LO Stat

Enighet i staten

Del
Etter mekling i over et halvt døgn på overtid aksepterte LO Stat Riksmeklerens skisse. Dermed blir det ingen streik i staten.
LO Stats leder Egil André Aas
LO Stats leder Egil André Aas

Et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962, og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon, var det som skulle til.

- Jeg er tilfreds med at vi kom i mål med et resultat uten å sende medlemmene våre ut i streik. Dette har vært en helt spesiell forhandling og mekling, der vi brukte altfor lang tid på å komme i posisjon for reelle forhandlinger om kjernespørsmålene, noe staten må ta mye av ansvaret for, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Han er fornøyd med at det er satt av nok penger i et sentralt tillegg til at det blir økt kjøpekraft for alle, men kunne gjerne tenkt seg at det ikke ble satt av penger i det hele tatt til lokale forhandlinger. Fordelingen sentralt/lokalt er 60/40.

- Vi vet at store lokale potter gir noen vinnere og mange tapere lønnsmessig, og heller ikke hjelper i kampen for likelønn. Men så er det slik i mekling at vi ikke alltid får det hundre prosent slik vi vil. Med størrelsen på det generelle tillegget (som alle får), signaliserer staten at de ser verdien av å satse på mer rettferdig fordeling og likelønn. Men det gjenstår mye jobb. Og da er ikke store lokale potter veien å gå, sier Egil André Aas.

Når det likevel blir slik at den lokale potten er på 40 prosent av totalrammen, gir Egil André Aas et oppdrag til lokale tillitsvalgte:

- Nå får de en jobb med å sørge for at det blir både lønnstrinn og fokus på likelønn for våre medlemmer ut av dette, sier Egil André Aas.

- Det var en hard meklingsrunde – og ingen selvfølge at vi skulle få et resultat vi kunne godta. Vi måtte kjempe for hardt for økonomien, for en god AFP for årsklassene etter 1962. Også kravet om en bedre pensjonsopptjening for variable tillegg satt langt inne, sier Egil André Aas.

Resultatet:

Økonomi:

ALle får et generelt tillegg på A-tabellen med virkningsdato 1. 5 på:

  • 1,35 prosent fra lønnstrinn 19-46
  • 1,55 prosent fra lønnstrinn 47-63
  • 1,35 prosent fra lønnstrinn 64-101
  • Lokal avsetning på 1, 24 prosent med virkningsdato 1.7

Pensjon:

  • Personer som er født i 1962 eller tidligere beholder dagens AFP-ordning. For ansatte som er født i 1963 eller senere gjelder ny AFP-ordning slik den er fastsatt i avtalen om ny offentlig pensjon fra 2018, med eventuelle endringer i AFP som gjøres i medhold av punkt 12 i avtalen.
  • Tak og bunn på pensjonsgivende inntekt for variable tillegg fjernes.

Nøkkelord

Kontakter

Egil André Aas, leder i LO Stat: 928 40 455
Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig: 906 89 882
Kristian Brustad, kommunikasjonsansvarlig: 466 61 639

Bilder

LO Stats leder Egil André Aas
LO Stats leder Egil André Aas
Last ned bilde
Riksmekler Mats Ruland åpner meklingen i staten.
Riksmekler Mats Ruland åpner meklingen i staten.
Last ned bilde
LO Stats leder Egil André Aas
LO Stats leder Egil André Aas
Last ned bilde

Om LO Stat

LO Stat
Møllergt. 10
0179 Oslo

23 06 83 00http://www.lostat.no

LO Stat jobber for et seriøst, trygt og godt arbeidsliv for alle. LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med 19 LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat viktigste oppgave er å forhandle lønn og rettigheter på vegne av forbundenes medlemmer i staten og Spekter. Vedtektene sier at LO Stats skal «virke for medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske fellesinteresser». LO Stat skal dermed forsvare forbund og medlemmers interesser og rettigheter på alle plan. 

Følg pressemeldinger fra LO Stat

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra LO Stat på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra LO Stat

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom