Embassy of The United Arab Emirates in Oslo

En innovativ behandling for viruset Covid-19 utviklet av UAE Stem Cell Center med lovende resultater

Del

Abu Dhabi 1. mai. Økonomidepartementet i UAE har gitt patent på en innovativ og lovende stamcellebehandling for infeksjoner forårsaket av viruset Covid-19. Denne behandlingen ble utviklet av et team med leger og forskere ved Abu Dhabi stamcelle senter (ADSCC). Behandlingen omfatter utvinning av stamceller fra pasientens blod og sette dem inn igjen etter aktivering. Patentet ble gitt for den innovative måten stamceller samles på.

Behandlingen ble prøvd i landet på 73 tilfeller. Pasientene testet negativt for Covid-19 etter innføringen av behandlingen til lungene ved innånding med spray. Den terapeutiske effekten antas å være ved å regenerere lungecellene og endre deres immunrespons for å forhindre lungecellenes overreaksjon til Covid-19 infeksjoner, og hindre at flere sunne celler blir skadet.

Behandlingen gjennomgikk og passerte det første stadiet av kliniske studier, og det indikerer dets sikkerhet. Ingen av pasientene som fikk behandling rapporterte noen umiddelbare bivirkninger, og ingen interaksjoner ble funnet med konvensjonelle behandlingsprotokoller for pasienter med Covid-19. Forsøk viser fortsatt effektiviteten av behandlingen og forventes gjennomført i løpet av to uker.

Det skal bemerkes at behandlingen ble gitt til pasienter i forbindelse med tradisjonell medisinsk intervensjon, ikke som en erstatning for dem, og vil fortsette å brukes som et hjelpemiddel til behandlingsprotokollene er på plass.

Denne behandlingen, i tillegg til de medisinske tiltakene som er iverksatt, gjenspeiler UAE regjeringens samordnede innsats og engasjement for å stoppe Covid-19 epidemien. Ikke medikamentelle intervensjoner for å forhindre spredning av viruset, for eksempel å holde seg hjemme, sosial avstand, og smitteforebyggende og kontrolltiltak, er fortsatt avgjørende for å takle sykdommen og dens innvirkning på helsevesenet.

ADSCC er et dedikert helsesenter med fokus på celleterapi, innovative medisiner og avansert stamcelleforskning.

WAM / Zakaria Mohy Al-Din

Om Embassy of The United Arab Emirates in Oslo

Embassy of The United Arab Emirates in Oslo
Embassy of The United Arab Emirates in Oslo
Bygdøy allé 78
0268 Oslo

22 12 24 22https://www.embassypages.com/missions/embassy2825/

Følg saker fra Embassy of The United Arab Emirates in Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Embassy of The United Arab Emirates in Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Embassy of The United Arab Emirates in Oslo

UAE develops a Rapid Coronavirus laser testing technology22.5.2020 12:24:40 CESTPressemelding

Laser beam technology identifies the virus as soon as blood cells are infected Camera detects morphological change in blood cells Tests and instant results can be provided in public places Introducing this technology reinforces the UAE’s position as a center for research, innovation and technology (ABU DHABI, May 18, 2020): – QuantLase Imaging Lab, the medical-research arm of the Abu Dhabi Stock Exchange-listed International Holdings Company (IHC), announced that it has developed novel equipment which enables for much faster mass screenings, with test results available in seconds and allowing testing on a wider scale. The technology will reinforce the UAE’s position as a hub of research and innovation, as scientists around the world scramble to devise a faster method of testing for patients suspected to have been infected with the coronavirus and potentially identifying carriers before they become infectious. This break-through will enable ‘Mass-scale screening’, changing the whole dim

An innovative treatment for the virus (Covid-19) developed by the UAE Stem Cell Center with promising results4.5.2020 14:50:27 CESTPressemelding

Abu Dhabi on May 1st. A patent has been granted by the Ministry of Economy for an innovative and promising stem cell therapy for infections of the emerging coronavirus (Covid-19). This treatment was developed by a team of doctors and researchers at the Abu Dhabi Stem Cell Center, which includes extracting stem cells from the patient's blood and re-entering them after activation. Patent granted for the innovative way in which stem cells are collected.

De forente arabiske emirater (UAE) avslører nye investerings- og utviklingsinitiativer for å bidra til å bygge et tilkoblet og ‘turboladet’ nytt Afrika drevet av ungdom12.2.2020 11:36:35 CETPressemelding

”Consortium for Africa” vil kombinere ambisjoner og ressurser for å støtte fremgang USD 500 millioner investert for å fokusere på ungdom og digitalisering Den afrikanske union hører hvordan Consortium demonstrerer UAEs nådeløse engasjement for kontinentet ADDIS ABABA, 8. februar 2020 – De forente arabiske emiratenes Consortium for Africa, et nytt initiativ med en forpliktet investering på 500 millioner dollar for å oppfylle visjonen om et 'turboladet' og koblet nytt Afrika, drevet av ungdommen, har blitt avdekket hos Den afrikanske union (AU). UAEs Minister for Internasjonalt Samarbeid og Direktøren for Expo 2020 Dubai, Hennes Eksellense Reem Al Hashimy, fortalte medlemmene at konsortiet vil være en langsiktig utvikler av menneskelig kapital på kontinentet med to umiddelbare prioriteringer: digitalisering og ungdom. Hun sa at konsortiet vil innrette UAE-regjeringen og deres private sektors forpliktelse overfor Afrika, kombinere ambisjon for fremgang og sette inn ressurser for å støtte

UAE unveils new investment and development initiative to help build a connected and ‘turbocharged’ new Africa driven by youth12.2.2020 11:35:59 CETPress release

‘Consortium for Africa’, will combine ambition and resources to support progress USD 500m investment to focus on youth and digitisation African Union hears how Consortium demonstrates UAE’s relentless commitment to the continent ADDIS ABABA, 8 February 2020 – The UAE’S Consortium for Africa, a new initiative with a committed investment of USD 500 million to help fulfil the vision of a ‘turbocharged’ and connected new Africa, driven by its youth, has been unveiled at the African Union (AU). The UAE Minister for International Cooperation and Director General of Expo 2020 Dubai, Her Excellency Reem Al Hashimy, told members that the Consortium would be a long-term builder of human capital on the continent with two immediate priorities: digitisation and youth. She said the Consortium would align the UAE government and its private sector’s commitment to Africa, combining ambition for progress, and resource to support it, into one focused entity to assist development and investment, contribut

The 48 th UAE National Day2.12.2019 10:00:00 CETPressemelding

On 2 December 2019, the UAE will celebrate the 48 th anniversary of the union of the seven emirates. This occasion marks a sincere reflection of the federation´s journey over 48 outstanding years of monumental events and achievements, building on the foundation that was first laid down by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and his brothers, the fellow founding fathers. Since then, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, has followed in their footsteps, leading our nation on a journey of continuous progress and prosperity at all levels.