Kystverket

Endringene i havne- og farvannsloven får konsekvenser for kommunene

Del

– Med mange og delvis omfattende endringer i den nye havne- og farvannsloven ser vi behovet for at kommuner og andre får en innføring i hvilke konsekvenser dette får for dem. Derfor inviterer vi til en rekke informasjonsmøter rundt om i landet, forteller kystdirektør Einar Vik Arset.

Kystdirektør Einar Vik Arset oppfordrer alle kystkommuner om å delta på informasjonsmøtene om den nye havne- og farvannsloven. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)
Kystdirektør Einar Vik Arset oppfordrer alle kystkommuner om å delta på informasjonsmøtene om den nye havne- og farvannsloven. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)

Ved årsskiftet trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, med endringer som har konsekvenser for kystkommuner.

– Endringene i loven berører kommunene og deres saksbehandling. Blant anna er det endringer i reglene om havnekapital, ansvar for fremkommelighet og regulering av ferdsel i kommunens sjøområde. For eksempel er ordningen med ordensforskrifter tatt bort, forklarer Arset.

De største endringene for kommunene er i grove trekk disse:

  • Det er gitt en særskilt hjemmel som gir kommunene myndighet til bl.a. å regulere ankring, bruk av taubåt og dykking i eget sjøområde. Forskrifter om ankring skal godkjennes av Kystverket.
  • Ansvaret og myndigheten for navigasjonsinnretninger, samt ansvar for utbedringer i farvannet, er lagt til staten i sin helhet.
  • Departementet er gitt myndighet til å regulere ferdsel i farvannet. Kommunene er gitt myndighet til å regulere ferdsel med fritidsfartøy i eget sjøområde.
  • Anløpsavgiften videreføres under betegnelsen farvannsavgift.
  • Eierkommunen kan på visse vilkår ta ut verdier fra havnevirksomheten.
  • Kommunen er gitt adgang til midlertidig å begrense fartøyers opphold i havn når det er nødvendig for å unngå eller begrense lokal luftforurensning.
  • Det er fastsatt en hjemmel for å kunne stille krav til drift av havn for å ivareta hensynet til miljø og sikkerhet.

– Vi ser at behovet for informasjon er stort. Det er veldig viktig at kystkommunene og deres saksbehandlere er klar over hva endringene innebærer og hvilke konsekvenser det har for dem. I vinter inviterer vi derfor til regionale informasjonsmøter om den nye havne- og farvannsloven. Vi oppfordrer alle kystkommuner og andre interesserte om å melde seg på og delta på disse, sier kystdirektøren.

Følgende informasjonsmøter gjenstår:

4. februar – Ålesund - Quality Hotel Waterfront
5. februar – Vadsø - Scandic hotell
12. februar – Haugesund - Scandic Maritim Hotell
27. februar – Alta - Scandic hotell
10. mars – Svolvær - Svinøya Rorbuer, Galleri Berg
11. mars – Bodø - Radisson Blu
18. mars –Tromsø - Scandic Ishavshotellet

Ytterligere informasjon om loven og påmelding for informasjonsmøtene finner man på Kystverkets nettsider.

Faktaboks:
Ny havne- og farvannslov
Den nye havne- og farvannsloven ble vedtatt 21. juni 2019 og gjelder fra 1. januar i år. Loven består av en farvannsdel og en havnedel, og erstatter havne- og farvannsloven fra 2009 og losloven fra 2014.

Den nye havne- og farvannsloven støtter oppunder målene for transportpolitikken, blant annet å fremme sjøtransport som transportform og å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Loven skal også ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

Bilder

Kystdirektør Einar Vik Arset oppfordrer alle kystkommuner om å delta på informasjonsmøtene om den nye havne- og farvannsloven. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)
Kystdirektør Einar Vik Arset oppfordrer alle kystkommuner om å delta på informasjonsmøtene om den nye havne- og farvannsloven. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom