Ekstraordinært 2015 for Sundt

Del

Investeringsselskapene Sundt fikk et overskudd på syv milliarder kroner i 2015. Verdijustert egenkapital steg fra 7,7 milliarder til 13,7 milliarder kroner, en avkastning på 80 prosent.

Resultat etter skatt for gruppen ble 6.968 millioner mot 974 millioner kroner i 2014 (justert). Avkastningen på verdijustert egenkapital var 80 prosent (6 milliarder kroner) mot 29 prosent (1,7 milliarder kroner) i 2014.

Ekstraordinært
Sundt, som utgjør holdingselskapene Helene Sundt AS, CGS Holding AS og Sundt AS, var sammen med Eiendomsspar AS eier av hotellselskapet Pandox som ble børsnotert i 2015.
- Det ekstraordinære resultatet skyldes hovedsakelig realisering og synliggjøring av verdier som er bygget opp gjennom 13 år i det svenske hotellselskapet Pandox, sier administrerende direktør Leiv Askvig i Sundt. Pandox er etter børsnotering fortsatt Sundts største investering med en eierandel på rundt 30 prosent.

Utbytte og bonus
Etter det ekstraordinære rekord-resultatet ble det vedtatt utbytte på til sammen en milliard kroner med formål om langsiktig privat likviditet og å unngå dobbeltbeskatningen på renteinntekter.
- Disse midlene er plassert som bankinnskudd og kan reinvesteres i Sundt-selskapene, sier Askvig. Etter utbytte lå verdijustert egenkapital på 12,7 milliarder.

Leiv Askvig mottok i 2015 totalt 78 millioner kroner i lønn og godtgjørelse, der 75 millioner kroner utgjør bonus. Avtalen om bonus baserer seg på den langsiktig verdiutvikling for selskapene.

Nedgang i 2016
Tallene for første kvartal 2016 viser en verdinedgang på rundt 700 millioner kroner.
- Dette skyldes hovedsakelig fallende aksjekurs i Pandox og en sterkere kronekurs. Selskapenes andre investeringer har hatt en positiv verdiutvikling i kvartalet, sier Askvig.

 

Kontakt
Leiv Askvig
epost: leiv.askvig@sundt-as.no
mobil: 920 60 464

 

Dette er Sundt
Investeringsselskapet Sundt AS ble etablert i 1995 av Petter C.G Sundt. Fra 2007 ble eierskapet overført til Christian og Helene Sundt. Selskapet ledes av administrerende direktør Leiv Askvig og har kontoradresse på Dronningen i Oslo. Christian Ringnes er styreleder.
Sundt AS har som hovedmål å bygge og forvalte verdier for eiere, selskaper og ansatte. Gjennom langsiktige strategier i ulike bransjer skal Sundt AS være en positiv medspiller for samfunnet.

Bilder

Årlig avkastning og gjennomsnittlig avkastning 10 år
Årlig avkastning og gjennomsnittlig avkastning 10 år
Last ned bilde

Om Sundt AS

Sundt ASFølg pressemeldinger fra Sundt AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sundt AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sundt AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom