Nærings- og fiskeridepartementet

Endringer i makrellreguleringene for 2021

Del

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i makrellreguleringene for 2021.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Bakgrunnen er departementets beslutning 27. mai om å fastsette forhøyet norsk makrellkvote for 2021 til 298 299 tonn. Etter bytter med andre land er den norske kvoten for 2021 nå på 304 648 tonn.

- Brexit og manglende adgang til britisk sone har skapt store utfordringer for makrellflåten, men den forhøyede norske makrellkvoten for 2021 åpner for nye muligheter. Den norske kvoten for 2021 er som kjent basert på makrellens stigende sonetilhørighet i norske farvann. Jeg vil derfor oppfordre flåten til å utnytte mulighetsrommet vi nå får og fiske mest mulig av årets kvote i norske farvann, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Departementets beslutning innebærer at forhøyet kvote fordeles mellom fartøygruppene med utgangspunkt i etablerte nøkler. For fartøy med ringnottillatelse og for trålgruppen fastsettes det en foreløpig underregulering av fartøykvotene med 30 prosent. Dette skal sikre at en viss andel av kvotene kan spares til høsten når fisket tradisjonelt foregår i norske farvann og kan bidra til stabile leveranser av makrell til landindustrien. Det er meningen at Fiskeridirektoratet skal oppheve underreguleringen til høsten når en vurderer at fiske i internasjonalt farvann i all hovedsak er avsluttet.

- Jeg har også vurdert andre tiltak for årets makrellfiske og har besluttet å gi større redskapsfleksibilitet til fartøy med ringnottillatelse. Slike fartøy vil nå få adgang til å bruke trål i Norskehavet (utenfor grunnlinjen nord for 62 grader nord), på samme måte som fartøyene i kystfartøygruppen. Det bør også bli mer regningssvarende å fiske makrell i åpen gruppe, og jeg har derfor besluttet å øke fartøykvoten fra 10 til 25 tonn, sier Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatministeren vurderer også å gi fritak fra låssettingspåbudet i samfisket etter makrell for 2021, begrunnet i den spesielle situasjonen for årets makrellsesong, og at det er usikkert hvordan forløpet av makrellsesongen blir.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom