Statens vegvesen

En sommer med mange dødsulykker

Del

47 mennesker døde i trafikken i sommer. Det er 18 flere enn i samme periode i fjor. 90 mennesker er omkommet på veiene så langt i år. 18 personer døde i august-trafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Tre ganger så mange eldre døde i sommertrafikken

Det er allerede ti flere døde i trafikken ved utgangen av august, enn det var i hele fjor. Sommeren er ofte «høysesong» for ulykker på veiene. Årets sommer er intet unntak. Det som særlig preger juni, juli og august i år er mange omkomne på mc og det store antallet eldre mennesker som dør i trafikken.

- Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. 15 personer i år mot 5 i 2021. Vi jobber fortsatt med å analysere ulykkene, derfor vet vi ikke årsakene til årets dødsulykker ennå. Eldre mennesker tåler mindre i en kollisjon enn yngre, og vi har ingen å miste, verken besteforeldre eller andre, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Hun oppfordrer alle sterkt til å holde oppmerksomheten på veien, bruke bilbelte, holde fartsgrensa og kjøre etter forholdene.

40 prosent økning i antall dødsulykker

Etter årets åtte første måneder har 90 omkommet i trafikken. Årets tall er vesentlig høyere enn de senere årene. Til og med august i 2022 er det om lag 40 prosent flere omkomne enn i tilsvarende periode i 2021 (90 mot 53). Vi må tilbake til 2016 for å finne sammenlignbare tall til og med august (97).

Det er forskjell på utviklingen i fylkene. Mens Viken holder seg stabilt høyt, er Oslo og Møre og Romsdal fylkene der færrest dør i trafikken, også i år. Nordland, Vestfold og Telemark og Rogaland har den største økningen sammenlignet med fjoråret.

De som omkommer er ofte voksne menn, og bare 20 av de som har omkommet på veiene hittil i år er kvinner.

Det er fortsatt møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer.

Mange ulykker på MC

Det er langt flere omkomne på motorsykkel (19) enn i tilsvarende periode i fjor (8 mc + 1 moped). I hele 2021 omkom 15 personer på motorsykkel.

- At en av fire som omkom i trafikken i sommer kjørte MC, er for høyt. I likhet med alle andre dødsulykker gransker vi også disse ulykkene. Vi håper det gode samarbeidet med både MC-miljøet og andre trafikksikkerhetsaktører gjør at vi på sikt får ned antallet ulykker med motorsykkel. Motorsyklister er langt mer sårbare i trafikken enn bilister, sier Guro Ranes.

Følg gjerne Statens vegvesens podcast «Snakk i vei». Her deler Vegvesenet informasjon og kunnskap som trafikantene kan dra nytte eller lærdom av.

Ulykkesstatistikk over sommermånedene juni, juli og august

Merk at tallene for 2022 er foreløpige tall.

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Endring

Viken

8

7

10

6

6

3

4

7

11

4

Oslo

0

1

2

1

0

1

3

1

0

-1

Innlandet

8

5

5

6

3

0

4

3

3

0

Vestfold og Telemark

6

5

2

4

1

5

3

2

7

5

Agder

6

2

5

2

2

4

0

1

3

2

Rogaland

3

4

7

2

5

1

3

1

4

3

Vestland

3

2

3

6

7

3

4

5

5

0

Møre og Romsdal

2

0

3

1

2

2

2

1

2

1

Trøndelag

14

5

2

1

0

0

0

2

2

0

Nordland

3

6

5

1

2

6

4

2

4

2

Troms og Finnmark

1

1

6

2

1

0

0

4

6

2

SUM

54

38

50

32

29

25

27

29

47

18

Ulykkesstatistikk for hele året – 2022-tallene er per 31.8 og foreløpige tall

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Endring

Viken

41

24

31

21

18

20

20

22

18

-4

Oslo

4

5

4

3

5

1

6

1

2

1

Innlandet

16

17

16

11

12

12

16

9

7

-2

Vestfold og Telemark

14

10

9

7

12

11

13

5

13

8

Agder

9

12

11

5

10

8

3

5

6

1

Rogaland

9

8

15

8

9

5

5

5

10

5

Vestland

12

12

11

16

15

11

6

10

8

-2

Møre og Romsdal

7

2

5

7

6

10

3

3

2

-1

Trøndelag

9

7

5

7

9

9

6

8

6

-2

Nordland

10

9

9

8

5

15

9

2

10

8

Troms og Finnmark

6

7

10

8

6

4

6

10

8

-2

SUM

137

113

126

101

107

106

93

80

90

10

Kontakter

Bilder

Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Last ned bilde
Guro Ranes oppfordrer alle sterkt til å holde oppmerksomheten på veien, bruke bilbelte, holde fartsgrensa og kjøre etter forholdene.
Guro Ranes oppfordrer alle sterkt til å holde oppmerksomheten på veien, bruke bilbelte, holde fartsgrensa og kjøre etter forholdene.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom