Nærings- og fiskeridepartementet

Eksportfinansiering Norge er klar for å bistå næringslivet

Del

GIEK og Eksportkreditt Norge er historie. Nå er det Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bedriftene skal kontakte om statlig eksportfinansiering.

GIEK og Eksportkreditt Norge har i dag, den 1. juli 2021, blitt slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Selskapet skal i hovedsak forvalte statlige låne- og garantiordninger for eksport og får en viktig rolle i regjeringens eksportarbeid.

– Vi har nå samlet eksportfinansieringstilbudet i én organisasjon, for at det skal bli mer tilgjengelig og enklere for næringslivet. Eksportfinansiering er viktig for små og store bedrifter over hele landet og at jeg er glad for at denne styrkingen nå er et faktum, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift, med formål om effektiv forvaltning av finansieringsordninger for verdiskapende eksport. Selskapet skal forvalte det offentlige eksportfinansieringstilbudet til næringslivet og blir en viktig samarbeidspartner for små og store bedrifter over hele landet.

Viderefører tilbudet

Tilbudet og ordningene som GIEK og Eksportkreditt Norge har hatt ansvar for videreføres i Eksfin. Gjennom eksportfinansieringsordningene gis det finansiering til kjøpere av norske eksportvarer. Ordningene er til for store og små eksportører i alle næringer over hele landet. I tillegg overtar Eksfin ordninger som ikke har krav om eksport og midlertidige ordninger opprettet i forbindelse med koronapandemien.

Tone Lunde Bakker begynner som administrerende direktør i Eksfin 1. august 2021.

– Eksfin skal nå ut til både de som kjenner eksportfinansiering godt og til bedrifter som ikke har brukt eksportfinansiering tidligere. I tillegg til at vi skal være mer synlige og tilgjengelige oppfordrer jeg alle bedrifter og næringer over hele landet til å ta kontakt, slik at vi kan få frem nye eksportmuligheter, sier Lunde Bakker.

Permanent styre på plass

Sammenslåingen er en oppfølging av regjeringens eksporthandlingsplan og gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Målet er å gjøre tilbudet enklere for næringslivet og få et mer effektivt eksportfinansieringssystem.

Det har vært et midlertidig styre som har hatt ansvaret for fusjonsprosessen til og med 30. juni 2021. Nå er det nedsatt et permanent styre for Eksfin, som vil ledes av Morten Støver (Nordland) og med Ingelise Arntsen (Vestland), John G. Bernander (Agder), Karin Bing Orgland (Oslo), Lars Erik Grødal (Møre og Romsdal), Leiv Kallestad (Rogaland) og Siri Hatlen (Viken), samt to styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom