Norsk Arbeidsmandsforbund

Enighet i lønnsoppgjøret for anleggsarbeidere

Del

Det ble i dag enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL om forslag til revidert overenskomst for anleggsbedrifter 2016-2018.

Partene har hatt en pause i forhandlingene på en måned. Det har vært fornuftig å bruke mere tid. I dag har det vært reelle og gode forhandlinger. 

Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd.

Anleggsarbeidere tar ansvar i lag med BNL for å sikre fremtidens arbeidsplasser ved å prioritere en økning av minstelønn, og for å sikre mest mulig like konkurranseforhold. Aktørene i bransjen må nå innrette seg nærmere det reelle norske lønnsnivået.

For å prioritere fagkompetense har fagbrevtillegget blitt hevet.            .          

Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler medlemmene til å stemme ja i uravstemningen, sier Haukeland.

Økonomiske rammer

  • Fagbrevtillegg er hevet fra 8 kr/t til 10 kr/t.

  • Minstelønn er hevet til 198 kr/t ved 37,5 timers uke.

  • Grunnlaget for godtgjørelse ved overtidsarbeid og forskjøvet arbeid er hevet.

  • Satser for reise og gangtid er også hevet.

  • Dykkere har fått hevet minstelønnen til 200 kr/t

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått med flere tekster fra frontfaget. Partene skal også jobbe videre på områder som seriøsitet og kunnskapsheving innenfor akkordlønnssystemer.

Tilleggene vil gjelde fra ulike datoer.

Hele protokollen vil legges ut på www.arbeidsmandsforbundet.no.

For ytterligere kommentarer:

Helge Haukeland, nestleder, tlf. 995 37 772
Stina Bergsten, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 954 49 203

Kontakter

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Umoralsk opptreden av PSS Securitas på Sandvika Storsenter under vekterstreiken21.10.2020 11:06:02 CESTPressemelding

Avarn Security AS leverte frem til streiken i vaktbransjen såkalt «korona-vakthold» på Sandvika Storsenter. Dette for å sørge for at publikum opprettholder avstand og generelle tiltak blir ivaretatt. På grunn av den pågående vekterstreiken er omfanget av disse vektertjenestene redusert, og ifølge rapporter fra våre medlemmer utføres denne oppgaven nå av PSS Securitas.

Urent spill fra arbeidsgiverne i vekterstreiken6.10.2020 16:30:07 CESTPressemelding

I snart tre uker har over 1100 vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, streiket for anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Norsk Arbeidsmandsforbund får inn flere rapporter om omdisponering av vektere, slik at arbeidet til streikende vektere blir utført av vektere som ikke er tatt ut i streik. Lokale ledere hevder overfor ansatte at det finnes dispensasjoner som tillater dette. Å utføre arbeidet til ansatte som er i streik regnes som streikebryteri. Norsk Arbeidsmandsforbund vil understreke at forbundet ikke har gitt noen dispensasjoner i streiken.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom