Nærings- og fiskeridepartementet

Endrer ikke omsetningskravet i kongekrabbefisket

Del

Stortinget ba i vår regjeringen om å komme tilbake med en opptrappingsmodell for omsetningskravet i kongekrabbefisket.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i Bugøynes sammen med Norway King Crab-sjef Svein Ruud og forskningssjef Roman Vasilyev.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i Bugøynes sammen med Norway King Crab-sjef Svein Ruud og forskningssjef Roman Vasilyev.


Et forslag til modell ble sendt på høring fra Fiskeridirektoratet i høst. Der ble det blant annet foreslått å øke kravet til omsetning fra annet fiske for å oppnå full kvote fra 200 000 kroner til 300 000 kroner fra 2021.

– Jeg har valgt å lytte til innspillene i høringen og vurderer at det ikke er riktig å øke kravet til omsetning for å oppnå full kongekrabbekvote i 2021. Innspillene i høringen er samstemt i at det ikke bør gjøres noen endring nå, men alternativt først i 2022. Fiskeridirektoratet anbefaler også at kravet eventuelt økes fra 2022, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

I dag er kravet for å få full kongekrabbekvote at du har fisket og omsatt annen fisk for 200 000 kroner. Det har blitt tatt til ordet for at kravet må økes for at kongekrabben i større grad skal tilgodesees aktive fiskere og fordi kongekrabbefiske er et tilleggsfiskeri.

– Omsetningskravene i kvotemodellen har vært gjenstand for diskusjon siden modellen ble innført i 2016. Jeg vil ta meg tid til å gjøre en helhetlig vurdering av kvotemodellen som ivaretar prinsippene som ligger til grunn for kongekrabbeforvaltningen. Disse prinsippene dreier seg om at det er fiskerne som er mest plaget av kongekrabbe som bifangst i andre fiskeri som skal få nytte av den, at kongekrabbefisket er et tilleggsfiskeri og at vi skal oppnå best lønnsomhet også i dette fiskeriet, sier Ingebrigtsen. Vi vil også vurdere mulige justeringer i innretningen for kongekrabbefisket før årsskiftet og kommer tilbake til dette, sier Ingebrigtsen.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i Bugøynes sammen med Norway King Crab-sjef Svein Ruud og forskningssjef Roman Vasilyev.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i Bugøynes sammen med Norway King Crab-sjef Svein Ruud og forskningssjef Roman Vasilyev.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom