Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 2. kvartal 2019: økning i signerte avtaler og låneutbetalinger

Del

16. september 2019 – Eksportkreditt Norge ubetalte nye lån for 3,1 milliarder kroner i andre kvartal 2019. Dette er det høyeste utbetalingsvolumet i et kvartal siden 2015.

Samtidig signerte selskapet nye låneavtaler til en verdi av 5,7 milliarder kroner i andre kvartal, noe som er mer enn en firedobling sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor (Q2 2018: 1,4 milliarder kroner). Utbetaling av nye lån skjer ved prosjektets leveranse. 

– Det er gledelig å se høye låneutbetalinger, som i hovedsak er knyttet til cruisefartøy som er overlevert i løpet av kvartalet. Samtlige nye låneavtaler signert i andre kvartal stammer fra segmentene shipping og fiskeri og havbruk. Norske skipsverft og redere er dyktige til å kapitalisere på mulighetene som eksportfinansiering representerer, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge. 

Eksportkreditt Norge mottok totalt 56 lånesøknader (75) til et totalt søknadsvolum på 64,4 milliarder kroner i andre kvartal 2019. Søknadsvolumet er på samme nivå som i fjorårets andre kvartal (62,2 mrd.), men betydelig høyere enn de tre foregående kvartalene. Det høye søknadsvolumet i andre kvartal skyldes i hovedsak enkeltprosjekter knyttet til energi og industri.

Etterspurt skipsfinansieringstilbud 

I fjor innførte Eksportkreditt Norge et nytt skipsfinanseringstilbud som muliggjør lånefinansiering til norske kjøpere når fartøy bygges ved verft i Norge og er for bruk i norske farvann. I andre kvartal 2019 mottok selskapet fem nye søknader knyttet til skipsfinansieringstilbudet. Totalt er det mottatt 33 søknader tilknyttet tilbudet, med en verdi på totalt 8,9 milliarder kroner. Søknadene representerer flere forskjellige typer fartøy, med størst andel av brønnbåter, ferger og fiskebåter.

I juni ble første låneavtale under det nye skipsfinansieringstilbudet til Eksportkreditt Norge signert. Det er for et lån tilsvarende 354,3 millioner kroner til Nergård Havfiske som har bestilt en hekktråler fra Vard Brattvåg. Ifølge Nergård konsernet var tilbudet medvirkende til at et de valgte å bygge ved et norsk verft fremfor i utlandet.

På første dag i årets tredje kvartal, 1. juli, skjedde første låneutbetaling under tilbudet. Utbetalingen av lånet på 170,8 millioner kroner skjedde i forbindelse med at Sølvtrans overtok brønnbåten «Ronja Explorer», som er bygget ved Aas Mekaniske Verft i Vestnes. 

– Skipsfinansieringstilbudet skal i løpet av nåværende halvår evalueres av vår eier, Nærings- og fiskeridepartementet. Uavhengig av hva konklusjonen blir er det liten tvil om at tilbudet har medført at flere skip kan bygges i Norge fremfor ved utenlandske verft – helt i tråd med intensjonene. Både norske redere og vi som finansieringsinstitusjon ønsker å bidra til å skape og videreutvikle norske arbeidsplasser, og skipsfinanseringstilbudet gjør oss i stand til nettopp det, sier Otto Søberg.

Jevn i SMB-segmentet

Tjueto av finansieringssøknadene som Eksportkreditt Norge mottok i årets andre kvartal var fra små- og mellomstore bedrifter (SMB). Det representerer 39 prosent av totalt antall søknader i kvartalet. I volum utgjør SMB-søknadene 3,1 prosent av totalt søknadsvolum, mer spesifikt 2 milliarder kroner (3,8 mrd.). 

– SMB-segmentet utgjør 99 prosent av alle norske virksomheter og er således særdeles viktig for norsk næringsliv. Det er fra disse bedriftene vi opplever økt etterspørsel eter salgsstøtte til eget arbeid og generell rådgivning knyttet til finansiering av eksportaktivitet. Sistnevnte inkluderer rådgivning og veiledning også tilknyttet CSR og antikorrupsjon. Vi skal fortsatt investere mye tid og energi for SMB-bedriftene, sier Otto Søberg.

Økning i utlånssaldo

Etter flere kvartaler med reduksjon i lånesaldo, økte Eksportkreditt Norge lånesaldoen i andre kvartal versus utgangen av foregående kvartal. Utlånssaldoen var på 60.8 milliarder kroner per 30. juni 2019, en økning på en snau milliard i løpet av andre kvartal. Lånesaldo på samme tidspunkt i fjor var på 68,1 milliarder kroner.

– Vi skal være forsiktig med å spå utviklingen i lånesaldo fremover, men vi har i alle fall brutt den fallende trenden i årets andre kvartal. Men vi lever svært godt med at kundene våre henter kapital fra andre kilder og førtidsinnfrir våre lån. Vi skal fungere som et supplement, og ikke en konkurrent, til norske banker. Samtidig forventer vi flere utbetalinger innen shipping i løpet av årets andre halvår, sier Otto Søberg. 

Per 30. juni 2019 garanterte GIEK for 71 prosent av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje. Resterende andel garanteres av henholdsvis norske banker (15 prosent) og utenlandske banker (14 prosent). 

Eksportkreditt Norge er et statlig eid aksjeselskap som tilbyr norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportbedrifter. 

Nøkkelord

Kontakter

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge
Telefon: +47 905 57 993
E-post: oso@eksportkreditt.no

Ellen B. Svaheim, kommunikasjonssjef i Eksportkreditt Norge
Telefon: +47 482 24 093
E-post: ebs@eksportkreditt.no

Lenker

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Cort Adelers gate 30
0254 Oslo

22 31 35 00http://www.eksportkreditt.no

Eksportkreditt Norge er et heleid statlig selskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet tilbyr norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportørbedrifter.

Følg saker fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eksportkreditt Norge