Arkitema Architects i Norge

Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter (ELN) fusjonerer med Arkitema Architects, Danmarks største tegnestue

Del

ELN og danske Arkitema Architects fusjonerer, og blir dermed en stor aktør i Norden med 368 medarbeidere i Norge, Danmark og Sverige. Arkitema Architects er Danmarks største tegnestue, og har siden 2012 vokst kraftig både når det gjelder omsetning og antall medarbeidere. Allerede før oppkjøpet hadde de to tegnestuene med stor suksess samarbeidet om supersykehuset Nytt Østfoldsykehus i Sarpsborg.

I Skandinavia er det lange tradisjoner for at arkitektfirmaer samarbeider om felles prosjekter på tvers av landegrensene. Med fusjonen utvider ELN sin virksomhet i Norge og får en sterk posisjon i Danmark og Sverige.

– Sammensmeltingen av våre ulike kompetanseområder gjør at vi kan utfordre de andre aktørene i det norske markedet. Målet er å oppnå like stor fremgang og vekst som Arkitema Architects i Sverige og Danmark. Med de markedsandelene vi har per nå er det rikelig med vekstpotensial innenfor vår nåværende strategi og forretningsmodell, sier ELN-partner Anne Guri Grimsby.

Arkitema Architects har sine røtter i Danmark, har eksistert i over 40 år og besitter i likhet med ELN solid kompetanse innenfor helsearkitektur.


Nordisk bygg

Skandinavisk arkitektur og design er velkjent og etterspurt i hele verden, men i Arkitema Architects og ELN har man blikket rettet mot Skandinavia. Det har vist seg å være en lønnsom strategi som i de siste årene har skapt vekst for begge tegnestuene. Målet er å vokse til 500 medarbeidere innen 2020 gjennom økt fokus på spesialisering og forankring i det skandinaviske markedet.

– Vi har hatt veldig gode resultater, med en betydelig økning i omsetningen siden 2012. I Sverige har Arkitema Architects opplevd massiv vekst, og antall medarbeidere på stockholmkontoret alene har steget med 160 prosent siden 2012. Etter fusjonen har oslokontoret nå en stab på 31 medarbeidere, og kombinert med en sterk posisjon i både Sverige og Danmark får vi en betydelig opprustning på det norske markedet, forteller partner og utviklingssjef i Arkitema Architects Jørgen Bach.

Fellesnevneren for oppgavene i alle de tre skandinaviske landene er å skape funksjonell og samfunnsansvarlig arkitektur. Arkitema Architects jobber hovedsakelig med de fem fagområdene bolig, læring, helse, næring og urban design, og er anerkjent for sine prosjekter i København, som for eksempel Sluseholmen og KUA2, Københavns Universitet Amager.

Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter heter fra nå av Arkitema/ELN Architects.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Eva Friis, kommunikationschef i Arkitema Architects

M +45 4212 6445 

evfr@arkitema.dk

Arkitema Architects i tall

Omsetning

Fra 2013 til 2014 steg Arkitema Architects' omsetning med 12 prosent.

MDKK

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Omsetning, konsern

121,1

130,7

177,9

208,2

203,1

230 (forventet)

Antall medarbeidere

2012

2013

2014

2015

Aarhus

145

118

146

158

København og Malmø

83

71

96

104

Stockholm

29

35

68

75

Oslo

14

7

3

31

Totalt

271

231

313

368 

 

Arkitema Architects i Sverige

Siden 2012 har antall medarbeidere ved Arkitema Architects' stockholmkontor økt fra 29 til 75. Det er særlig oppdrag innenfor helsebygg og anbudskonkurranser der Arkitema har gått av med seieren som er årsaken til den markante veksten. I løpet av 2014 vant stockholmkontoret en rekke betydelige oppdrag, blant annet oppføringen av 27 000 m² med boliger i Alby sør for Stockholm. Utover dette jobber kontoret med flere store sykehusprosjekter som enten nettopp er avsluttet eller er under oppføring. Av aktuelle helsebyggeprosjekter kan vi nevne modernisering og ombygging av Löwenströmska sjukhus, om- og påbygging av St. Görans sjukhus, renovering og påbygging av Uppsala Akademiska sjukhus samt et nytt regionsykehus i Finspång sør for Stockholm.


Arkitema Architects i Norge

Siden 2012 har antall medarbeidere ved Arkitema Architects' oslokontor økt fra 14 til 31. Det er særlig oppdrag innenfor helse og læring som er årsaken til veksten. I Nord-Norge jobber vi med to skoleprosjekter, mens oslokontorets for tiden største prosjekt omfatter ca. 40 000 m2 med ombygging og nybygging av Södertälje sjukhus og er et samarbeid med BSK Arkitekter i Sverige.

Med fusjonen trer eksisterende partnere i ELN, Anne Guri Grimsby og Aasmund Bjørnstad, inn i partnergruppen i Arkitema Architects. Thomas Carstens, som for tiden er utstasjonert partner for Arkitema Architects, fortsetter som dansk partner bosatt i Oslo og tilknyttet Arkitema/ELN Architects på Hammersborg torg 3 i Oslo.

Eliassen Lambertz-Nilssen Arkitekter heter etter fusjonen Arkitema/ELN Architects.

Arkitema Architects i Danmark

Siden 2012 har antall medarbeidere ved Arkitema Architects danske kontorer i Aarhus og København samlet sett økt fra 228 til 262. Det er oppdrag innenfor bolig, læring, helse og næring som årsaken til veksten. I løpet av 2014 vant Arkitema Architects en rekke betydelige anbud i Danmark, som for eksempel boligprosjektene Faste Batteri og Uptown Nørrebro i København og Bindesbøll-byen i Risskov, samt næringprosjektet Nexus Cph på Kalvebod Brygge i København. Utover det er vi nå i gang med å oppføre KUA3, som er en utvidelse av Københavns Universitet Amager, samt flere barneskoler. Også innenfor helsesegmentet er vi gang med en rekke bygg, som for eksempel DNV Gødstrup og nytt psykiatrisk sykehus i Vejle.

Kilder:

http://www.faod.dk/Nyheder/Det-g%C3%A5r-godt-i-arkitektbranchen

http://www.danskbyggeri.dk/for+medlemmer/udland+-c12-+eksport/eksportstatistik/export+profile+2014-c3-+norge+det+st%C3%B8rste+enkeltmarked

Nøkkelord

Bilder

Om Arkitema Architects i Norge

Arkitema Architects i Norge
Arkitema Architects i Norge
Hammersborg Torg 3
0179 Oslo

22994450http://arkitema.dk/mennesker/oslo
Arkitema Architects i Norge Siden 2012 har antall medarbeidere ved Arkitema Architects' oslokontor økt fra 14 til 31. Det er særlig oppdrag innenfor helse og læring som er årsaken til veksten. I Nord-Norge jobber vi med to skoleprosjekter, mens oslokontorets for tiden største prosjekt omfatter ca. 40 000 m2 med ombygging og nybygging av Södertälje sjukhus og er et samarbeid med BSK Arkitekter i Sverige. Med fusjonen trer eksisterende partnere i ELN, Anne Guri Grimsby og Aasmund Bjørnstad, inn i partnergruppen i Arkitema Architects. Thomas Carstens, som for tiden er utstasjonert partner for Arkitema Architects, fortsetter som dansk partner bosatt i Oslo og tilknyttet Arkitema/ELN Architects på Hammersborg torg 3 i Oslo. Eliassen Lambertz-Nilssen Arkitekter heter etter fusjonen Arkitema/ELN Architects.

Følg saker fra Arkitema Architects i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkitema Architects i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.