Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 1. kvartal 2019: mangfold i søkermassen

Del

28. mai 2019 -Stort mangfold i søknadsmassen til Eksportkreditt Norge viser at stadig flere bransjer vurderer eksportfinansiering. Søknadsmassen i første kvartal 2019 lå på omtrent tilsvarende nivå som de foregående kvartalene.

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.
Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge mottok totalt 61 lånesøknader (Q1 2018: 99) til et totalt søknadsvolum på 23,8 milliarder kroner i første kvartal 2019. Volumet er på nivå med foregående kvartal (23,6 mrd.), men betydelig lavere enn første kvartal i fjor (73,4 mrd.), som var et kvartal med unormalt høyt søknadsvolum.

Eksportkreditt Norge utbetalte nye lån for 1,2 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 322 millioner kroner i fjorårets første kvartal. Utbetalinger i årets første kvartal er bl.a. knyttet til finansiering av det spesialdesignede krillskipet «Arctic Endurance», et skip i cruisesegmentet og delfinansiering av et fiskefartøy.

Det ble inngått nye låneavtaler for omtrent 900 millioner kroner i årets første kvartal (1,1 mrd.).

Mangfold og SMB

Trenden med sterkt mangfold i søknadsmassen fortsetter, både med tanke på type prosjekter det søkes finansiering til og type næringer. Blant annet mottok selskapet fire søknader innen offshore vindfartøy i første kvartal. Av lånesøknadene mottatt i første kvartal 2019 var 46 prosent fra små- og mellomstore bedrifter. SMB-eksportørene er fordelt på mange bransjesegmenter, og kjennetegnes ofte ved å være underleverandører inn til større bedrifter.

– Vi observerer at det i flere land satses tungt på bruk av eksportfinansiering, og flere land har skreddersydd en rekke initiativer spesielt for egne SMBer. Både pågående norsk omstilling og behovet for å ytterligere øke norsk eksport de neste tiårene understreker et behov for å styrke virkemidlene for norsk næringsliv. Jeg er derfor oppmuntret over at regjeringen har igangsatt et omfattende arbeid for å vurdere forutsetningene for norsk næringsliv nasjonalt og internasjonalt, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Lavere utlånssaldo

Eksportkreditt Norges utlånssaldo var 59,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, ned fra 65,9 milliarder kroner fra samme tidspunkt i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak større førtidsinnfrielser på flere enkeltprosjekter. Flere av førtidsinnfrielsene er knyttet til saker under restrukturering hvor garantistene har overtatt låneansvaret.

– Vi opplever fremdeles god interesse for eksportfinansiering. Til tross for relativt god kapitaltilgang i mange bransjer forventer vi i år flere utbetalinger av nye lån enn vi hadde i fjoråret, med en tilhørende økning av selskapets utlånssaldo, sier Otto Søberg.

Per 31. mars 2019 garanterte GIEK for 71 prosent av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje. Resterende andel garanteres av henholdsvis norske banker (15 prosent) og utenlandske banker (14 prosent).

Eksportkreditt Norge er et statlig eid aksjeselskap som tilbyr norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportbedrifter.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.
Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Cort Adelers gate 30
0254 Oslo

22 31 35 00http://www.eksportkreditt.no

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme.

Ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter styrker Eksportkreditt Norge konkurransekraften til norske eksportører.  Kundene våre kommer fra hele verden og kjøper alt fra skip og undervannsteknologi til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester.

Eksportkreditt Norge ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Hos oss kan du låne opp til 85 prosent av eksportkontraktens verdi, og få lån med løpetid på opptil 18 år.

Vi er et heleid statlig selskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har vært operativt siden 1. juli 2012 og har i underkant av 50 ansatte.

Følg saker fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eksportkreditt Norge