Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 4. kvartal og helårstall 2018: populært nytt skipsfinansieringstilbud

Del

25. februar 2019 – Søknadsmassen for eksportfinansiering lå stabilt i årets siste kvartal. Året som helhet viser imidlertid betydelig vekst i både antall søknader og søknadsvolum, godt hjulpet av skipsfinansieringstilbudet som ble introdusert i 2018.

Totalt mottok Eksportkreditt Norges 81 lånesøknader (Q4 2017: 69) til et totalt søknadsvolum på 23,6 milliarder kroner (24,2 mrd.) i fjerde kvartal 2018. Volummessig er det omtrent på samme nivå som tre av de fem siste kvartalene. Fem av søknadene i fjerde kvartal 2018 var knyttet til det nye skipsfinanseringstilbudet som ble operativt fra 1. juli i fjor. 

Eksportkreditt Norge signerte nye låneavtaler for 2,2 milliarder kroner (2,5 mrd.) og utbetalte nye lån for 474 millioner kroner (884 mill.) i årets fjerde kvartal. Utbetalingene i fjerde kvartal 2018 var knyttet primært knyttet til skipsutstyr. Utbetaling av lån skjer ved prosjektets leveranse. 

Av alle lånesøknadene som ble mottatt i fjerde kvartal 2018 var 52 prosent fra små- og mellomstore bedrifter, som er den høyeste SMB-andelen i Eksportkreditt Norges historie. SMB-søknadene utgjorde 27,2 prosent av totalt søknadsvolum.

– Selv om SMB-segmentet i dag krever betydelig høyere innsatsgrad per krone utbetalt, kommer vi til å opprettholde innsatsen her. Vi ønsker å tilrettelegge best mulig for å dyrke frem nye eksportbedrifter og –næringer, og da tar vi et langsiktig perspektiv, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge 

2018: større variasjon i søknadsmassen

I 2018 mottok Eksportkreditt Norge 304 søknader (2017: 241) om eksportfinansiering til et totalt søknadsvolum på 175,6 milliarder kroner, opp fra 124,4 milliarder kroner i 2017. 

Veksten i antallet nye søknader i 2018 er i større grad enn tidligere år fordelt jevnere på flere segmenter, inkludert utstyr til olje og gass, fiskeri og akvakultur, industri, offshorefartøy, passasjer- og handelsfartøy og fornybar.  I volum er det særlig industri og fornybar energi samt passasjer- og handelsfartøy som peker seg ut som vekstområder. 

– Selv om utlånsporteføljen ved årsslutt domineres av lån til olje- og gassnæringen samt offshorefartøy, har søknadsmassen endret seg betydelig gjennom 2018 og representerer en større variasjon enn tidligere år. Vi har i økende grad lykkes med å synliggjøre eksportfinansiering overfor andre bransjer, sier Otto Søberg. 

Populær skipsfinansiering

Ved utgangen av året hadde Eksportkreditt Norge mottatt 27 søknader tilknyttet det nye tilbudet til skipsfinansiering. Tilbudet muliggjør finansiering av norske kjøpere når fartøy bygges ved verft i Norge og for bruk i norske farvann.

– Vi har mottatt søknader under det nye skipsfinansieringstilbudet som i verdi representerer verftskontrakter for anslagsvis 40 prosent av volumet kontrahert ved norske skipsverft i 2018. Det tolker vi som en bekreftelse på at både redere og verft verdsetter løsningen, sier Otto Søberg. 

Bedre kapitaltilgang i enkelte næringer

Eksportkreditt Norges utlånssaldo var 61,2 milliarder kroner ved utgangen av året, ned fra 68,1 milliarder kroner fra samme tidspunkt i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak større førtidsinnfrielser på flere enkeltprosjekt i løpet av året.

– Kapitaltilgangen for enkelte bransjer og enkeltkunder virker å være bedre nå, men vi opplever like fullt at kunder søker om finansierings hos oss også for nye prosjekter. Tilbakemeldingene vi får er at vi bidrar til å være kontraktsutløsende selv i tilfellene hvor kjøper til slutt velger å hente finansiering gjennom andre kilder, og det er hyggelig. Vår jobb er å støtte norsk eksport og stille opp med finansieringsløsninger uavhengig om bransjer er i medgang eller motgang, som et supplement til kommersielle banker og andre finansieringskilder, sier Otto Søberg. 

Ved utgangen av 2018 hadde GIEK garantert for 72 prosent av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje. Resterende andel garanteres av henholdsvis norske banker (14 prosent) og utenlandske banker (14 prosent). 

Eksportkreditt Norge er et statlig eid aksjeselskap som tilbyr norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportbedrifter.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Cort Adelers gate 30
0254 Oslo

22 31 35 00http://www.eksportkreditt.no

Følg saker fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eksportkreditt Norge