GlobeNewswire

Elanders gör ytterligare satsningar inom Life Cycle Services och genomför förvärv

Dela

Elanders har idag skrivit avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Azalea Global IT AB (”Azalea”). Azalea omsätter cirka 30 Mkr på årsbasis, har god lönsamhet och är specialiserade inom Value Recovery Services. De hanterar hela ledet från att köpa in begagnad IT-utrustning, restaurera och återställa den till att sedan sälja den vidare till ett nätverk av kunder. Förvärvet av Azalea utgör ett led i Elanders satsningar inom hållbara tjänster som ska bidra till en cirkulär ekonomi.

Value Recovery Services utgör en viktig del av Elanders tjänsteområde Life Cycle Services och är en tjänst där Elanders hjälper sina kunder att ta hand om IT-utrustning som ska utrangeras. Det kan bland annat röra sig om mobiltelefoner, datorer, nätverksutrustning, servrar, skärmar och skrivare. Eftersom större delen av dessa produkters miljöpåverkan kommer från tillverkningsprocessen är målsättningen att förlänga livslängden så långt som möjligt. I de fall produkten har nått slutet på sin livslängd återvinns den på det miljömässigt mest lämpliga sättet. Elanders säkerställer även att all känslig data raderas på utrustningen för att förhindra att företagshemligheter eller persondata hamnar i fel händer. Idag används många enheter enbart tre till fyra år innan de går till återvinning. Om de istället restaureras och används i ytterligare tre till fyra år kan stora miljövinster skapas.

Elanders har under flera år varit aktiva inom Value Recovery Services på den europeiska och asiatiska marknaden. Genom förvärvet av det svenska bolaget Azalea Global IT AB (”Azalea”) får Elanders ett starkare fotfäste på den nordiska marknaden. Azalea är specialiserade inom Value Recovery Services och hanterar hela ledet från att köpa in begagnad IT-utrustning, restaurera och återställa den till att sedan sälja den vidare till ett nätverk av kunder. Många av dessa kunder vill minska sin miljöpåverkan genom att köpa begagnad IT-utrustning.

”Att utveckla tjänster och lösningar för en cirkulär ekonomi utgör en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Förvärvet av Azalea är en viktig komponent i detta arbete och kommer göra det möjligt för oss att påskynda utvecklingen av denna typ av tjänster. Målsättningen är att skapa en global plattform, där vi kan erbjuda våra kunder både lokala och globala lösningar. För att kunna erbjuda detta behövs ett globalt nätverk av sajter och globala logistiklösningar som kan säkerställa både en säker transport av IT-utrustningen och möjligheten att återställa IT-utrustningen lokalt i respektive land. Detta är något som vi har och som utgör en av våra styrkor. Vi ser stora möjligheter att växa inom det här området och har en väldigt intressant kundbas som omfattar många av världens största företag och där vi ser stora införsäljningsmöjligheter”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.

”Vi ser en större efterfrågan på våra tjänster nu än någonsin tidigare och med Elanders som ägare kan vi erbjuda våra kunder optimala lösningar för globala IT-återtag. Många företag och andra organisationer återvinner idag fullt fungerande IT-utrustning, vilket leder till en onödig belastning på vår miljö. Att återanvända istället för att återvinna innebär stora miljövinster. Våra kunder blir dessutom ofta förvånade över vilket högt andrahandsvärde viss begagnad IT-utrustning faktiskt betingar. Vi ser stora möjligheter att accelerera vår tillväxt inom Norden och även globalt tillsammans med Elanders.", säger Henrik Cohn, vd för Azalea.
Förvärvet av 70 procent av aktierna i Azalea kommer att slutföras under fjärde kvartalet. Förvärvet beräknas inte få någon väsentlig påverkan på vare sig resultat per aktie eller kassaflöde under perioden. Elanders har en option som kan utnyttjas under år 2024 att förvärva resterande aktier i bolaget.


För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50


Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 12.00 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Sinch announces the completion of a directed new share issue of 3,187,736 shares, raising approx. SEK 3.3 billion, and larger shareholders’ sale of existing shares to a fund managed by SB Management30.11.2020 23:58:07 CETPress release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, HONG KONG, SINGAPORE OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE MAY BE UNLAWFUL, WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES Press Release Stockholm, 30 November 2020 Sinch announces the completion of a directed new share issue of 3,187,736 shares, raising approx. SEK 3.3 billion, and larger shareholders’ sale of existing shares to a fund managed by SB Management Stockholm, Sweden – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ) (“Sinch” or the “Company”) has, in accordance with the Company’s press release earlier today on 30 November 2020 and based on the authorization granted by the annual general meeting on 15 May 2020, resolved on a directed issue of 3,187,736 new shares at a subscription price of SEK 1,050 per share (the “Share Issue”), corresponding to (i) a discount of a

Sinch AB (publ): Sinch offentliggör genomförandet av en riktad nyemission om 3 187 736 aktier och tillförs ca 3,3 miljarder kronor, samt större aktieägares försäljning av befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management30.11.2020 23:58:07 CETPressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande Stockholm den 30 november 2020 Sinch offentliggör genomförandet av en riktad nyemission om 3 187 736 aktier och tillförs ca 3,3 miljarder kronor, samt större aktieägares försäljning av befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets tidigare pressmeddelande idag den 30 november 2020 och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 15 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om 3 187 736 nya aktier till en teckningskurs om 1 050 kronor per aktie (”Nyemissionen”), motsvarande

Stop & Shop Local Unions Ratify Previously Announced Withdrawal Agreement on UFCW International Union - Industry Pension Fund; No Impact to Previously Issued Outlook30.11.2020 22:30:00 CETPress release

Zaandam, the Netherlands, November 30, 2020 – Ahold Delhaize announces today that the UFCW Locals of its U.S. brand Stop & Shop have ratified the agreement to terminate participation in the United Food & Commercial Workers International Union – Industry Pension Fund (the “National Plan”). As previously announced, the agreement does not impact the 2020 financial outlook. Details of the financial impact were outlined in the original release on July 21st, 2020, and can be found here. This withdrawal improves the security of pension benefits for associates as well as reduces financial risk for the company and was determined, by the National Plan’s trustees, to be in the best interests of the National Plan’s participants and beneficiaries. Also as previously announced, Stop & Shop, together with Kroger and the UFCW Locals, are creating the UFCW International Union-Industry Variable Annuity Pension Plan for future benefits. This new plan is designed to protect the benefit accrual of particip

Galapagos reports positive topline results with GLPG1205 in IPF patients in PINTA Proof-of-Concept trial30.11.2020 22:01:00 CETPress release

Placebo-adjusted improvement in forced vital capacity (FVC) decline of 42mL across treatment groups at 26 weeksCorrelation between FVC decline and pulmonary lobar volume change observed, as measured by functional respiratory imaging (FRI) GLPG1205 planned to progress to dose finding Phase 2b study Mechelen, Belgium; 30 November 2020, 22.01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces positive topline results with its investigational GPR84 antagonist GLPG1205 in Proof-of-Concept Phase 2 trial in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) patients. The PINTA trial was a randomized, double-blind, placebo-controlled trial investigating a 100mg once-daily oral dose of GLPG1205. The study recruited and included a total of 68 IPF patients. Participants were administered drug candidate or placebo (2:1 randomization) for 26 weeks and could remain on their standard of care as background therapy, i.e. nintedanib, pirfenidone or neither. The primary objective of the trial was to assess the chang

AB Linas Agro Group performance and financial results for the three months of 2020/2130.11.2020 21:27:53 CETPress release

Consolidated revenue went up 60% to EUR 239 million. Sales volume in tons reached 769 thousand tons of various products and was 75% more as compared to previous year. The gross profit reached EUR 13.2 million and was 26% higher than a year before. Consolidated EBITDA was 92% higher and amounted to EUR 9.2 million. The operating profit was EUR 4.9 million or 260% higher. Profit before taxes amounted to EUR 4.5 million against EUR 0.9 million in previous year. The net profit attributable to the Company went up from EUR 0.6 million to EUR 3.9 million. A commentary by Mažvydas Šileika, Financial Director of AB Linas Agro Group: "A good harvest has helped to achieve very good trading results, and poultry business was the one most affected by the global pandemic. Revenue from trade in grain, oilseeds and feedstuff increased by 100% over the year to EUR 172 million, and operating profit amounted to EUR 3.3 million being 4.7 times higher. Due to the successful growing season, our customers-far

Millicom CEO Mauricio Ramos to be keynote speaker at GSMA Thrive Latin America30.11.2020 21:00:00 CETPress release

Millicom CEO Mauricio Ramos to be keynote speaker at GSMA Thrive Latin America Luxembourg, November 30, 2020 – Millicom, a leading provider of cable and mobile services operating as TIGO in Latin America, is pleased to announce that CEO Mauricio Ramos will present at GSMA Thrive Latin America as an invited keynote speaker on December 2. As a global leader in the telecommunications sector, Mr. Ramos will discuss the importance of accelerating connectivity to reinvigorate economies in Latin America and its positive effect on communities. GSMA Thrive Latin America brings together Latin America’s policymakers, digital leaders, and innovators to uncover the opportunities of emerging next-generation technologies and inspire thought leadership to solve the challenges of realizing a truly connected world. Mr. Ramos’s keynote presentation at GSMA Thrive Latin America is scheduled for Wednesday, December 2 at 10:00 a.m. ET. Free registration and the keynote can be accessed here [LINK]. -END- For