Universitetet i Bergen (UiB)Universitetet i Bergen (UiB)

Elever fra Vestland, Viken og Svalbard til topps i forskningskonkurranse

Del

Bergen, 12. mai: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kunngjorde i dag vinnerne av Holbergprisen i skolen, som har forsket på det såkalte «klimasøksmålet».

Årets vinnere av den nasjonale skolekonkurransen Holbergprisen i skolen ble Ingrid Wittendorff Humblen, Amalie Min Bergås, Rasmus Madsen Berg og Herman Fjell Lerstad ved Amalie Skram videregående skole i Bergen, med prosjektet: «Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen».

Etter at Stortinget i 2016 åpnet for oljeboring i Barentshavet, ble staten saksøkt av Greenpeace og Natur og ungdom, som påstod at vedtaket var i strid med Grunnlovens §112. Denne paragrafen slår fast at alle har rett til et miljø som sikrer helsen. Elevene viser hvordan klimasøksmålet kan leses som en forhandling av forholdet mellom den lovgivende og den dømmende statsmakt, og de mener Høyesterett kunne ha kommet til et annet resultat, hvis retten i større grad hadde vektlagt et menneskerettslig perspektiv.

«Elevene bringer inn perspektiver fra juss, filosofi og politisk teori i argumentasjonen på en måte som imponerer», sier fagjuryen i sin uttalelse. «Elevene viser en svært god forståelse av kompleksiteten i emnet de behandler, og de lykkes med å relatere grunnleggende spørsmål innenfor politisk filosofi til et svært aktuelt tema»

Annenpris til Vestby, tredjepris til Longyearbyen
En hel klasse, 1STF, ved Vestby videregående skole i Viken fylke kom på annenplass i årets konkurranse. Med prosjektet «Effekten av høytlesing» argumenterer de for at det å bli lest for som barn, kan gjøre det lettere og mer naturlig å lese bøker når man blir eldre.

Tredjeprisen gikk til Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim ved Longyearbyen skole på Svalbard, for prosjektet «Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest». Her ser elevene nærmere på norsk-russiske relasjoner ved å både sammenligne forholdet mellom Norge og Russland og ved å se på forbindelsene mellom lokalsamfunnene i Longyearbyen og i Barentsburg.

Stor deltagelse landet rundt
Holbergprisen i skolener en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Konkurransen administreres av Holbergprisen, som er en internasjonal forskningspris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. 

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta i forskningskokurransen. I år har rundt 900 elever, fra Svalbard i nord til Kristiansand i syd, vært med og forsket på en rekke ulike temaer innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Hver deltagerskole sender inn opptil tre av elevprosjektene til vurdering, og i år mottok fagjuryen totalt 60 bidrag. Blant de innsendte besvarelsene velges det ut tre finalister, og vinnerne av 1., 2. og 3. premie mottar henholdsvis kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000.

Lærerpris til Spjelkavik videregående skole
Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på kr. 20.000 basert på rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.

Årets lærerpris går til Hildegunn Stokke Rasmussen ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport «‘Det er så verdt det når man er ferdig’ - Om refleksjon, djupnelæring og kritisk tenking i Holbergprosjektet».

Fagjuryen peker på at rapporten viser hvordan bruk av refleksjonsnotater i veiledning av elever kan være svært nyttig. Slike notater gjør elevene bevisste sin egen læring og utvikling gjennom forskningsprosessen, og de viser hvordan systematisk refleksjon styrker elevenes motivasjon og selvtillit. Rapporten gir på denne måten inspirasjon og innspill til hvordan andre lærere kan jobbe med elevenes læringsprosess gjennom Holbergprisen i skolen, uttaler juryen.

Imponerende arbeid under krevende forhold
Koronapandemien har skapt ekstra vanskeligheter for deltagerskolene også i år. Juryen er imponert over hvordan skolene har gjennomført arbeidet, i en situasjon hvor skolene skiftet mellom ulike tiltaksnivåer, og hvor mange elever måtte ha perioder med hjemmeskole.

Også kunnskapsminister Guri Melby fremhever elevenes og lærernes innsats: «Elevene har brukt mulighetene, de har jobbet hardt og stilt gode spørsmål», sier hun. «Jeg håper forskningen har vekket nysgjerrighet og engasjement,» fortsetter statsråden, som også håper noen av elevene vil gå videre med en forskerkarriere når den tid kommer.

Finalistene vil feires og motta sine premier under Holberguken i Bergen i juni.

Pressebilder, pressemeldinger, finalistprosjekter, lærerrapport, sitater m.m. legges ut på holbergprisen.no/presserom. Les mer om Holbergprisen i skolen her: https://holbergprisen.no/his.

Kontakter

Lærerkontakter ved skolene:
Amalie Skram vgs.: Sissel Solberg-Johansen, sissel.solberg-johansen@vlfk.no
Vestby vgs.: Marita Kristiansen, maritak@viken.no
Longyearbyen skole: Jo Tore Berg, jo.tore.berg@lokalstyre.no og Elin Bygjordet, elin.bygjordet@lokalstyre.no

Lærerprisvinner: Hildegunn Stokke Rasmussen, Spjelkavik vgs.: hildegunn.stokke.rasmussen@mrfylke.no

Kontaktpersoner for Holbergprisen i skolen:
Birger Berge
Seniorkonsulent, Holbergprisen i skolen
Tlf: (+47) 478 144 47
birger.berge@holbergprisen.no
Vivil Valvik Haraldsen
Seniorkonsulent, Holbergprisen i skolen
Tlf: (+47) 924 44 855
vivil.haraldsen@holbergprisen.no

Pressekontakt, Holbergprisens sekretariat:
Ole Sandmo
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: (+47) 98 00 18 78
ole.sandmo@holbergprisen.no

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom