Unio

Enighet i Oslo kommune

Del

- Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene Unio, KAH, Akademikerne og YS har de siste dagene sittet i forhandlinger i forbindelse med tariffoppgjøret 2019. Unio kom natt til 1. mai enighet med kommunen.

Rammen for oppgjøret er på 3,2 prosent.

Detgis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum kroner 12.000.

- Reallønnsvekst
- Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst. Det har vært et prioritert område for oss, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Unio valgte i år å fokusere på gruppene med høyskole- og universitetsutdanning, spesielt innenfor helse og utdanning. Til tross for de rekrutteringsproblemene Oslo kommune har innenfor disse områdene, valgte kommunen likevel ikke å prioritere disse gruppene.

- Vi opplever at Oslo kommune ikke viser vilje til å prioritere de gruppene hvor det er størst utfordring. Det er skuffende at arbeidsgiver ikke tar dette problemet mer på alvor.

Unio har lagt inn en protokolltilførsel på dette punktet.

- Skal Oslo kommune sikre sine innbyggere tjenester av høy kvalitet i årene fremover, må kommunen sikre at lønnsutviklingen i disse gruppene prioriteres. Lønn er det viktigste virkemidlet de har, minner Skjefstad Andersen om.

Samtidig understreker Unios forhandlingsleder at totalrammen for oppgjøret er akseptabel.

- Oppgjøret er på linje med frontfaget, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Økonomiske elementer

Det gis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum 12.000 kroner på Oslo kommunes lønnstabell.

Alle arbeidstakere til og med lønnstrinn 31 får 12.000 kroner. Fra lønnstrinn 32 er tillegget 2,62 prosent.

Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent

Virkningstidspunkt er fra 1. mai.

Fakta Unio Oslo kommune

Unio Oslo kommune forhandler på vegne av over 12.000 medlemmer. Forhandlingene startet 25. april og partene har frist til kl. 24.00 tirsdag 30. april med å bli enige.

Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2019 er som følger:

Utdanningsforbundet 8514

Norsk Sykepleierforbund 2496

Akademikerforbundet 366

Norsk Fysioterapeutforbund 259

Norsk Ergoterapeutforbund 239

Bibliotekarforbundet 104

Forskerforbundet 61

Det norske maskinistforbund 14

Presteforeningen 1

Det norske Diakonforbund 1

Bilder

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 368 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom