NAF

En av tre har endret reisevaner under koronapandemien

Del

En av tre, 36 prosent, svarer i en fersk undersøkelse at de har endret reisevaner under korona-pandemien. I Oslo og omegn har en av to endret på hvordan eller hvor ofte de reiser. - Det er slett ikke alle som vil gå tilbake til sine vanlige hverdagsreiser etter pandemien, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Korona-pandemien har endret hverdagsreisen for en av tre av oss, viser ny undersøkelse fra NAF
Korona-pandemien har endret hverdagsreisen for en av tre av oss, viser ny undersøkelse fra NAF

På landsbasis svarer nemlig 14 prosent at de tror de kommer til å endre reisemåte permanent. Dette er en økning fra 9 prosent i en tilsvarende undersøkelse utført i mai. Det er TNS Kantar på vegne av medlemsorganisasjonen NAF som har spurt nordmenn om hverdagsreisene under korona og hvordan de kommer til å reise etter at restriksjonene er opphevet igjen.

- Tendensen er at folk generelt reiser mindre, og spesielt velger vekk kollektiv. Spesielt ser vi store utslag i Oslo og omegn i denne undersøkelsen, sier Ryste.

Det er til dels store forskjeller på hvordan vi ser på hverdagen etter at koronarestriksjonene er opphevet. I Oslo og omegn svarer 22 prosent at det tror de kommer til å endre reisemåte permanent, mens kun 10 prosent i Trøndelag og Nord-Norge tror det samme. Her svarer hele en av fire, 24 prosent, at de ikke har noe alternativ til reisemåten de bruker i dag.

Kollektivbrukerne velger bort bussen

I Oslo og omegn kan det komme en oppsving i sykkel og gange etter pandemien. Av de som tror de vil endre reisemåte, svarer nemlig 45 prosent at de vil sykle mer, og 41 prosent vil gå oftere.

- Vi ser at det er de som til vanlig, før pandemien, brukte buss og bane som i størst grad tror de vil endre reisemåte permanent. Det kan både ha sammenheng med bosted og avstand til arbeidsplassen, og at folk ser at de faktisk ikke bruker så mye mer tid om de setter seg på sykkelen, sier Ryste.

TNS Kantar har på vegne av NAF utført to landsrepresentative undersøkelser som kartlegger reisevanene under pandemien og hvordan folk forventer å reise når restriksjonene oppheves. Den første ble gjort i mai i år, den andre i desember. I denne undersøkelsen spurte vi også om forventninger til hjemmekontor og hvilke reisemidler folk har brukt mer eller mindre under pandemien.

Har koronapandemien endret hvordan eller hvor ofte du reiser i forbindelse med jobb eller skole/studier?

Ja

36,40 %

Nei

40,00 %

Jobber ikke / studerer ikke

22,60 %

Vet ikke

0,39 %

mai.20

des.20

Total

Total

Oslo og omegn

Rest Østland

Sør-Vestland

Tr.lag/Nord-Norge

Tror du koronasmitten vil endre transportmiddelvalget ditt på hverdagsreisen når restriksjonene er opphevet igjen?

Ja

8,60 %

14,30 %

21,90 %

13,50 %

11,50 %

9,80 %

Nei

67,20 %

63,60 %

58,30 %

66,20 %

68,60 %

58,90 %

Nei, jeg har ikke noe alternativ

4,80 %

16 %

14,20 %

14,00 %

14,10 %

23,60 %

Vet ikke

18,90 %

5,90 %

5 %

6,10 %

5,70 %

7,10 %

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Korona-pandemien har endret hverdagsreisen for en av tre av oss, viser ny undersøkelse fra NAF
Korona-pandemien har endret hverdagsreisen for en av tre av oss, viser ny undersøkelse fra NAF
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom