Motvind Norge

«Energimelding» fra norske akademikere og industriveteraner tar et kraftig oppgjør med norsk energipolitikk

Del

Ny utredning om konsekvenser av vindkraft på land fra norske fagpersoner med bred og omfattende erfaring innen energipolitikk og energi- og naturforvaltning peker ut en radikalt annerledes retning for norsk energipolitikk.

06.07.2021 slippes «Energipolitikk på naturens premisser - til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv». Rapporten er resultat av et utredningsprosjekt som ble initiert av Motvind Norge i januar 2021. Arbeidet er utført av et utvalg av fagfolk med bred kunnskap og erfaring innen energiforsyning, industriutvikling, samfunnsutvikling og naturforvaltning.

Basert på utvalgets funn presenteres en rekke anbefalinger som vil lede samfunnets klimasatsing og energipolitikk inn på en mye mer miljø- og naturvennlig vei videre enn dagens satsing. Samtidig vil det skapes flere arbeidsplasser enn hva regjeringens nylig fremlagte stortingsmelding «Energi til arbeid» legger opp til når det gjelder å fremskaffe den energien som behøves for elektrifisering og omstilling av samfunnet.  

Noen av utvalgets anbefalinger er: 

  • Norge kan fullelektrifisere fastlandet og drifte kysttrafikken innen 2050 uten ytterligere bygging av vindkraft. Samtidig kan landet ha store mengder fornybar energi tilgjengelig for ny industri. Dette er basert på prognoser fra NVE, Statnett og SINTEF og inkluderer satsing på biogass.
  • Ideen om «hydrogensamfunnet» er lite hensiktsmessig for Norge. Hydrogen kan være aktuelt som råstoff i industrien, men for de fleste andre bruksområder vil satsing på hydrogen resultere i sløsing med verdifull kraft som kunne bli brukt med bedre klimaeffekt.
  • Videre elektrifisering med strøm fra land må stanses. Det gir økte klimautslipp, økt press på naturen og resulterer i sterk prisstigning på strøm. Det gir igjen fare for utflagging av industri.
  • Utredningsgruppa mener framtidig energipolitikk må se norske energiressurser som en viktig felles ressurs. Disponering av ressursene må underordnes nasjonale hensyn, og ikke ut fra hva som tjener kraftbransjen. På den måten kan det utvikles en energipolitikk som sikrer konkurransekraft, og der det skjer en god avveining mellom hensyn til klima, til naturmangfold, til næringsliv og til befolkningens livsvilkår.

Rapporten kan leses i sin helhet på www.energiognatur.no. Et sammendrag av rapporten, tilrettelagt for utskrift, er tilgjengelig for nedlasting på https://energiognatur.no/energipolitikk-pa-naturens-premisser/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Motvind Norges tredje landsmøte - fornying og ny tillit25.4.2021 13:53:56 CEST | Pressemelding

Med 144 delegater fra nord til sør ble møtet lørdag 24. april en manifestering av at Motvind Norge er en grasrotbevegelse. Eivind Salen fikk ny tillit som leder, Nils Utsi og Eivind Mauland gikk ut, og styret ble supplert med Torbjørn Lindseth fra Flatanger og Hedda Skår Indrebø fra Høyanger. Landsmøtet vedtok sju resolusjoner, og Motvind Norges motstand mot vindkraft både på land og hav, ble bekreftet. Det tekniske fungerte helt perfekt. Jevnt over et godt møte som ga styret et tydelig mandat til videre arbeid.

Hastverk er lastverk - OED og ASKO8.3.2021 10:25:54 CET | Pressemelding

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom