Delta

Enighet i kommuneoppgjøret

Del

Deltas medlemmer i kommunen er sikret reallønnsvekst etter at det i natt ble enighet i årets kommuneoppgjør.

‑ Vi har fått et akseptabelt resultat. Resultatet er på linje med frontfaget. Våre medlemmer får reallønnsvekst. Det har vært et krevende oppgjør. Gitt situasjonen forhandlingene har foregått er vi tilfreds med resultatet. Våre medlemmer har tatt et betydelig samfunnsansvar gjennom pandemien. Det gjør vi også nå. Vi er også enige om å styrke arbeidet med kompetanseutvikling og å intensivere arbeidet for heltid i kommunesektoren, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

YS Kommune og KS ble natt til 16. september enige i årets lønnsoppgjør for Deltas medlemmer i kommuner og fylkeskommuner. Oslo kommune har egne forhandlinger.

‑ Det skal satses mer på kompetanse. Mer systematisk arbeid med kompetanseutvikling er viktig for både tjenestene og de ansatte og var ett av våre hovedkrav i årets forhandlinger, sier Deltas forbundsleder.

Partene er enige om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe med kompetanse, læring, utvikling og omstilling. De skal lage en felles veileder som kommunesektoren kan benytte i det lokale kompetanseutviklingsarbeidet. Veilederen skal blant annet beskrive roller, ansvar og forventninger i det lokale kompetanse-arbeidet.

‑ Kompetanse handler om å bygge for fremtiden. Derfor må vi løfte i fellesskap, sier Ruud Thorkildsen.

Økt satsing på heltid

Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på ulike forsøksordninger på arbeidstid.

‑ Målet er å bidra til flere heltidsstillinger i kommunen. Også det er et gjennomslag for våre krav, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Mange av våre medlemmer jobber deltid og ønsker heltid. Heltid er bra for alle. Nå fortsetter vi arbeidet, sier Delta-lederen.

Det er enighet om at også utlysing av stillinger skal bidra til mer heltid.

Ruud Thorkildsen er opptatt av å se fremover mot kommende oppgjør.

‑ Pandemien har vist hvor viktig de offentlige velferdsyrkene er. Det må vi ikke glemme. Det må vises i lønnsoppgjørene i årene som kommer. Våre medlemmer er viktige for at kommune-Norge skal fungere. Det må være attraktivt å jobbe i offentlig sektor, rekrutteringsbehovet er stort og vi trenger arbeidskraft til alle de viktige velferdsyrkene, fremholder Delta-lederen.

Det er oppnådd enighet om økning av helgetillegget for ansatte i brann- og redningstjenesten.

Delta har fått gjennomslag for kravet om økt lønn for hovedtillitsvalgte.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer mer enn 88.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Følg saker fra Delta

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Delta på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Delta

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom