Norsk ArbeidsmandsforbundNorsk Arbeidsmandsforbund

Enighet i lønnsoppgjør for asfaltarbeid og veivedlikehold

Del

Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet har i ettermiddag kommet til enighet med sin motpart Byggenæringens Landsforening (BNL) i oppgjøret for asfaltarbeid og veivedlikehold.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Vi har hatt god dialog rundt vanskelige temaer som arbeidstid og innkvartering for driftspersonell. Vi har også klart å bli enige om bestemmelser rundt forskyvning og endring av arbeidstid, noe som har vært et tema i mange år. Det har også vært litt tautrekking rundt økonomien, men vi synes helheten i oppgjøret er god, sier nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Brede Edvardsen.

Det er også enighet om å videreføre utvalgsarbeidet som skal fortsette arbeidet med å se på arbeidstidsbestemmelsene i overenskomsten. Partene er også enige om rundt forpliktende samarbeid om etter- og videreutdanning, helse, miljø og sikkerhet og likestilling. Likeledes er man enige om tilpasset arbeidstøy til begge kjønn, og at arbeidsgiver skal dekke utgifter til vernebriller med styrke i tråd med frontfaget.

Økonomi:

Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- kroner.

Alle minstelønnssatser heves med kr. 10,23-

Fagarbeidertillegget økes til kr. 17,-

Bastillegget økes til henholdsvis 15,- og 18,- kroner.

Smusstillegget økes til 21,50-

Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom økes til 21,50-

Det har vært noen krevende punkter, men et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med svarfrist 22.juni 2022.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Brede Edvardsen, nestleder, 400 11 107
Frode Engen, forbundssekretær, 951 67 005
Kari Bernardini, kommunikasjonsrådgiver, 402 16 027

Kontakter

Bilder

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg pressemeldinger fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Arbeidsmandsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom