EL og IT Forbundet

EL og IT-medlem vant mot Telenor i Høyesterett

Del

- Dette er en historisk viktig seier og viser tariffavtalens betydning som våpen mot «bruk og kast» av arbeidskraft, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Reidunn Wahl.

Oppsigelsen av et EL og IT-medlem i Telenor ble først kjent ugyldig av Sør-Trøndelag tingrett, og deretter av Frostating lagmannsrett. Telenor tok saken videre til Høyesterett, som nå har forkastet anken og gitt medlemmet medhold.

Full seier i Høyesterett for EL og IT forbundet
Høyesterett kom til at Telenors praksis med begrenset utvelgelseskrets var i strid med ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen LO-NHO. Oppsigelsen av forbundets medlem ble kjent ugyldig, og Telenor ble dømt til å betale medlemmet og forbundets sakskostnader for alle instanser (totalt ca 1,2 million).

EL og IT-medlemmet har 32 års ansiennitet i bedriften. Ved nedbemanningen benyttet bedriften en veldig smal utvalgskrets begrenset til divisjon og lokasjon.

- Høyesterett fremhever at det å følge ansiennitetsprinsippet vil kunne innebære at arbeidsgivere må håndtere omfattende utvelgelsesprosesser. Arbeidsgiver kan ikke legge opp til prosesser som fører til at ansiennitetsprinsippet helt mister sin betydning eller blir vesentlig svekket, sier Esben Smistad, konserntillitsvalgt i Telenor.

LO-advokaten Karl Inge Rotmo, som førte saken på vegne av EL og IT-medlemmet, mener dommen må leses i sammenheng med Høyesteretts dom i Skanskasaken fra i vår.

- I begge dommene slår Høyesterett fast at arbeidsgivere som er bundet av Hovedavtalen har påtatt seg en særskilt forpliktelse til å følge ansiennitet ved nedbemanning. I begge dommene fremhever Høyesterett at ansiennitetsprinsippet er utgangspunktet ved den konkrete utvelgelsen av arbeidstakere, og vurderingen må med andre ord begynne der, sier Rotmo.

Honnør og takk fra forbundskontoret

-For vårt medlem har saken vart siden høsten 2016 og hun er ei tøff dame som har stått i det ved gjentatte seire og gjentatte anker, sier Wahl.

- Saken har vært arbeidskrevende for forbundet og de tillitsvalgte i Telenor. Samtidig har det vært godt å oppleve hvordan medlemmer og tillitsvalgte fra Kristiansand i Sør til Svalbard i nord, har bidratt som vitner, med sakkunnskap og solidaritet, sier Wahl.

- Vi på forbundskontoret vil rette en stor takk til alle sammen. Vi må også bemerke innsatsen og engasjementet til LO-advokatene Karl Inge Rotmo som var medlemmets prosessfullmektige og Rune Lium som var EL og IT Forbundet prosessfullmektige. Gratulerer til trønderne, sier Wahl.


For ytterligere kommentarer: Karl Inge Rotmo, 906 52 975

Bilder

Om EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet
EL og IT Forbundet
Torggata 12, 8 etg., 0181 Oslo
0168 Oslo

23063400http://www.elogit.no

EL og IT Forbundet har 38 000 medlemmer og er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Følg saker fra EL og IT Forbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra EL og IT Forbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra EL og IT Forbundet

Streikeklare elektrikere krever reelle forhandlinger, ikke ultimatumer.17.9.2020 16:39:41 CESTPressemelding

Over 5.500 elektrikere i nesten 100 bedrifter er klare til streik når EL og IT Forbundet møter Nelfo til mekling på mandag. Det er lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere som står på spill – Vi forventer at Nelfo legger fra seg ultimatumene sine, og heller prøver å finne løsninger. Hvis ikke så blir det streik fra onsdag, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom