TYR

Endelig prioriteres ammekua

Del

Bondelagets representantskap har vedtatt at Bondelaget blant annet skal prioritere ammekuproduksjonen i de kommende jordbruksforhandlingene. Bondelaget har spesifisert dette med at de ønsker et tilskudd for ku med kalv på beite, som har vært et av flere innspill fra TYR til faglagene i flere år. « Vi er veldig glade for at ammekua endelig prioriteres, men det må mere til for å få til en inntektsutjevning innenfor landbruket» uttaler styreleder i TYR Erling Gresseth

TYR har i sitt krav til jordbruksforhandlingene påpekt at det er viktig at inntektsforskjellene innad i landbruket må utjevnes, og har derfor krevd en betydelig økning i både driftstillegget på ammeku, og økte satser på husdyrtilskuddet. Dette  i tillegg til det nye tilskuddet ku med kalv på beite. «TYR mener det er en forutsetning at det gis full kostnadskompensasjon før det forhandles om inntekt. Alle har behov for et løft, men faglegene må tørre å prioritere i sitt krav. Representantskapet ga samme prioritering i fjor, men dette så vi ikke igjen i det endelige kravet fra jordbruket.  Ammekuprodusentene var svært skuffet etter fjorårets krav, og vi forventer at faglagene gir oss samme skuffelse igjen. Da vil all tillit til organisasjonene og jordbruksforhandlingene bli borte» hevder Gresseth

«Ammekuas fôrrasjon er 97% norske råvarer, og 93% av dette er grovfôr og beite. Vi står i en situasjon der det kan være fare for en globale matvarekrise, og da må vi satse på de produksjoner som best kan utnytte det areal som vi har mest av i Norge – beite og utmark! Ammeku og sau er vesentlig for målet om landbruk over hele landet,  det er rart om ikke Staten også ser dette behovet» avslutter Erling Gresseth

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/norsk-matberedskap-ma-sikres-gi-bonden-ei-inntekt-a-leve-av-na

Nøkkelord

Kontakter

Om TYR

TYR
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

952 90 855https://www.tyr.no/

Følg pressemeldinger fra TYR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TYR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TYR

Nødvendig krafttak for ammekua16.2.2022 08:53:39 CET | Pressemelding

Det er nødvendig med et krafttak for ammekua, og vi krever en tydelig prioritering av ammekua i årets krav fra Jordbruket, uttaler styreleder Erling Gresseth i TYR. Vi krever over 250.000,- i økt inntekt, som er en dobling av inntekten til ammkubonden. Dette er nødvendig for at vi skal komme opp på gjennomsnittet i landbruket. Skal vi i tillegg ha en utjevning til andre grupper i samfunnet, må det enda mere til, sier Gresseth.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom