EL og IT Forbundet

Enighet i elektriker-meklingen

Del

Etter mekling ble EL og IT Forbundet i natt enige med arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere.

– Dette har vært en lang og vanskelig forhandlingsprosess, men vi har kommet fram til et resultat som vi kan anbefale for medlemmene våre. Vi har bedret betingelsene for arbeidsreiser i bransjen, sørget for et godt lønnstillegg for våre medlemmer og styrket viktige ordninger for likestilling i bransjen, sier forhandlingsleder og leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Meklingsresultatet har en totalramme på 3,7 prosent og det er oppnådd et generelt lønnstillegg på 8,99 kroner i timen.

– Det er usikkert hvordan prisveksten vil blir det kommende året, og det har vært viktig for oss å sikre medlemmene et skikkelig lønnstillegg, sier Andersen.

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent og innebærer blant annet:

  • Det gis et generelt lønnstillegg på 8,99 kr i timen.
  • Tiden som i dag må reises på egentid ved direktereiser fra hjemmet til kunde reduseres fra 20 til 15 minutter. Kilometerberegningen i bestemmelsen fjernes, og et partssammensatt utvalg skal gå gjennom bestemmelsene for reiser på egentid.
  • Betalte reiser til og fra utenbys arbeidsoppdrag økes fra fem til sju i året.
  • Arbeidsgiver skal nå forskuttere lønn ved sykepenger, fødsels- og svangerskapspermisjon.
  • Arbeidsgiver kan ikke lengre avtale seg bort fra separate dame og herregarderober på byggeplasser.

Kontakter

Om EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet
EL og IT Forbundet
Torggata 12, 8 etg., 0181 Oslo
0168 Oslo

23063400http://www.elogit.no

EL og IT Forbundet har 38 000 medlemmer og er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.