NAF

Ekstremvær truer sikkerheten på veiene

Del

Nye tall fra NAF viser at vedlikehold av veiene er mye viktigere for folk enn å bygge nytt. - Økt nedbør og ekstremvær gjør behovet enda mer akutt. Politikerne må snu brøken og prioritere vedlikehold mye høyere, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Mer nedbør og ekstremvær betyr økt behov for rassikring og klimatilpasning av veinettet (Foto: NAF)
Mer nedbør og ekstremvær betyr økt behov for rassikring og klimatilpasning av veinettet (Foto: NAF)

Mens flertallet av folk vil prioritere vedlikehold, brukes kun en av fem kroner som går til vei, på veier vi allerede har.

I NAFs Trafikantbarometer for 2021 svarer litt over halvparten, 51 prosent, at politikerne bør prioritere vedlikehold av veier. Under en tredel, 31 prosent, mener at de bør prioritere å bygge nye veier. Mer enn 4000 personer er spurt.

Enormt og økende forfall på veiene

Etterslepet på norske veier vil koste om lag 100 milliarder kroner å utbedre. Mesteparten av dette er på fylkesveiene.

- Veiene skriker etter vedlikehold og klimatilpasninger, og behovet for skredsikring er stort. Med dagens tempo vil det ta 35 år å sikre veinettet mot skred og ras, sier Handagard.

Endringer i klimaet vil vi få følger for værforhold og nedbørsmengder, rasfaren vil øke og ras og skred kan komme på nye steder. Også Statens vegvesen har advart mot dette.

- Signalet fra folk til politikerne er tydelig, de ønsker større fart på veivedlikeholdet, og de mener dette er viktigere enn nye, store gigantprosjekter, sier Handagard.

Bompengetrøtthet

NAF mener det er to grunner til at folk vil prioritere vedlikehold foran nye veier:

- Det ene er en bompengetrøtthet blant norske bilister. Alle vet at nye veier betyr enda flere bompenger. Når politikerne vedtar å bygge en ny vei så sender de store deler av regningen til landets bilister. Ferjefri E39 er ett eksempel på en strekning der bompengeregningen blir høy, sier hun.

- Det andre er at folk ikke forstår hvorfor det bygges så dyrt og så mye nytt, samtidig som de nedslitte veiene de kjører på til daglig ikke prioriteres, i form av vedlikehold, opprusting og forbedring, avslutter hun.

Bakgrunn

NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres senere i år, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene i det som er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns hverdagsreiser og holdninger til transport, miljø og klima.  Dette er femte utgave av Trafikantbarometeret.  

Tabell: Av de følgende ulike tiltakene, hva mener du er viktigst at politikere prioriterer?
Velg de tre alternativene du mener er viktigst at politikerne prioriterer.

Prosent

Satsing på kollektivtransport

52

Vedlikehold av eksisterende veier

51

Mer satsing på jernbane

38

Utbygging av nye veier

30

Bedre tilrettelegging for sykling

28

Tilrettelegge for miljøvennlige biler

21

Bedre tilrettelegging for fotgjengere

16

Utbygging av ferjetilbudet

6

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mer nedbør og ekstremvær betyr økt behov for rassikring og klimatilpasning av veinettet (Foto: NAF)
Mer nedbør og ekstremvær betyr økt behov for rassikring og klimatilpasning av veinettet (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

NAF: Ladeplassene må bli som bensinstasjoner16.9.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

I august valgte syv av ti nybilkjøpere elbil. Så langt i år har det rullet nær 300 nye elbiler ut på veiene hver eneste dag. – Skal folk oppleve elbil som et godt alternativ må det bli enklere og mer komfortabelt å lade bilen. Folk vil ha et servicetilbud og litt komfort når de lader. Noe så enkelt som et tak over ladestasjonen bør være et minstekrav, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom