Grønt Punkt Norge

Emballasjedesign for bedre materialgjenvinning

Del

Det har de siste ukene vært fokus på emballasje som er merket for kildesortering uten at den har god gjenvinnbarhet. Det å optimalisere emballasje for gjenvinning er et komplekst fagfelt som de fleste norske vareprodusenter setter høyt på agendaen. Når det likevel finnes emballasje som ikke er optimalisert, kan det komme av at noen ikke har fokusert like mye på dette som andre. Men det er også viktig å være klar over kompleksiteten med å velge emballasje godt egnet gjenvinning og samtidig ivareta alle andre funksjoner, hvor den viktigste er å ta godt vare på produktet. En del produkter blir best ivaretatt når emballasjen har barrierer som gjør gjenvinning krevende.

Innsamlet plastemballasje. Foto Beathe Schieldrop | Grønt Punkt Norge
Innsamlet plastemballasje. Foto Beathe Schieldrop | Grønt Punkt Norge

Av dr. Johannes Daae, utviklingssjef Grønt Punkt Norge.Førsteamanuensis ved institutt for Produktdesign ved OsloMet

De siste årene ser vi at det er gjort store fremskritt på design for materialgjenvinning (DfG), også på emballasje som har store krav til barriere. Grønt Punkt Norge har tett dialog med våre medlemmer for å bistå dem med innsikt i hvordan ulike valg påvirker gjenvinnbarheten. Vår innsikt krever tett kontakt med sorterings- og gjenvinningsanleggene, kunnskap om teknologisk utvikling og dialog med søsterselskaper over hele Europa. 

Fokus på DfG har vært betydelig de seneste år, spesielt relatert til plastemballasje. Derfor startet Grønt Punkt Norge Plastløftet i 2019. Her forplikter deltagerne seg til å sette ambisiøse mål for design for gjenvinning, øke bruken av gjenvunnet plast og kutte unødig bruk av plast. Resultatene av dette arbeidet rapporteres til myndighetene i tråd med avfallsforskriften. Bedriftene som gjennomførte Plastløftet i 2019 står for over ⅓ av den totale plastemballasjen til husholdninger, så innovasjon hos disse har betydelig effekt.

I fjor holdt Grønt Punkt Norges medarbeidere omlag 100 foredrag om design for gjenvinning, i tillegg til direkte bistand. Vi deler kunnskapen med våre medlemsbedrifter med veiledere, faktaark, og ikke minst en gjenvinningskalkulator som i disse dager ferdiggjøres og gir svar på hvordan hvert enkelt valg påvirker gjenvinnbarheten. Kalkulatoren vil også gi riktig emballasjemerking og øke bevisstheten rundt hvordan emballasjen kildesorteres av sluttbruker. For det hjelper ikke om emballasjen er egnet for gjenvinning hvis den ikke blir kildesortert riktig. 

For å få høyere materialgjenvinningsgrad og dermed møte ambisiøse mål for 2025 er det nødvendig at kommunene har gode systemer for sortering, at emballasjen er riktig merket og at forbrukerne er motivert til å sortere. Her er det store rom for forbedring i alle ledd.

Vi har bidratt til utvikling av nye emballasjemerker både med vår erfaring, spisskompetanse på adferdsdesign, økonomisk og med innspill fra våre medlemsbedrifter. Dette resulterte i nye nettsider utviklet av oss: www.emballasjemerking.no. Vi har samtidig også justert anbefalinger til bruk, og harmonisert disse med dagens sorterings og gjenvinningsteknologi. 

Det er flere aspekter som kan forbedres for å gjøre det enklere for sluttbrukerne å kildesortere riktig. Ett er betydningen av ærlige materialvalg. Bruk av kombinasjoner kan skape forvirring hos forbrukerne og øke sannsynligheten for at det feilsorteres. 

I nært samarbeid med Grønt Punkt Norge er våre medlemsbedrifter godt i gang med arbeidet, men mye gjenstår.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Innsamlet plastemballasje. Foto Beathe Schieldrop | Grønt Punkt Norge
Innsamlet plastemballasje. Foto Beathe Schieldrop | Grønt Punkt Norge
Last ned bilde
Dr. Johannes Daae, utviklingssjef Grønt Punkt Norge. Foto Beathe Schieldrop | Grønt Punkt Norge
Dr. Johannes Daae, utviklingssjef Grønt Punkt Norge. Foto Beathe Schieldrop | Grønt Punkt Norge
Last ned bilde
Nye emballasjemerker skal gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig.
Nye emballasjemerker skal gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig.
Last ned bilde

Om Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge
Grønt Punkt Norge
Karenslyst Alle 9A
0212 Oslo

22 12 15 00http://www.grontpunkt.no

For bedrifter som tar miljøansvar
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Grønt Punkt er Europas mest brukte varemerke. Merket betyr at det er betalt inn vederlag for emballasjen - det vil si at produsent eller importør har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning.

Følg saker fra Grønt Punkt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Grønt Punkt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Grønt Punkt Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom