NBBL - Norske Boligbyggelag

Én av to tror på stigende boligpriser

Del

NBBLs boligmarkedsbarometer faller fra 22,1 i august til 18,9 i september. – Stadig flere tror på stigende boligpriser, men samtidig ser vi en snikende uro for økt rente. Sistnevnte veier tyngst og bidrar til at barometeret faller for første gang siden april, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Boligmarkedsbarometeret for september viser at det norske folk for fjerde måned på rad tror på stigende boligpriser. Foto: Monsen, NBBL
Boligmarkedsbarometeret for september viser at det norske folk for fjerde måned på rad tror på stigende boligpriser. Foto: Monsen, NBBL

Andelen som tror på boligprisoppgang øker

Andelen som tror på stigende boligpriser øker for fjerde måned på rad til 54 prosent. Kun syv prosent tror at boligprisene skal falle det neste året. Detaljene i undersøkelsen viser at det er særlig i Oslo at boligprisforventningene er tiltagende, her venter hele 75 prosent stigende boligpriser de neste 12 månedene. – Den lave igangsettingstakten i Oslo bekymrer. Politikere og boligbyggerne bør komme sammen og finne ut hvor skoen trykker, sier Frengstad Bjerknes.

Kun fem prosent er bekymret for å miste jobben

Arbeidsledigheten er fortsatt på et høyere nivå enn før Covid-19. Men frykten for å miste jobben er normalisert. Kun fem prosent er bekymret for å miste jobben. Arbeidsmarkedet er på sett og vis nøkkelfaktoren i boligmarkedet. Er Kari Nordmann redd for å miste jobben utsetter hun boligkjøpet – og vice versa. - Med nullrente og liten frykt for å miste jobben er det lite som tilsier boligprisfall, sier Frengstad Bjerknes.

Hele én av to tror på økt boliglånsrente

Andelen som tror på økte rente det neste året øker fra 38 prosent i august til 51 prosent i september. En betydelig oppgang. Særlig tatt i betraktning at Norges Banks egen prognose indikerer nullrente i minst to år til. – Store deler av økonomien har hentet seg inn fortere enn ventet, det taler for en raskere renteoppgang enn det Norges Bank har sett for seg, avslutter Frengstad Bjerknes.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: NBBL og Opinion AS

Svarfordeling på delspørsmålene

Boligprisforventninger:

Renteforventninger:

Forventninger til arbeidsmarkedet:

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 8. september - 14. september. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (47,3-47,3+56,8) / 3 = 18,9

Les mer om boligmarkedsbarometeret her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Boligmarkedsbarometeret for september viser at det norske folk for fjerde måned på rad tror på stigende boligpriser. Foto: Monsen, NBBL
Boligmarkedsbarometeret for september viser at det norske folk for fjerde måned på rad tror på stigende boligpriser. Foto: Monsen, NBBL
Last ned bilde
Sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes. Foto: Nadia Frantsen
Sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes. Foto: Nadia Frantsen
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret september 2020. Kilde: NBBL og Opinion AS
Boligmarkedsbarometeret september 2020. Kilde: NBBL og Opinion AS
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret september 2020, spørsmål 1. Kilde: NBBL og Opinion AS
Boligmarkedsbarometeret september 2020, spørsmål 1. Kilde: NBBL og Opinion AS
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret september 2020, spørsmål 2. Kilde: NBBL og Opinion AS
Boligmarkedsbarometeret september 2020, spørsmål 2. Kilde: NBBL og Opinion AS
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret september 2020, spørsmål 3. Kilde: NBBL og Opinion AS
Boligmarkedsbarometeret september 2020, spørsmål 3. Kilde: NBBL og Opinion AS
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom