Statnett

Elhub har effektivisert og lagt til rette for nye tjenester

Del

Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter og endring av bosted fra norske strømbrukere. Og flere bedrifter har startet opp eller utviklet nye tjenester med hjelp fra Elhub-data.

Den 18. februar er det ett år siden Elhub ble satt i drift. 

Med Elhub fikk vi en omfattende digitalisering i hele strømforsyningen. Mer effektiv fakturering, leverandørbytter og nye tjenester er noe av det Elhub legger til rette for, sier daglig leder Tor Bjarne Heiberg i Elhub.

 – Innføringen av Elhub var den største omleggingen i kraftmarkedet siden dereguleringen av kraftmarkedet på begynnelsen av 1990-tallet. Dette har gått bra og løsningen har fungert fra første dag. Selv om ikke alle nettselskaper og kraftleverandører var klare til å utnytte de automatiserte løsningene som Elhub legger til rette for, faller dette på plass i takt med selskapenes egen digitalisering.  

Over tre millioner norske strømmålere gir data til Elhub

Det er nå 3 210 000 aktive målere i Norge som alle er registrert og administrert i Elhub. Av disse er 3 080 000 smarte målere (AMS), som hver dag leverer timeverdier til Elhub for foregående døgn. Andelen smarte målere øker.

Dermed har de fleste forbrukere fått anledning til å velge strømkontrakter som følger prisen på kraftbørsen time for time, og de kan kontrollere fakturaen de får mot måleverdier fra Elhub.

– På denne måten legger Elhub til rette for et mer transparent strømmarked for forbrukeren, sier Heiberg.

Elhub legger til rette for nye tjenester

Nye selskaper og forbedrede produkter har også oppstått etter etableringen av Elhub.

 – Vi i Tibber bruker de mulighetene Elhub gir oss til å innhente våre kunders forbruk time for time og raskt kunne presentere dette for kunden. For de som ønsker det, gir det oss også mulighet for automatisk styring av forbruk til tidspunkter med lavest pris, eksempelvis smart lading av elbiler, forteller direktør og gründer Edgeir Aksnes.

– Dette er et tilbud vi ikke kunne ha gitt uten Elhub.

I eSave brukes Elbub-mulighetene til tjenester innen energieffektivisering av bygg.

– Daglige oppdateringer av timeverdier øker interessen for energisparing hos sluttkundene. Å ha tilgang til oppdaterte metadata rundt et abonnement, slik som målernummer, er en revolusjon for god kommunikasjon, påpeker daglig leder Kjell Krüger i eSave, og legger til at IT-sikkerhet rundt utveksling av data er løst på en forbilledlig og effektiv måte i Elhub.

Elhub gir datagrunnlag for fakturaer for 100 milliarder kroner

Elhub har i sitt første driftsår mottatt og distribuert ca. 30 milliarder måleverdier. Dette danner grunnlaget for all avregning og fakturering i kraftmarkedet. Samlet gir Elhub data for fakturering av over 100 milliarder kroner per år. I tillegg har Elhub håndtert ca. 1,5 millioner leverandørbytter og andre abonnementsendringer.

Elhub sørger for IT infrastruktur og automatiserte løsninger i kraftmarkedet

Elhub er en felles datahub (et sentralt IT-system) som håndterer alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet:

  • En ny og forbedret IT infrastruktur for effektiv og sikker distribusjon av måleverdier i markedet etter innføring av smarte målere med vesentlig økning i antall måleverdier og frekvens på utveksling
  • Økt kvalitet på måleverdier og kundeinformasjon for å tilrettelegge for automatisering og digitalisering av strømmarkedet
  • Et mer nøytralt strømmarked hvor alle kraftleverandører blir likebehandlet uavhengig av eiere og konsernstrukturer
  • Mer effektive markedsprosesser for leverandørbytter og kunder som skifter bosted
  • Tilrettelegge for nye markedsaktører og nye tjenester

Det er Statnett som eier Elhub.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt i Statnett: 23 90 40 00

Bilder

Før snakket alle med alle. Nå snakker alle Elhub.
Før snakket alle med alle. Nå snakker alle Elhub.
Last ned bilde
Tor B Heiberg. Foto: Trond Isaksen
Tor B Heiberg. Foto: Trond Isaksen
Last ned bilde

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Følg saker fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom