Utvalgsleder Gro Kielland vil presentere hovudfunnene og overrekke rapporten til statsråden.

Tid: Tirsdag 20. september, kl. 14.00

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Ekspertutvalget ble satt ned høsten 2020 og fikk i oppdrag å se på om det finnes ny informasjon, ny teknologi eller nye metoder som medfører at heving av kvikksølvlasten eller hele ubåtvraket kan gjennomføres med en lavare risiko enn det som har tidligere har vært vurdert.

Utvalget har utarbeidet en rapport som skal gi regjeringen et beslutningsgrunnlag for valg av miljøtiltak.

Den tyske ubåten U-864 ble senket 9. februar 1945. Ifølge historiske dokumenter kan ubåten ha fraktet 67 tonn kvikksølv. Deler av denne lasten er spredt ut på sjøbunnen omkring vraket, og dette fører til at det lekker kvikksølv til omkringliggende vassmasser. 

Praktisk info:

Presse som ønsker å delta på presentasjonen og overrekkingen kan registrere seg til media@nfd.dep.no innan mandag 19. september klokka 12. 

Husk pressekort eller gyldig legitimasjon. Overrekkingen er kun åpen for presse. 

Pressekontakt for statsråden: Fungerende kommunikasjonssjef Hanne Skodje hsk@nfd.dep.no eller 932 62 081.

Overrekkingen blir streamet på nett-TV.