Voi

Elsparkesykler kan gjøre trafikken tryggere

Del

I dag legger The International Transport Forum (ITF) frem en ny rapport om mikromobilitet og sikkerhet. Rapporten peker på motoriserte kjøretøy som den store trusselen mot trafikksikkerhet. Elsparkesyklister er ikke mer risikoutsatt enn syklister. Voi har bidratt til rapportens ti anbefalinger for tryggere byer.

Fra sikkerhetsarrangement i Paris. Foto: Voi
Fra sikkerhetsarrangement i Paris. Foto: Voi

ITF er tilknyttet OECD og er en plattform for diskusjon av transportpolitikk mellom medlemslandene. Den nye rapporten «Micro-mobility Safety» viser at motorkjøretøy i høy fart er involvert i 80% av alle dødsulykker med elsparkesykler og sykler. Voi er en av de største operatørene av el-sparkesykler og den som etablerte seg i Oslo for snart et år siden.

- Sikkerhet er vår aller høyeste prioritet. Både voiere og andre skal føle seg trygge i trafikken. Trafikkskolen vår Ride Like Voila, som er nevnt i rapporten, er et flott eksempel på hvordan hva operatørene kan gjøre for å øke trafikksikkerheten. Samtidig er det også i stor grad opp til de som bestemmer i byene å gjøre byene trygge for alle som ferdes der, sier Fredrik Hjelm, grunnlegger og CEO i Voi.

Regulering vil øke trafikksikkerhet

Den nye rapporten legges frem i forbindelse med Global Ministerial Conference on Road Safety i Stockholm. I rapporten kommer det også frem at den raske «mikromobilitetsrevolusjonen» utfordrer myndighetene til å få på plass reguleringer. Nå utvides elsparkesykler til flere norske byer, i første omgang Trondheim og Stavanger i tillegg til Oslo.

- Vi tror at man kan øke trafikksikkerheten til alle som er en del av bybildet. Da må infrastrukturen forbedres til å ta vare på syklister og voiere. I tillegg må man begrense antall biler i byen, og heller skape plass for mikromobilitet slik rapporten peker på, sier Hjelm.

Støttes av norsk rapport

Behovet for regulering kommer også fram i en ny rapport om elsparkesykler i Oslo, lansert av Transportøkonomisk Institutt (TØI) tidligere i februar.

- Et år etter at elsparksyklene ble en del av bybildet i Oslo, ser vi at markedet trenger regulering. Vi vil anbefale at dette skjer i dialog mellom operatørene og kommunene, forteller forskningsleder Nils Fearnley i TØI.

Nøkkelord

Bilder

Fra sikkerhetsarrangement i Paris. Foto: Voi
Fra sikkerhetsarrangement i Paris. Foto: Voi
Last ned bilde

Om Voi

Founded in Summer 2018, VOI is a Swedish micro mobility company offering electric vehicle sharing in partnership with cities and local communities. We believe e-vehicles like e-scooters can play a central role in changing how people move in our cities in the future. And we want to make sure that the transformation happens the right way - through real innovative technology, open and transparent dialogue with cities and Governments and by adapting our product to local needs. Jump on a scooter anytime and ride wherever in the city. 

VOI er et svensk mikromobilitetsselskap, grunnlagt sommeren 2018. VOI tilbyr deling av elektriske kjøretøy i samarbeid med byer og lokalsamfunn. Vi mener e-kjøretøy, som elsparkesykler, kan spille en sentral rolle i å endre hvordan folk beveger seg i byene i fremtiden. Samtidig ønsker vi at denne transformasjonen skjer på riktig vis – gjennom ekte innovativ teknologi, åpen og transparent dialog med byer og myndigheter, og ved å tilpasse produktet vårt til lokale behov. Hopp på en elsparkesykkel når som helst og kom deg hvor som helst i byen.