Eksfin

Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt

Del

Statlige Eksfin er i dag i dialog om grønne prosjekter til en verdi på over 60 milliarder kroner, og ser derfor et potensiale for en sterk økning i finansieringsbehovet fremover. Eksfin har lenge tilbudt lånegarantier til anleggsinvesteringer hos eksportører og deres underleverandører, og nå utvides tilbudet på to måter. Både lån og garanti tilbys, og klimavennlige prosjekter kan få finansiering - selv om eksporten skulle ligge flere år frem i tid.

Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt
Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt

Mål om økt eksport

Bakgrunnen for utvidelsen er regjeringens målsetting om økt fastlandseksport. Grønne industriprosjekter er vanskeligere å finansiere enn andre prosjekter; det kreves store investeringer, risikoen er høyere enn i mer kjente industrier, og investorene må vente på inntektene i flere år. Et samarbeid mellom privat og statlig kapital kan være nødvendig.

Vil gjøre Norge mer attraktivt for investorer

Målsettingen er å stimulere til flere eksportrettede investeringer fra både norske og internasjonale aktører, og samtidig bidra til brede og lønnsomme verdikjeder. Skal Norge lykkes med grønn omstilling må næringsliv, stat, private banker og investorer samarbeide.

Eksfin er i dag i dialog om grønne prosjekter til en verdi på over 60 milliarder kroner, og ser derfor et potensiale for en sterk økning i finansieringsbehovet.

-          Jeg er veldig glad for at vi nå kan tilby en mer fleksibel finansieringsløsning sier adm.dir. Tone Lunde Bakker. Mange av de grønne prosjektene Eksfin er i dialog med er i milliardklassen, og det kreves betydelig finansiell kapasitet til å løfte disse. I tillegg kreves spesialkompetanse i internasjonal finansiering. Vi har lyttet til næringslivet som har manglet kapasitet til å løfte de store investeringene som Norge trenger, og nå leverer vi, sier hun. 

Trigger investeringer i hele landet

Eksfin har til nå stilt lånegarantier til eksportrettede anleggsinvesteringer i Norge for mer enn 6 milliarder kroner: Fiskeri- og havbruk i Trøndelag, Nordland, Troms- og Finnmark er den største bransjegrupperingen. Også bedrifter fra samtlige vestlandsfylker innen teknologi og møbelproduksjon, samt helseindustri i Innlandet har investert i nye eller utvidet eksisterende fabrikkanlegg med Eksfin-garantier. Finansieringene er gjort sammen med norske og internasjonale banker, og spesielt de norske sparebankene har benyttet tilbudet fra Eksfin til det beste for kundene.

Industrien er godt fornøyd med et mer fleksibelt tilbud.

-          Statlige finansieringsordninger gjør norsk eksport mer konkurransedyktig. Den utvidede investeringsfinansieringen fra Eksfin kan utløse viktige, klimavennlige industriprosjekter og er noe eksportbedriftene kommer til å benytte seg av, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk industri.

Gjødselprodusenten Yara var tilbake i 2018 den første til å investere stort i et mer miljøvennlig anlegg på Herøya i Porsgrunn ved hjelp av Eksfin. Nå håper næringsminister Jan-Christian Vestre å se flere grønne industrisatsninger. 

-          Vi ønsker å stille opp sammen med næringslivet for å få til denne nødvendige omstillingen av norsk industri. Derfor er det gledelig at Eksfins tilbud nå utvides betydelig, sier han.

Eksfin ble opprettet etter 1. juli 2021 gjennom en sammenslåing av Eksportkreditt Norge og GIEK.

Kontakter

Bilder

Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt
Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt
Last ned bilde
Tone Lunde Bakker, adm. dir. i Eksfin (Foto: Rasmus Kongsøre)
Tone Lunde Bakker, adm. dir. i Eksfin (Foto: Rasmus Kongsøre)
Last ned bilde
Næringsminister Jan Christian Vestre (Foto: NFD)
Næringsminister Jan Christian Vestre (Foto: NFD)
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet.

Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. 

Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen.

Eksfin har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Tone Lunde Bakker og styret ledes av Morten Støver.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Næringsminister Vestre åpner nytt Stavanger-kontor for Eksportfinansiering Norge (Eksfin): Gir lokale bedrifter lettere tilgang til statlig eksporthjelp18.10.2022 16:01:32 CEST | Pressemelding

Gjennom det nye distriktskontoret får lokale bedrifter enda lettere tilgang til Eksfins finansieringsordninger på 185 milliarder kroner. Regionen bruker allerede Eksfins ordninger aller mest i landet i forbindelse med havvind-leveranser internasjonalt. Fremover håper Eksfin å hjelpe flere bedrifter med å sikre eksportkontrakter, finansiere klimavennlige investeringer og vokse internasjonalt.

Eksfin stiller 1,2 milliarder kroner i garantier når Scatec satser på sol og batteri i Sør-Afrika22.8.2022 08:01:08 CEST | Pressemelding

Eksfin har vært sentral med risikoavlastning i Scatecs internasjonale ekspansjon siden starten i 2010 og deltar nå med 1,2 milliarder kroner i garantier når selskapet bygger et av de største kombinerte solkraft- og batteriprosjektene i verden. Dette skjer i Sør-Afrika hvor selskapet skal bygge tre kraftverk i Northern Cape provinsen med til sammen 540 MW installert solkraft og 225 MW batterikapasitet. Dette er den største investeringen i Scatecs historie og prosjektet er det første i sitt slag for Scatec. Kombinasjonen av sol og batteri gir mulighet til å levere fornybar strøm, også når solen ikke skinner.

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom