GlobeNewswire

Elanders och Dimerco etablerar joint venture inom flyg- och sjöfrakt

Dela

Det taiwanesiska logistikföretaget Dimerco förvärvar 25 procent i Elanders dotterföretag, ITG Air & Sea GmbH. Verksamheten i det nya dotterföretaget har sitt ursprung i Elanders dotterföretag ITG:s speditionsverksamhet för flyg- och sjöfrakt, som under 2018 omsatte cirka 74 miljoner euro. Dimerco har dessutom en option att öka sin andel till 49 procent efter två år. Detta joint venture mellan Elanders och Dimerco är villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter och målsättningen är att allt ska vara på plats till den 1 januari 2020. Avtalet rörande detta joint venture undertecknades av båda parter den 3 september 2019.

Dimerco är börsnoterat på Taipei Exchange (TPEx) sedan år 2001. Dimerco är ett ledande globalt transport- och logistikföretag som har tillhandahållit professionella tjänster under nästan 50 år genom att bilda strategiska allianser med olika flyg- och shippingbolag, med vilka de på ett skickligt sätt integrerar, hanterar och effektiviserar kundens försörjningskedja genom smidiga logistiklösningar. Företaget har ett globalt nätverk med omfattande marknadsförings- och försäljningsverksamheter i Kina och Asien-Stillahavsregionen tillsammans med kompletterande verksamheter i Europa och Nordamerika. Nätverket omfattar totalt 160 siter i 16 länder. Under 2018 omsatte Dimerco 611,84 miljoner US dollar.

"Vi ser en enorm potential i spin-offen av vår speditionsverksamhet för flyg- och sjöfrakt och detta samarbete med Dimerco", säger en av de verkställande direktörerna Holger Funk inom ITG, som också kommer att ansvara för ITG Air & Sea GmbH. I den nya konstellationen kommer ITG att kunna koncentrera sig ännu mer på sina kärnkompetenser inom flyg- och sjöfrakt. ITG:s moderbolag, LGI Logistics Group International (LGI), kan därmed erbjuda ännu bättre integrerade logistiklösningar inom segmentet Fashion & Lifestyle. Dessutom kommer detta joint-venture med Dimerco, med förbehåll för att godkännande erhålls från berörda konkurrensmyndigheter, att öka våra möjligheter att växa och att ta ytterligare marknadsandelar på den asiatiska marknaden. Samtidigt ökar det också förhandlingskraften gentemot leverantörerna.

ITG Air & Sea GmbH kommer att fortsätta hanteras av ITG och dess moderbolag LGI. Alla stödfunktioner, såsom Human Resouces och redovisning, kommer fortsättningsvis att vara kvar inom LGI.

Om affären går igenom kommer denna att ha en mindre positiv effekt på Elanders kassaflöde, eget kapital och nettoskuld under det första kvartalet 2020.


För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50


Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 september 2019 kl. 17.00 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Results of the annual general meeting of ENR Russia Invest SA26.5.2020 19:10:00 CESTPress release

Press Release Geneva, 26 May 2020 Results of the annual general meeting of ENR Russia Invest SA All resolutions proposed by the board of directors (“Board”) of ENR Russia Invest SA (“Company”) were unanimously approved at the Company’s annual general meeting held on 26 May 2020, being: Approval of 2019 annual report and financial statements for the year ended 31 December 2019 of both the group and the Company and the carrying forward of CHF 234'656 of retained losses.Discharge of all members of the Board for the 2019 financial year.Re-election for one year of Dr. Walter Fetscherin and Mr. Gustav Stenbolt to the Board, with Mr. Gustav Stenbolt as Company chairman (each for a term of office up to the next annual general meeting).Election of Dr. Walter Fetscherin and Mr. Gustav Stenbolt to the Company’s remuneration committee.Election of ZELLWEGER & MASSROURI as independent shareholder representative for the 2021 annual general meeting.Re-election of BDO SA, Geneve as the Company and grou

Saniona meddelar utfall i optionsinlösen26.5.2020 18:15:00 CESTPressemelding

PRESSMEDDELANDE 26 maj 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 11 – 25 maj 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 970 797 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 65,61 procent. Saniona tillförs därmed cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Antal aktier och aktiekapital Saniona tillförs cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona uppgå till 30 383 316 stycken och aktiekapitalet uppgå till 1 519 165,80 SEK. ”Vi är tacksamma fö

Saniona announces outcome of warrant exercise26.5.2020 18:15:00 CESTPress release

PRESS RELEASE May 26, 2020 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, announced today the outcome in the exercise of warrants of series TO 1, that was issued in connection with Saniona’s rights issue and directed issue in the first quarter of 2020. During the period May 11th – 25th, 2020, holders of warrants of series TO 1 had the right to subscribe for new shares, by exercise of warrants. In total, 970,797 warrants of series TO 1 were exercised, corresponding to a subscription rate of 65.61 percent. Saniona will thereby receive proceeds of approx. SEK 24.3 million, before issue costs, which amount to approx. SEK 0.4 million. Number of shares and share capital Saniona will receive proceeds of approx. SEK 24.3 million, before issue costs. Issue costs amount to approx. SEK 0.4 million. When the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office (“Bolagsverket”), the total number of shares in Saniona will amount

Intervest Offices & Warehouses: Result of the optional dividend in shares for financial year 201926.5.2020 18:00:00 CESTPress release

Shareholders opted for 61,6% of the shares for the optional dividendShareholders’ equity strengthened by € 16,3 million The shareholders of regulated real estate company Intervest Offices & Warehouses opted for 61,6% of their shares entitled to dividend for a contribution of their dividend rights in return for new shares instead of payment of the dividend in cash. Attachment Result optional dividend

Vallourec: reduction in the nominal value of the Vallourec share following the reverse stock split26.5.2020 18:00:00 CESTPress release

Vallourec: reduction in the nominal value of the Vallourec share following the reverse stock split Boulogne-Billancourt (France), May 26th 2020 – Following the reverse stock split finalized on May 25, 2020, Vallourec announces today the completion of the reduction in the nominal value of its shares with effect from today. The Management Board of the Company decided today to carry out the reduction in the nominal value of the shares of the Company, authorized by the Company's shareholders at the Combined Shareholders' Meeting held on April 6, 2020, from €80 (nominal value after completion of the reverse stock split) to €0.02. As a result of these transactions on the Company’s share capital, the Company’s capital is now divided into 11,449,694 shares (ISIN: FR0013506730, ticker: VK) with a nominal value of €0.02 each. With respect to the reverse stock split, it is reminded that at the end of a period of 30 days from May 25, 2020, the new shares that could not be allocated individually an

CalPortland signs new OK Raw Mill deal with FLSmidth26.5.2020 17:00:04 CESTPress release

CalPortland awards FLSmidth an EPC contract for their Mojave Raw Mill Project. In an agreement signed earlier this month, CalPortland has awarded a supply contract to FLSmidth for their Mojave Raw Mill Project. The scope of supply includes engineering, equipment and installation of a new OK 48-4 Raw Mill with a Condition Monitoring System and an ECS/ProcessExpert system. CalPortland has a history of commitment to sustainability and energy-efficiency. The pursuit of sustainable production was a key driver in CalPortland's decision to purchase an FLSmidth OK Cement Mill for their Mojave plant in 2004. As it was then, efficiency was a key differentiator in the selection of the OK Raw Mill. As both mills share the same gearbox design, the plant can streamline maintenance and better manage inventory costs by sharing the one spare FLSmidth MAAG WPU-200 assembly. “The new OK Raw Mill from FLSmidth will increase reliability and efficiency at our Mojave plant," says Bruce E. Shafer, SVP for Cem