Miljødirektoratet

Elsykler i Jotunheimen overvåkes

Del

I år er det for første gang lov til å bruke elsykkel på veien inn til Glitterheim i Jotunheimen nasjonalpark. Miljødirektoratet og nasjonalparkstyret vil undersøke hvordan dette påvirker bruken av området.

Glitterheimveien er populær for syklister. I år er den også åpnet for elsyklister. Foto: Eldrid Nedrelo
Glitterheimveien er populær for syklister. I år er den også åpnet for elsyklister. Foto: Eldrid Nedrelo

– Med elsykkel vil det bli enklere å komme seg lenger inn i verneområdene enn tidligere. Nå vil vi undersøke om åpningen for elsykkel påvirker hvor i området folk drar, og om ferdselen i verneområdet øker, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Alle norske verneområder har en verneforskrift som regulerer hva som er lov og ikke i det enkelte området. I dag er elsykling regnet som motorisert ferdsel etter regelverket, og er som regel forbudt i verneområdene i Norge. Dette gjelder også på veier og turveier, også når hjelpemotoren er slått av.

Fra i år er det imidlertid åpnet for elsykling på to veier i Jotunheimen. Den ene er veien inn til Glitterheim fra nasjonalparkgrensen i Veodalen, og den andre er Koldedalsvegen i Utladalen landskapsvernområde. Det er førstnevnte som nå skal overvåkes.

Måler besøk

Norsk Institutt for Naturforskning (Nina) har fått i oppdrag å overvåke og evaluere effekter av endringen på Glitterheimsvegen.

– Målingene Nina gjennomfører skal til sammen peke på både positive og negative effekter av elsykling i Jotunheimen nasjonalpark. Spørreundersøkelse, observasjoner, automatiske tellere og data fra Strava-appen skal gi oss grundige svar på en rekke spørsmål knyttet til turen de besøkende er på, og hvordan de besøkende påvirker hverandre og naturen, sier prosjektleder Vegard Gundersen i Nina.

Han legger til at de håper å få til et godt samarbeid med de mange aktørene i området, og ikke minst at de besøkende til området tar seg tid til å svare på spørreundersøkelsen.

Strengt regelverk av hensyn til natur

Verneområdene våre bidrar til å ivareta viktig naturmangfold i Norge, og hensynet til naturen veier tungt når det kommer til hva som er lov og ikke lov i disse områdene.

Derfor er det viktig å vurdere om åpningen for elsykler har påvirkning på naturen og dyrelivet som verneområdene skal ivareta, for eksempel ved at områder som tidligere har vært lite besøkt får en stor økning i ferdsel.

– Nasjonalparkene våre byr på fantastiske naturopplevelser, og slik skal det fortsette å være. Overvåkingen i Jotunheimen vil gi oss viktig grunnlag for å vurdere hvordan elsykling påvirker omfanget av ferdsel i verneområder, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Les mer om Norges verneområder

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Glitterheimveien er populær for syklister. I år er den også åpnet for elsyklister. Foto: Eldrid Nedrelo
Glitterheimveien er populær for syklister. I år er den også åpnet for elsyklister. Foto: Eldrid Nedrelo
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom