt Lågøyr, kommunikasjonsdirektør
Mobil: 934 52 531

Bilder

Tog på Hallevannet bru på den nye dobbeltsportrekningen. (Foto: Terje Walle, Bane NOR)
Tog på Hallevannet bru på den nye dobbeltsportrekningen. (Foto: Terje Walle, Bane NOR)
Last ned bilde
Dobbeltsporet har redusert reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn med 24 minutter. Her fra Paulertjønn bru. (Foto: Hans Morten Tamnes)
Dobbeltsporet har redusert reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn med 24 minutter. Her fra Paulertjønn bru. (Foto: Hans Morten Tamnes)
Last ned bilde
Steinar Myhre, konserndirektør Anlegg i Skanska. (Foto: Skanska)
Steinar Myhre, konserndirektør Anlegg i Skanska. (Foto: Skanska)
Last ned bilde
Stine Undrum, fungerende konserndirektør Utbygging, Bane NOR. (Foto: Bane NOR)
Stine Undrum, fungerende konserndirektør Utbygging, Bane NOR. (Foto: Bane NOR)
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom