Plan International Norge

Endelig en ny strategi mot skadelige skikker, sier Plan.

Del

I anledning FNs internasjonale jentedag, lanserte Regjeringen i dag deres nye strategi mot skadelige skikker. - Dette er en viktig strategi som Plan International Norge lenge har etterlyst, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Norges strategi mot skadelige skikker ble lansert av UD på FNs internasjonale jentedag i samarbeid med Plan International Norge.
Norges strategi mot skadelige skikker ble lansert av UD på FNs internasjonale jentedag i samarbeid med Plan International Norge.

Den nye strategien mot skadelige skikker er et ledd i Norges svar på de globale forpliktelsene for å nå FNs bærekraftsmål. Strategien har som mål å løfte arbeidet mot barneekteskap, kjønnslemlestelse av jenter, og preferanse for sønner fremfor døtre. 

Regjeringen ønsker å etablere et rammeverk for å måle resultater i arbeidet mot skadelige skikker. Dette vil bidra til å prioritere de tiltakene som faktisk fungerer. Kunnskap om omfang, årsaker og konsekvenser er avgjørende. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig med eierskap i land der slike skadelige skikker er utbredt. 

Lokalt fokus

Strategien fokuserer også på viktigheten av å ha et lokalt fokus for å få bukt med problemene.

— Det er gledelig at strategien har et så tydelig fokus på lokal innsats. Plan International jobber på grasrota med lokale aktører, og vi ser hver dag hvor viktig det er med lokale krefter som står i front i kampen mot barneekteskap, kjønnslemlestelse og preferanse for sønner. Ungdom, religiøse og tradisjonelle ledere og lokalt sivilt samfunn er helt sentrale i dette arbeidet, og denne strategien er et signal om at de gjør et viktig arbeid og satses på, sier Kari Helene Partapuoli.

Konsekvenser av skadelige skikker

Skadelig skikker, særlig barneekteskap og kjønnslemlestelse, har ofte en forankring i et lands, eller lokalsamfunns tradisjoner og normer. For millioner av døtre er det å bli kone og mor det eneste valget de har for fremtiden. Det er estimert at 33 000 jentebarn giftes bort hver dag. Problemet angår både gutter og jenter, men det er seks ganger flere jenter som er offer for skadelige skikker. 

Slik skal Regjeringen styrke innsatsen:

  • Styrke arbeidet mot skadelige skikker på prioriterte områder innenfor norsk utenriks- og utviklingspolitikk, herunder utdanning, helse, likestilling og menneskerettigheter.
  • Bidra til at skadelige skikker inkluderes i en helhetlig seksualitetsundervisning.
  • Videreføre en styrket innsats mot seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kontekster.
  • Inkludere temaet i relevante styremøter, årlige møter og giverdialoger for å øke innsatsen i organisasjoner som kan bidra til endringer.
  • Opprettholde et høyt nivå på kjernebidragene til organisasjoner som arbeider for å bekjempe skadelige skikker og til multilaterale organisasjoners målrettede tiltak mot skadelige skikker.
  • Styrke samarbeidet med sivilsamfunnsorganisasjoner som kan være endringsagenter for å bekjempe skadelige skikker.
  • Innlede dialog og samarbeid med religiøse ledere og trosbaserte organisasjoner som kan spille en konstruktiv rolle i holdningsendringer og endring av praksis, både nasjonalt og i sine lokalsamfunn.

Her er strategien:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/skadelige_skikker/id2673335/


Les mer om Plan International Norges arbeid:
https://www.plan-norge.no/slik-arbeider-vi/jenters-rettigheter

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norges strategi mot skadelige skikker ble lansert av UD på FNs internasjonale jentedag i samarbeid med Plan International Norge.
Norges strategi mot skadelige skikker ble lansert av UD på FNs internasjonale jentedag i samarbeid med Plan International Norge.
Last ned bilde

Om Plan International Norge

Plan International Norge
Plan International Norge
Tullins gate 4C
0166 Oslo

56 09 99 09http://www.plan-norge.no

Plan International er en global bistandsorganisasjon som driver utviklingsarbeid for å gi barn en bedre framtid. Vi jobber i mer enn 50 land for å oppfylle barns rettigheter, blant annet til skolegang, helsetjenester og beskyttelse. Plan har et særlig fokus på jenters rettigheter.

Følg saker fra Plan International Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Plan International Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Plan International Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom