Delta

Enighet i meklingen for Deltas medlemmer i Spordrift

Del

Deltas medlemmer i Spordrift får et generelt tillegg på 22.000 kroner. Det er også avsatt en pott som partene skal fordele etter oppgjøret.

- Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet i meklingen, men resultatet løser ikke utfordringene med å rekruttere og beholde signalmontører, sier hovedtillitsvalgt for Delta i Spordrift, Tor Raymond Halvorsen.

- Vi fortsetter vårt arbeid for lønn og arbeidstidsbestemmelser som sikrer kompetanse og bemanning i en virksomhet som er helt avgjørende for at togene går.

Dette er resultatet:

  • Generelt tillegg på 22 000 kr.
  • Dagens ordning for beredskapsvakter opprettholdes.
  • Nytt og enklere lønnssystem.

Spordrift er en underleverandør til Bane NOR, og har ansvar for drift, vedlikehold og beredskap for at signalsystemene for jernbanen fungerer.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer 90.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.