NHO

Elektrifisering av norskekysten - nettreguleringen må endres!

Del

Vi trenger en nettregulering som gjør det attraktivt for nettselskapene å legge til rette for elektrifisering av skipsfarten langs kysten.

Regjeringen har ambisjon om å halvere klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, og blant tiltakene vil regjeringen stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier.

- Dette er satsninger Nelfo ønsker svært velkommen, sier næringspolitiske direktør i Nelfo, Tore Strandskog. - For å lykkes med utslippskutt må vi elektrifisere alt vi kan i nærskipsfarten, og det er også fullt mulig med det vi har av tilgjengelig teknologi. Men, sier han, det krever sterkere infrastruktur langs kysten. Landstrøm og ladestrøm for skipsfarten kjennetegnes av høye effektuttak over kortere tidsrom, noe som gir en lavere utnyttelse av nettkapasiteten, forklarer Strandskog.

Norske nettselskaper er inntektsregulert av myndighetene med bakgrunn i effektivitetsanalyser. Lavere utnyttelse av nettkapasiteten gir lavere inntektsramme og dermed lavere driftsresultat for nettselskapets eiere (i hovedsak norske kommuner).

- Nelfo mener det må gjøres endringer i reguleringen slik at nettselskapene, i tillegg til å måles på kostnadseffektivitet, også måles på om de tilrettelegger for elektrifisering av skipsfarten og transport generelt, sier Strandskog. - Hvis ikke det her skjer en regelendring, risikerer vi en evig krangel mellom nettselskap, havner og rederier om hvem som skal plukke opp regningen for elektrifiseringen. Og den kranglingen er allerede startet.

Strandskog mener det haster med en avklaring. På Arendalsuka blir dette tema for diskusjon tirsdag 13. august – på seminaret om elektrifisering av norskekysten – marked og politikk må spille på lag.

Vedlegg:

  • Brosjyre og illustrasjon av en utslippsfri norskekyst.
  • Bilde av næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Kontakter

For mer informasjon, kontakt næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog, telefon 99 47 78 34.

Bilder

Dokumenter

Om NHO

NHO
NHO
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 00http://www.nho.no

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Våre 1.700 medlemsbedrifter har om lag 26.000 ansatte, over 4.000 lærlinger. Elektroinstallasjonsbransjen i Norge har en samlet omsetning på omlag 70 milliarder kroner.

Følg saker fra NHO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom