KnowBe4 Research

Én av fire står i fare for å dele konfidensiell informasjon fra jobben

Del

En ny undersøkelse fra forskningssenteret KnowBe4 Research viser at hver fjerde ansatt er usikker på om informasjonen de jobber med er konfidensiell eller ikke. – Tyder på dårlig opplæring og oppfølging fra ledere, sier forskningssjef Kai Roer.

– Det er ledernes ansvar å lære opp de ansatte til å behandle informasjonen de jobber med på en god måte. At så mange som hver fjerde ansatt er usikker på dette, tyder på en stor svikt i mange selskaper, sier forskningssjef i KnowBe4 Research, Kai Roer.
– Det er ledernes ansvar å lære opp de ansatte til å behandle informasjonen de jobber med på en god måte. At så mange som hver fjerde ansatt er usikker på dette, tyder på en stor svikt i mange selskaper, sier forskningssjef i KnowBe4 Research, Kai Roer.

KnowBe4 Research forsker på IT-sikkerhetskultur i selskaper i hele verden. De gjør kontinuerlig undersøkelser for å se hvordan bedrifter og organisasjoner jobber med IT-sikkerhet og opplæring. 

Ledernes ansvar

Nye tall viser at 24 prosent er usikre på om informasjon de jobber med er konfidensiell eller ikke. Det betyr at informasjon som ikke bør deles med andre utenfor organisasjonen står i fare for å lekke, uten at de ansatte er klar over det.

– Det er ledernes ansvar å lære opp de ansatte til å behandle informasjonen de jobber med på en god måte. At så mange som hver fjerde ansatt er usikker på dette, tyder på en stor svikt i mange selskaper, sier Roer.

Havner konfidensiell informasjon i feil hender, kan det være skadelig for selskapet. Noe kan være børssensitivt, det kan dreie seg om omdømmesensitiv informasjon, personvern, eller påloggingsinformasjon som gir IT-kriminelle tilgang til interne systemer og lignende.

Bygg, utdanning, transport og varehandel dårligst

Det er store ulikheter innenfor ulike bransjer, og i bygg, utdanning, transport og varehandel er andelen som er usikre enda høyere. Der svarer så mange som 34 og 35 prosent at de er usikre rundt informasjonen de jobber med.

I bank og finans derimot er andelen nede i 16 prosent.

– Den samme tendensen ser vi også i den årlige sikkerhetskulturrapporten. Bransjer som bank og finans er i større grad vant til å jobbe med mye konfidensiell informasjon, og har antageligvis bedre rutiner knyttet til det. Vi ser en tydelig sammenheng mellom de ulike delene av sikkerhetskultur. De som gjør det bra på noe, gjør det gjerne også bra på andre områder. Dessverre er IT-sikkerhet like viktig for alle, uavhengig av bransje. Det har vi sett gjennom en rekke angrep i Norge det siste året, sier Kai Roer.

Kontinuerlig oppfølging

Veldig mange arbeidsplasser har en taushetserklæring inkludert i arbeidsavtalen, som omhandler hva man kan dele og ikke.

– Disse tallene tyder på at dette i liten grad blir godt nok forklart, og fulgt opp hos de ansatte. Som arbeidstaker er det mye informasjon man får tilgang til i en ny jobb. Det er ledernes ansvar å følge opp at de ansatte er trygge i sin rolle og på informasjonsforvaltningen. Minst like viktig er det å sikre at de ansatte over tid ivaretar konfidensiell informasjon korrekt. Da holder det ikke å få opplæring kun når man er ny, sier Kai Roer.

Kontinuerlig oppfølging og opplæring i IT-sikkerhet og rutiner må til, både for å holde kunnskapen ved like, og også fordi ting forandrer seg.

– IT-kriminelle jobber hele tiden med å utvikle sine metoder, og blir mer utspekulerte. Det kan også skje ting internt i bedriften, som forandrer situasjonsbildet og gjør at de ansatte må oppdateres, avslutter Kai Roer.

Undersøkelsen er gjort av KnowBe4 Research, det norske forskningssenteret til IT-sikkerhetsselskapet KnowBe4. Den ble gjennomført i mai 2021, og det var 408 929 respondenter globalt.

Kontakter

Kai Roer
Daglig leder
Telefon: 98646988
E-post: Kai@clt.re

Bilder

– Det er ledernes ansvar å lære opp de ansatte til å behandle informasjonen de jobber med på en god måte. At så mange som hver fjerde ansatt er usikker på dette, tyder på en stor svikt i mange selskaper, sier forskningssjef i KnowBe4 Research, Kai Roer.
– Det er ledernes ansvar å lære opp de ansatte til å behandle informasjonen de jobber med på en god måte. At så mange som hver fjerde ansatt er usikker på dette, tyder på en stor svikt i mange selskaper, sier forskningssjef i KnowBe4 Research, Kai Roer.
Last ned bilde

Om KnowBe4 Research

KnowBe4 Research
KnowBe4 Research
Apotekergata 10
0180 Oslo

https://get.clt.re/

IT-sikkerhetskonsernet KnowBe4 har etablert et eget forskningssenter i Oslo, Knowbe4 Research. Kai Roer er forskningssjef ved senteret.

Knowbe4 Research skal forske på sikkerhetskultur, risiko, menneskelig atferd og hvordan atferd påvirker sikkerheten. Målet  er å finne ut mer om hva som må til for å redusere sikkerhetsrisikoen mennesker utgjør i en organisasjon.
 
KnowBe4 er en ledende leverandør av opplæring i IT-sikkerhet, og brukes av mer enn 35 000 organisasjoner over hele verden. Våren 2019 kjøpte de det norske selskapet CLTRe, som forsker på sikkerhetskultur. Nå er CLTRe blitt til KnowBe4 Research. 
 
Forskningssenteret jobber uavhengig av KnowBe4s andre enheter og har som mål at forskningsfunnene skal komme hele IT-sikkerhetsbransjen til gode, ikke kun KnowBe4 og selskapets kunder.

Følg pressemeldinger fra KnowBe4 Research

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KnowBe4 Research på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KnowBe4 Research

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom