Helse Sør-Øst RHF

Enda tryggere å føde på sykehusene

Del

Det er færre komplikasjoner under fødsler, færre kvinner som opplever fødselsskader og færre barn som dør i nyfødtperioden. Dette viser de siste kvalitetsindikatorene som ble lagt frem av Helsedirektoratet i dag.

Seksjonsleder Astrid Nesse, seksjonsleder Marianne Nygaard Horst og jordmor Lena Teigen ved Sykehuset Telemark.
Seksjonsleder Astrid Nesse, seksjonsleder Marianne Nygaard Horst og jordmor Lena Teigen ved Sykehuset Telemark.

– Resultatene forteller at kvaliteten i fødetilbudet ved sykehusene er høy og stadig forbedres, sier avdelingsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Anders Debes. Han sier at det jobbes systematisk og godt med kvalitetsarbeidet ved fødeavdelingene i Helse Sør-Øst. – Dette bidrar til å skape trygghet for de fødende, sier Debes.

Kvalitetsindikatorene viser blant annet at det er færre kvinner som får rifter under fødsel enn tidligere. I fjor var det 1,3 prosent av kvinnene som fødte vaginalt i Helse Sør-Øst, som fikk store rifter. I 2009 var andelen 2,4 prosent. Utviklingen er ekstra positiv blant de førstegangsfødende.

Andel store rifter blant alle vaginalt fødende - fem beste resultater i Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus

0,9

Sykehuset Østfold

1,0

Sørlandet sykehus

1,3

Sykehuset Telemark

1,4

Sykehuset Innlandet

1,5

 – Mitt inntrykk er at de ansatte på fødeavdelingene er opptatt av gode resultater, og at resultatene brukes aktivt for å lære av hverandre og blir bedre, sier Debes. Han sier at det er nedlagt en stor innsats over tid, særlig for å redusere riftskader under fødsel.

Flere enn 70 prosent av fødslene ved sykehusene i Helse Sør-Øst ble gjennomført uten større inngrep eller komplikasjoner hos førstegangsfødende. Dette tallet har ikke tidligere vært høyere. For flergangsfødende er det 93 prosent som unngår større inngrep eller komplikasjoner.

Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos førstegangsfødende - fem beste resultater i Helse Sør-Øst

Sykehuset Vestfold

75,0

Sykehuset Telemark

72,3

Oslo universitetssykehus

71,0

Vestre Viken

70,9

Sykehuset Innlandet

70,0


Ett av helseforetakene som har få komplikasjoner, er Sykehuset Telemark.
– Vi er godt fornøyd med resultatene, og det er flott å se at vi stadig bli bedre, sier seksjonsleder Astrid Nesse ved Sykehuset Telemark. Hun er spesielt opptatt av resultatene blant førstegangsfødende. – Første fødsel legger grunnlaget for fremtidige fødsler, og da er det viktig med både kvalitet og trygghet, sier Nesse.

– Vi bruker resultatene aktivt i kvalitetsforbedringsarbeidet vårt, og målet er å bli bedre år for år, sier Nesse. Hun synes det også er gledelig at de andre sykehusene i Helse Sør-Øst har gode resultater å vise til.

I 2020 var det 0,11 prosent av de nyfødte som døde de første 27 dagene etter fødsel ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Ti år tidligere var andelen nærmere dobbelt så høy.

Ved helseforetakene i Helse Sør-Øst ble 16,2 prosent av fødslene utført ved keisersnitt. Andelen keisersnitt har aldri vært lavere. I 2009 var det 18,1 prosent av fødslene som ble utført ved keisersnitt.

Antall fødsler ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Helseforetak

Antall fødsler i 2020

Oslo Universitetssykehus HF

9 031

Akershus Universitetssykehus HF

5 021

Vestre Viken HF

4 298

Sørlandet sykehus HF

2 929

Sykehuset Innlandet HF

2 509

Sykehuset i Østfold HF

2 709

Sykehuset i Vestfold HF

1 822

Sykehuset i Telemark HF

1 484

Totalt i Helse Sør-Øst

29 803

Bilder

Seksjonsleder Astrid Nesse, seksjonsleder Marianne Nygaard Horst og jordmor Lena Teigen ved Sykehuset Telemark.
Seksjonsleder Astrid Nesse, seksjonsleder Marianne Nygaard Horst og jordmor Lena Teigen ved Sykehuset Telemark.
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom