Nasjonalforeningen for folkehelsen

En vakker dag har vi glemt demens

Del

Tenk om det fantes en medisin mot demens. Tenk om de mer enn 77 000 menneskene i Norge med den dødelige sykdommen kunne hatt et håp om å bli friske.

Sånn er det ikke i dag. Dessverre. Men det forskes for å kunne knekke demenskoden. Hva skjer i hjernen? Hvem får demens? Hvorfor? Hvordan? Hva kan gjøres for å forebygge demens? For å stoppe demens?

Spørsmålene er mange. Svarene har vi ikke. Derfor må det forskes mer. Og mens vi venter på en kur, må vi våge å snakke om demens. Ingen skal måtte skamme seg over å ha fått en demensdiagnose.

21.september er den internasjonale Alzheimerdagen, der hele verden har fokus på demens. Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige demensaksjon finner sted fra 18.- 24.september. Innsamlingsaksjonen har som mål både å skaffe penger til forskning, bidra til større åpenhet om sykdommen, og å gjøre livet bedre for dem som lever med demens.

Utfordring for samfunnet - tragedie for dem som rammes

Demens er en dødelig hjernesykdom, som er alvorlig og griper brutalt inn i hverdagen til den som selv har en demens, og for familien. I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og dobbelt så mange vil rammes i løpet av de neste tiårene. Det er mange! Og rundt enhver person ned demens står det pårørende; ektefeller og kjærester, foreldre, døtre, sønner, venner og barnebarn - som opplever å gradvis miste en de er glad i.

- Det må forskes mer, og det haster å finne medisiner mot demens. Men det vil ta tid. Hva gjør vi mellomtiden? Vi opplever hvor stor belastningen en for pårørende til personer med demens. Å gjøre hverdagen best mulig både for den syke og de pårørende, er derfor noe samfunn er nødt til å bidra til, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt.

Forsker for å finne behandling

Det kreves stor innsats i årene som kommer før vi blir i stand til å stoppe eller bremse Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Når en effektiv behandling lar vente på seg, er det fordi vi fortsatt vet for lite om årsakene til hvorfor demens oppstår. For å kunne utvikle en kur, må det mer kunnskap til om hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk. Det er denne forskningen vi samler inn midler til under demensaksjonen 2017.

 Fakta om demens:

I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.

På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.

Demens er en dødelig hjernesykdom.

Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Demenslinjen er bemannet av sykepleiere med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40

Fakta om Demensaksjonen 2017

Årlig innsamlingsorganisasjon i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, som er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Aksjonen er landsdekkende og foregår fra 18.-24.september. Da vil bøssebærere banke på dører rundt omkring i Norge.

Du kan sende også ditt bidrag direkte til konto 1644 08 46673.

Eller gi på SMS. Send kodeordet SAMMEN til 2216 – da gi du 100 kroner til demensforskning. Og husk; ta godt imot bøssebærerne som kanskje ringer på døra his deg de nærmeste ukene.

Pressekontakt: 

Kommunikasjonsrådgiver Kirsti Ellefsen

kirsti.ellefsen@nasjonalforeningen.no

Tlf: 92433277

Bilder

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen