GlobeNewswire by notified

Electra Gruppens årsstämma 2022

Dela


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) org. nr.556065-4054

Pressmeddelande 2022-03-28

Electra Gruppensårsstämma

Electra Gruppen har den 28 mars 2022 hållit årsstämma med Peter Elving som ordförande.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 3,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2021. Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 30 mars 2022. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB måndagen den 4 april 2022.

Styrelse ochrevisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och att styrelsen ska bestå av ledamöterna Peter Elving, Petra Albuschus, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall, med Peter Elving som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget EY AB omvaldes till bolagets revisor intill slutet av nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Johan Eklund till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode
Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter för tiden intill styrelsens beslut om apportemissionen samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Arvodet ska fördelas pro rata för deras tjänstgöringsperiod under tiden från och med årsstämman 2022 intill beslutet om apportemissionen.

Övrigabeslut
Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra och koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutade stämman att godkänna den av styrelsen föreslagna ersättningsrapporten för 2021.

Samgående med Elon Group AB
Som tidigare offentliggjorts, träffade Electra Gruppen den 7 december 2021 en överenskommelse med Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) innebärande att Electra och Elon Group AB (”Elon”) går samman genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission (”Transaktionen”). Stämman i Electra beslutade idag att godkänna Transaktionen genom antagandet av följande beslut.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier för att möjliggöra apportemissionen i samband med Transaktionen.

Bemyndigande att besluta om apportemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av 9 659 223 aktier till Elons aktieägare Elon Group Holding för att genomföra Transaktionen.

Beslut om ändring av bolagsordningen att gälla efter Transaktionen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen med anledning av Transaktionen, varvid bland annat Electras företagsnamn, styrelsens säte och verksamhetsföremål ändras. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om antal styrelseledamöter efter Transaktionen
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från nuvarande fem till sju ledamöter efter Transaktionen. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om arvode åt styrelsen efter Transaktionen
Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter för tiden från styrelsens beslut om apportemissionen intill slutet av nästkommande årsstämma samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Arvodet ska fördelas pro rata för styrelseledamöternas tjänstgöringsperiod under tiden från beslutet om apportemissionen intill slutet av årsstämman 2023. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om styrelseledamöter och styrelseordförande efter Transaktionen
I enlighet med valberedningens förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall för tiden efter Transaktionen intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Johansson, Peter Engell, Anette Fransson och Pierre Mayr valdes till nya styrelseledamöter för tiden efter Transaktionen intill slutet av nästa årsstämma. För samma tidsperiod utsåg stämman Fredrik Johansson till styrelsens ordförande. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2023
Under förutsättning att styrelsen beslutar om apportemissionen beslutade stämman att valberedningen ska ha följande sammansättning inför årsstämman 2023; Mikael Hanell (valberedningens ordförande), Robert Asplund, Pierre Mayr och Alexander Oker-Blom samt Håkan Lissinger (sekreterare utan rösträtt). Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

För ytterligare information om besluten hänvisas till de fullständiga förslagen intagna i kallelsen som finns tillgänglig på Electras webbplats, www.electra.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.electra.se, senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Om Electra Gruppen (publ) orgnr.556065-4054
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Nasdaq Stockholm, SmallCap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 kl.12.00.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Zenas BioPharma Submits Investigational New Drug Application in China for ZB001 for the Treatment of Thyroid Eye Disease16.5.2022 00:00:00 CEST | Press release

WALTHAM, Mass. and SHANGHAI, China, May 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, a global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of immune-based therapies for patients in need around the world, today announced the submission of an investigational new drug (IND) application to the China National Medical Products Administration (NMPA) for the initiation of a Phase 1/2 clinical study of ZB001 for the treatment of Thyroid Eye Disease (TED). This study is designed to evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics, and preliminary efficacy of ZB001. “The ZB001 IND submission to the NMPA marks a significant milestone for Zenas,” said Hua Mu, MD, PhD, Chief Executive Officer at Zenas. “There are currently no approved therapies for TED patients in China. Treatment options are limited and often involve high doses of steroids associated with serious side effects or surgical intervention. ZB001 has the potential to change the tre

Cool Company Ltd. – Mandatory Notification of Trade15.5.2022 14:52:24 CEST | Press release

EPS Ventures Ltd., close associate of Cyril Ducau, Chair of the Board of Cool Company Ltd. (the “Company”), has on 13 May 2022 acquired 38,419 shares in the Company at a price of NOK 84.63 per share. Following the transaction, EPS Ventures Ltd. holds a total of 15,038,419 shares in the Company, equivalent to 37.59% of the Company’s shares. Please see attached notification form in accordance with the Market Abuse Regulation article 19. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Attachment Primary insider notification form

Monthly information related to total number of voting rights and shares composing the share capital – April 30, 202213.5.2022 18:00:00 CEST | Press release

Monthly information related to total number of voting rights and shares composing the share capital –April 30, 2022. Article 223-16 of general regulation of French Autorité des Marchés Financiers Lyon – France Listing markets: Euronext Paris from Euronext (Market segment C - ISIN Code: FR0011471135- Symbol: ERYP) & Nasdaq Global Select Market in the United-States (Symbol : ERYP) Website : www.erytech.com DateTotal of shares composing the share capitalTotal of brut(1) voting rights Total of net (2) voting rights December 31, 202131 018 55332 518 33932 515 839January 31, 202231 018 55332 518 33932 515 839February 28, 202231 018 55332 518 54732 516 047March 31, 202231 018 55332 518 54732 516 047April 30, 202231 018 55332 518 54732 516 047 (1) Gross voting rights number (or « theoretical » voting rights) is used as a basis for calculating the crossing of the threshold. In accordance with article 223-11 of general regulation of Autorité des Marchés Financiers, this number is calculated on t

Hövding ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market13.5.2022 17:45:00 CEST | Pressemelding

Styrelsen för Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding”) har beslutat att ansöka om avnotering av Hövdings aktie från Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Sista dag för handel på First North kommer att meddelas efter att Hövding erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq. Fosielund Holding AB (”Fosielund”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 januari 2022 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding (”Erbjudandet”). Fosielund meddelande genom pressmeddelande den 16 februari 2022 att Fosielund (med närstående), efter redovisning av likvid i Erbjudandet, innehade 18 021 741 aktier motsvarande ca 65 procent av aktierna och rösterna. Den 8 april 2022 meddelade Fosielund genom pressmeddelande att de förvärvat en större post aktier i Hövding, varefter Fosielund innehade ca 88,7 procent av aktierna och rösterna samt en avsikt att förvärva ytterligare aktier. Den 4 maj 2022 meddelade Fosielund genom pressmeddelande att de förvärvat ytterligare aktier och att des

Fosielund Holding AB påkallar inlösen av återstående aktier i Hövding Sverige AB (publ)13.5.2022 17:45:00 CEST | Pressemelding

Pressmeddelande 13 maj 2022 Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, varken direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Fosielund Holding AB påkallar inlösen av återstående aktier i Hövding Sverige AB (publ) Fosielund Holding AB, org.nr 556140-5167, (”Fosielund Holding”) har idag till styrelsen för Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303, (”Hövding”) påkallat inlösen av återstående aktier i Hövding från de övriga aktieägarna, i enlighet med 22 kap. 1 § aktiebolagslagen. Överenskommelse om inlösen av aktierna har inte kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare. Fosielund Holding har därför begärt att tvisten avgörs av skiljemän i enlighet med 22 kap. 6 § aktiebolagslagen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Joel Eklund, 040-6701